List of captains
Player Span Mat Won Lost Tied NR %
PM Mullick 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Orissa)
MK Tiwary 2007-2018 4 4 0 0 0 100.00
(Bengal)
J Arunkumar 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Assam)
R Dutta 2007-2010 3 1 2 0 0 33.33
(Tripura)
LR Shukla 2009-2015 4 2 2 0 0 50.00
(Bengal)
AA Muzumdar 2009-2010 2 1 1 0 0 50.00
(Assam)
RK Mohanty 2009-2009 1 1 0 0 0 100.00
(Orissa)
AK Thakur 2010-2010 1 1 0 0 0 100.00
(Himachal Pradesh)
H Das 2010-2010 1 1 0 0 0 100.00
(Orissa)
BB Samantray 2011-2017 5 4 1 0 0 80.00
(Odisha, Orissa)
G Sharma 2011-2014 2 1 1 0 0 50.00
(Assam)
A Ratra 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
AN Ahmed 2013-2018 2 1 1 0 0 50.00
(Assam)
YV Takawale 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
SK Patel 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Gujarat)
AD Nath 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Uttar Pradesh)
R Dewan 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Haryana)
SA Asnodkar 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Goa)
TS Saha 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
KB Arun Karthik 2015-2017 2 1 1 0 0 50.00
(Assam)
MC Juneja 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Gujarat)
MD Mishra 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Madhya Pradesh)
Bipul Sharma 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Himachal Pradesh)
M Kaif 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Andhra)
MB Murasingh 2016-2018 3 1 2 0 0 33.33
(Tripura)
Pankaj Singh 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Rajasthan)
Harbhajan Singh 2016-2018 2 1 1 0 0 50.00
(Punjab)
M Manhas 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Jammu & Kashmir)
JN Shah 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Saurashtra)
Sachin Baby 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Kerala)
SK Raina 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Uttar Pradesh)
G Gambhir 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Delhi)
PA Patel 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Gujarat)
AR Sarangi 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
(Odisha)
AP Tare 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
(Mumbai)
MK Lomror 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
(Rajasthan)
KK Nair 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Karnataka v Jharkhand at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 24, 2018 [Twenty20]
Punjab v Jharkhand at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 23, 2018 [Twenty20]
Jharkhand v Rajasthan at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 22, 2018 [Twenty20]