Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
MK Tiwary 2007-2007 1 1.0 0 7 2 2/7 3.50 7.00 3.0 0 0
(Bengal)
SB Patra 2015-2015 1 3.0 0 18 5 5/18 3.60 6.00 3.6 0 1
(Odisha)
DM Chauhan 2015-2015 1 1.0 0 5 1 1/5 5.00 5.00 6.0 0 0
(Saurashtra)
MS Bhandage 2019-2019 1 2.0 0 11 2 2/11 5.50 5.50 6.0 0 0
(Karnataka)
DR Behera 2015-2016 2 6.0 0 23 4 2/9 5.75 3.83 9.0 0 0
(Odisha)
AV Vasavada 2014-2019 3 8.0 0 36 6 4/19 6.00 4.50 8.0 1 0
(Saurashtra)
SP Jobanputra 2007-2007 1 4.0 0 27 4 4/27 6.75 6.75 6.0 1 0
(Saurashtra)
ACP Mishra 2019-2019 1 3.1 0 14 2 2/14 7.00 4.42 9.5 0 0
(Railways)
N Rana 2019-2019 1 1.0 0 7 1 1/7 7.00 7.00 6.0 0 0
(Delhi)
R Sharma 2012-2012 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
(Punjab)
Ashish Yadav 2019-2019 1 4.0 0 32 4 4/32 8.00 8.00 6.0 1 0
(Railways)
SK Raina 2016-2016 1 2.0 0 8 1 1/8 8.00 4.00 12.0 0 0
(Uttar Pradesh)
DL Chahar 2018-2018 1 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Rajasthan)
JA Patil 2007-2007 1 3.0 0 18 2 2/18 9.00 6.00 9.0 0 0
(Maharashtra)
PA Chatterji 2011-2011 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Baroda)
RA Tripathi 2013-2018 5 6.0 0 47 5 5/27 9.40 7.83 7.2 0 1
(Maharashtra)
RB Patel 2007-2007 1 3.0 0 10 1 1/10 10.00 3.33 18.0 0 0
(Baroda)
S Sureshnath 2009-2009 1 4.0 0 31 3 3/31 10.33 7.75 8.0 0 0
(Maharashtra)
B Mohanty 2016-2016 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Odisha)
Y Chudasama 2018-2018 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Saurashtra)
Tajinder Singh 2018-2018 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Rajasthan)
C Ganapathy 2007-2012 2 7.0 1 43 4 3/15 10.75 6.14 10.5 0 0
(Tamil Nadu)
L Balaji 2012-2012 1 4.0 0 33 3 3/33 11.00 8.25 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
SP Rathee 2011-2011 1 4.0 0 33 3 3/33 11.00 8.25 8.0 0 0
(Haryana)
S Gopal 2018-2018 1 2.0 0 22 2 2/22 11.00 11.00 6.0 0 0
(Karnataka)
AH Hooda 2011-2011 1 2.0 0 11 1 1/11 11.00 5.50 12.0 0 0
(Haryana)
PS Niranjan 2010-2010 1 2.0 0 11 1 1/11 11.00 5.50 12.0 0 0
(Hyderabad (India))
VM Prabhudessai 2019-2019 1 1.0 0 11 1 1/11 11.00 11.00 6.0 0 0
(Goa)
STR Binny 2016-2018 2 7.0 0 56 5 3/36 11.20 8.00 8.4 0 0
(Karnataka)
KM Jadhav 2007-2016 6 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Maharashtra)
Sandeep Sharma 2015-2019 2 6.0 0 35 3 2/18 11.66 5.83 12.0 0 0
(Punjab)
SM Sanandia 2017-2018 2 7.3 0 49 4 4/22 12.25 6.53 11.2 1 0
(Saurashtra)
PP Chawla 2016-2018 2 8.0 0 50 4 2/21 12.50 6.25 12.0 0 0
(Gujarat, Uttar Pradesh)
CS Jani 2013-2019 5 14.0 0 76 6 2/11 12.66 5.42 14.0 0 0
(Saurashtra)
PN Mankad 2017-2019 3 8.0 0 52 4 3/27 13.00 6.50 12.0 0 0
(Saurashtra)
T Kohli 2012-2015 2 1.0 0 13 1 1/13 13.00 13.00 6.0 0 0
(Punjab)
Mandeep Singh 2012-2019 4 2.0 0 13 1 1/2 13.00 6.50 12.0 0 0
(Punjab)
R Prasanna 2007-2007 1 2.0 0 13 1 1/13 13.00 6.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
K Upadhyay 2019-2019 1 4.0 0 27 2 2/27 13.50 6.75 12.0 0 0
(Railways)
JB Karia 2011-2017 5 12.0 0 96 7 3/21 13.71 8.00 10.2 0 0
(Gujarat)
Pankaj Singh 2015-2015 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Rajasthan)
JP Zope 2017-2018 2 4.2 0 29 2 1/14 14.50 6.69 13.0 0 0
(Maharashtra)
AS Rajpoot 2016-2019 2 8.0 0 74 5 3/47 14.80 9.25 9.6 0 0
(Uttar Pradesh)
AA Sheth 2015-2018 2 8.0 0 75 5 3/31 15.00 9.37 9.6 0 0
(Baroda)
Milind Kumar 2019-2019 1 4.0 0 30 2 2/30 15.00 7.50 12.0 0 0
(Sikkim)
AS Desai 2019-2019 1 2.0 0 15 1 1/15 15.00 7.50 12.0 0 0
(Goa)
RS Paliwal 2016-2016 1 3.0 0 15 1 1/15 15.00 5.00 18.0 0 0
(Services)
KC Cariappa 2016-2019 2 8.0 0 46 3 2/32 15.33 5.75 16.0 0 0
(Karnataka)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Mumbai v Uttar Pradesh at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 12, 2019 [Twenty20]
Vidarbha v Mumbai at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 11, 2019 [Twenty20]
Delhi v Mumbai at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 9, 2019 [Twenty20]