Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
BBCC Mohapatra 2007-2007 1 0.3 0 6 1 1/6 6.00 12.00 3.0 0 0
(Orissa)
S Bhati 2016-2016 1 3.0 0 9 4 4/9 2.25 3.00 4.5 1 0
(Delhi)
Sumit Kumar 2019-2019 1 3.0 0 20 4 4/20 5.00 6.66 4.5 1 0
(Haryana)
PP Das 2015-2015 1 4.0 0 18 5 5/18 3.60 4.50 4.8 0 1
(Odisha)
IK Pathan 2016-2016 1 4.0 0 13 5 5/13 2.60 3.25 4.8 0 1
(Baroda)
CV Stephen 2016-2016 1 3.3 0 14 4 4/14 3.50 4.00 5.2 1 0
(Andhra)
Farman Ahmed 2010-2010 1 4.0 0 25 4 4/25 6.25 6.25 6.0 1 0
(Delhi)
Pappu Roy 2019-2019 1 4.0 0 21 4 4/21 5.25 5.25 6.0 1 0
(Odisha)
S Chakraborty 2014-2014 1 2.0 0 10 2 2/10 5.00 5.00 6.0 0 0
(Tripura)
UB Patel 2011-2011 1 2.0 0 19 2 2/19 9.50 9.50 6.0 0 0
(Tripura)
Santosh Lal 2007-2007 1 2.0 0 14 2 2/14 7.00 7.00 6.0 0 0
(Jharkhand)
S Abbas Ali 2013-2013 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Tripura)
SA Gupta 2018-2018 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Bengal)
AP Majumdar 2010-2018 4 1.0 0 14 1 1/14 14.00 14.00 6.0 0 0
(Bengal)
Somnath Soni 2019-2019 1 1.0 0 15 1 1/15 15.00 15.00 6.0 0 0
(Arunachal Pradesh)
Shivam Sharma 2016-2016 1 3.1 0 7 3 3/7 2.33 2.21 6.3 0 0
(Delhi)
MT Mukherjee 2013-2013 1 3.2 0 32 3 3/32 10.66 9.60 6.6 0 0
(Jharkhand)
Sarfaraz Ashraf 2014-2015 2 6.0 0 32 5 3/22 6.40 5.33 7.2 0 0
(Jharkhand)
Prayash Singh 2018-2019 2 5.0 0 24 4 3/6 6.00 4.80 7.5 0 0
(Odisha)
Mandeep Singh 2012-2012 1 4.0 0 22 3 3/22 7.33 5.50 8.0 0 0
(Punjab)
Monu Kumar 2018-2018 1 4.0 0 23 3 3/23 7.66 5.75 8.0 0 0
(Jharkhand)
Sujit Yadav 2011-2011 1 4.0 0 25 3 3/25 8.33 6.25 8.0 0 0
(Jharkhand)
Mohammed Shami 2010-2013 3 8.2 0 48 6 4/24 8.00 5.76 8.3 1 0
(Bengal)
AS Sarkar 2015-2018 2 7.0 0 60 5 3/31 12.00 8.57 8.4 0 0
(Tripura)
P Awana 2010-2016 2 6.0 0 26 4 3/20 6.50 4.33 9.0 0 0
(Delhi)
SS Bandekar 2016-2016 1 3.0 0 16 2 2/16 8.00 5.33 9.0 0 0
(Goa)
V Jain 2007-2007 1 3.0 0 8 2 2/8 4.00 2.66 9.0 0 0
(Tripura)
SK Jena 2010-2010 1 3.0 1 6 2 2/6 3.00 2.00 9.0 0 0
(Orissa)
RH Saha 2007-2014 4 3.0 0 14 2 2/3 7.00 4.66 9.0 0 0
(Tripura)
PJ Sangwan 2016-2016 1 3.0 0 21 2 2/21 10.50 7.00 9.0 0 0
(Delhi)
PK Singh 2007-2007 1 3.0 0 18 2 2/18 9.00 6.00 9.0 0 0
(Jharkhand)
Swapnil Singh 2016-2016 1 3.0 0 15 2 2/15 7.50 5.00 9.0 0 0
(Baroda)
R Vinay Kumar 2019-2019 1 3.0 0 22 2 2/22 11.00 7.33 9.0 0 0
(Karnataka)
J Yadav 2019-2019 1 3.0 0 10 2 2/10 5.00 3.33 9.0 0 0
(Haryana)
SS Ghosh 2017-2018 2 7.0 0 54 4 3/30 13.50 7.71 10.5 0 0
(Bengal)
SB Jakati 2016-2016 1 3.3 0 23 2 2/23 11.50 6.57 10.5 0 0
(Goa)
N Behera 2007-2010 3 9.0 0 42 5 3/16 8.40 4.66 10.8 0 0
(Orissa)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Assam v Arunachal Pradesh at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 2, 2019 [Twenty20]
Assam v Haryana at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Feb 28, 2019 [Twenty20]
Assam v Odisha at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Feb 27, 2019 [Twenty20]