Highest averages
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Rajiv Kumar 2009-2010 2 2 1 74 43 74.00 88 84.09 0 0 0 5 1
(Jharkhand)
AK Sahoo 2009-2011 3 3 2 65 32* 65.00 47 138.29 0 0 0 6 2
(Orissa)
S Rana 2007-2007 1 1 0 62 62 62.00 40 155.00 0 1 0 7 2
(Haryana)
R Inder Singh 2013-2013 1 1 0 60 60 60.00 46 130.43 0 1 0 8 1
(Punjab)
SK Reang 2009-2009 1 1 0 53 53 53.00 21 252.38 0 1 0 4 5
(Tripura)
KD Aphale 2009-2009 1 1 0 51 51 51.00 44 115.90 0 1 0 4 1
(Tripura)
Harpreet Singh 2011-2011 1 1 0 51 51 51.00 44 115.90 0 1 0 3 1
(Madhya Pradesh)
PR Prem 2014-2014 1 1 0 51 51 51.00 50 102.00 0 1 0 3 2
(Kerala)
KL Rahul 2013-2013 1 1 0 51 51 51.00 33 154.54 0 1 0 5 2
(Karnataka)
NS Paradkar 2011-2011 1 1 0 49 49 49.00 42 116.66 0 0 0 4 0
(Maharashtra)
Kaushal Singh 2014-2015 2 2 1 44 42* 44.00 32 137.50 0 0 0 4 2
(Jharkhand)
KB Arun Karthik 2011-2015 2 2 1 42 35* 42.00 32 131.25 0 0 0 2 3
(Assam, Tamil Nadu)
Mohit Sharma 2014-2014 1 1 0 41 41 41.00 37 110.81 0 0 0 4 0
(Delhi)
RV Uthappa 2013-2013 1 1 0 41 41 41.00 26 157.69 0 0 0 5 1
(Karnataka)
GB Poddar 2013-2015 3 3 0 121 46 40.33 100 121.00 0 0 0 11 3
(Odisha)
G Upadhyaya 2011-2011 1 1 0 40 40 40.00 34 117.64 0 0 0 1 3
(Vidarbha)
AT Rayudu 2012-2013 2 2 0 79 66 39.50 70 112.85 0 1 0 10 2
(Baroda)
Samarth Singh 2014-2014 1 1 0 39 39 39.00 49 79.59 0 0 0 3 0
(Delhi)
SR Tendulkar 2007-2007 1 1 0 38 38 38.00 26 146.15 0 0 0 6 1
(Mumbai)
SS Tiwary 2007-2015 5 5 0 186 69 37.20 137 135.76 0 1 0 19 7
(Jharkhand)
AS Lamba 2014-2014 1 1 0 37 37 37.00 34 108.82 0 0 0 1 2
(Rajasthan)
R Bishnoi 2014-2014 1 1 0 36 36 36.00 18 200.00 0 0 0 4 1
(Rajasthan)
Joginder Sharma 2007-2007 1 1 0 35 35 35.00 24 145.83 0 0 0 4 1
(Haryana)
RR Das 2007-2010 3 3 0 102 56 34.00 70 145.71 0 1 0 11 2
(Orissa)
ER Dwivedi 2013-2013 1 1 0 34 34 34.00 25 136.00 0 0 0 7 0
(Uttar Pradesh)
HH Khadiwale 2011-2011 1 1 0 34 34 34.00 29 117.24 0 0 0 4 0
(Maharashtra)
AM Rahane 2007-2007 1 1 0 33 33 33.00 35 94.28 0 0 0 3 0
(Mumbai)
MB Murasingh 2009-2015 4 3 1 65 36* 32.50 43 151.16 0 0 0 5 2
(Tripura)
Deepak Sharma 2009-2010 2 2 0 64 40 32.00 52 123.07 0 0 0 8 0
(Assam)
B Dey 2007-2007 1 1 0 32 32 32.00 19 168.42 0 0 0 7 0
(Tripura)
AS Roy 2009-2009 1 1 0 32 32 32.00 33 96.96 0 0 0 1 1
(Assam)
DD Hada 2014-2014 1 1 0 30 30 30.00 39 76.92 0 0 0 3 0
(Rajasthan)
M Sidhana 2013-2013 1 1 0 30 30 30.00 23 130.43 0 0 0 4 0
(Punjab)
V Devendran 2007-2007 1 1 0 28 28 28.00 20 140.00 0 0 0 4 1
(Tamil Nadu)
N Behera 2007-2009 2 2 0 55 48 27.50 47 117.02 0 0 0 6 0
(Orissa)
RK Solanki 2014-2015 2 2 1 27 16* 27.00 27 100.00 0 0 0 3 0
(Baroda, Tripura)
M Talukdar 2007-2007 1 1 0 26 26 26.00 19 136.84 0 0 0 5 0
(Assam)
SA Roy 2013-2015 3 3 0 75 48 25.00 62 120.96 0 0 0 10 1
(Assam)
S Abbas Ali 2007-2013 2 2 1 25 20* 25.00 40 62.50 0 0 0 1 1
(Madhya Pradesh, Tripura)
MD Mishra 2011-2011 1 1 0 25 25 25.00 15 166.66 0 0 0 4 1
(Madhya Pradesh)
SZ Zuffri 2007-2007 1 1 0 25 25 25.00 27 92.59 0 0 0 4 0
(Assam)
AA Waghmode 2012-2014 3 3 0 74 47 24.66 62 119.35 0 0 1 10 1
(Baroda)
NS Shetty 2009-2010 2 2 0 48 25 24.00 62 77.41 0 0 0 1 0
(Tripura)
Gurkeerat Singh 2013-2013 1 1 0 24 24 24.00 14 171.42 0 0 0 4 1
(Punjab)
SG Praharaj 2011-2011 1 1 0 24 24 24.00 23 104.34 0 0 0 4 0
(Orissa)
S Purkayastha 2009-2015 2 1 0 24 24 24.00 15 160.00 0 0 0 2 1
(Assam)
M Ali 2007-2011 2 2 0 47 34 23.50 40 117.50 0 0 0 4 0
(Madhya Pradesh)
Ishan Kishan 2014-2015 2 2 0 47 30 23.50 58 81.03 0 0 0 5 0
(Jharkhand)
VM Bhardwaj 2014-2014 1 1 0 23 23 23.00 25 92.00 0 0 0 2 1
(Tripura)
P Aziz 2007-2014 5 5 0 106 74 21.20 89 119.10 0 1 1 10 6
(Assam)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Bengal v Odisha at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 29, 2015 [Twenty20]
Bengal v Tripura at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 28, 2015 [Twenty20]
Bengal v Jharkhand at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 27, 2015 [Twenty20]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365