Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
U Manukrishnan 2014-2014 1 4.0 1 6 4 4/6 1.50 1.50 6.0 1 0
(Kerala)
RS Shah 2016-2016 1 2.5 0 12 5 5/12 2.40 4.23 3.4 0 1
(Tamil Nadu)
S Abbas Ali 2007-2013 2 1.3 0 5 2 2/5 2.50 3.33 4.5 0 0
(Madhya Pradesh, Tripura)
M Ashwin 2016-2016 1 3.0 0 9 2 2/9 4.50 3.00 9.0 0 0
(Tamil Nadu)
RP Dahiya 2016-2016 1 4.0 0 14 3 3/14 4.66 3.50 8.0 0 0
(Gujarat)
G Singh 2014-2014 1 3.0 0 14 3 3/14 4.66 4.66 6.0 0 0
(Rajasthan)
JJ Bumrah 2016-2016 1 4.0 0 16 3 3/16 5.33 4.00 8.0 0 0
(Gujarat)
RH Saha 2010-2014 3 3.0 0 17 3 3/17 5.66 5.66 6.0 0 0
(Tripura)
AB Agarkar 2007-2007 1 4.0 0 12 2 2/12 6.00 3.00 12.0 0 0
(Mumbai)
V Jain 2007-2007 1 3.0 0 12 2 2/12 6.00 4.00 9.0 0 0
(Tripura)
LI Meriwala 2014-2014 1 4.0 0 19 3 3/19 6.33 4.75 8.0 0 0
(Baroda)
PP Jaiswal 2016-2016 1 4.0 0 26 4 4/26 6.50 6.50 6.0 1 0
(Himachal Pradesh)
SV Bahutule 2009-2009 1 3.0 0 13 2 2/13 6.50 4.33 9.0 0 0
(Assam)
A Jadhav 2007-2007 1 4.0 0 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
S Narwal 2014-2014 1 4.0 1 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Delhi)
KJ Rakesh 2014-2014 1 1.5 0 14 2 2/14 7.00 7.63 5.5 0 0
(Kerala)
B Aparajith 2016-2016 1 2.0 0 7 1 1/7 7.00 3.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
RK Mohanty 2009-2013 3 1.0 0 7 1 1/7 7.00 7.00 6.0 0 0
(Odisha, Orissa)
AN Yadav 2013-2013 1 2.0 0 7 1 1/7 7.00 3.50 12.0 0 0
(Odisha)
Santosh Lal 2007-2007 1 3.0 0 23 3 3/23 7.66 7.66 6.0 0 0
(Jharkhand)
MT Mukherjee 2013-2013 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
HV Patel 2016-2016 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Haryana)
Swapnil Singh 2012-2012 1 1.0 0 8 1 1/8 8.00 8.00 6.0 0 0
(Baroda)
AA Darekar 2011-2011 1 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Maharashtra)
L Balaji 2011-2011 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
P Prasanth 2014-2014 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Kerala)
Vikash Singh 2015-2015 1 3.0 0 19 2 2/19 9.50 6.33 9.0 0 0
(Jharkhand)
VY Mahesh 2007-2007 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
G Vignesh 2011-2011 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
A Mishra 2007-2016 2 8.0 0 64 6 4/30 10.66 8.00 8.0 1 0
(Haryana)
K Panchal 2012-2013 2 6.0 0 33 3 2/23 11.00 5.50 12.0 0 0
(Baroda)
RR Singh 2014-2015 2 7.0 0 34 3 2/11 11.33 4.85 14.0 0 0
(Jharkhand, Rajasthan)
SL Akshay 2013-2013 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Karnataka)
Javed Khan 2014-2014 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Delhi)
S Kaul 2013-2013 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Punjab)
TP Sudhindra 2007-2011 2 8.0 0 37 3 2/22 12.33 4.62 16.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Amitoze Singh 2013-2013 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Punjab)
AS Karambelkar 2012-2014 2 7.0 0 38 3 3/22 12.66 5.42 14.0 0 0
(Baroda)
Amarjeet Singh 2011-2011 1 4.0 0 39 3 3/39 13.00 9.75 8.0 0 0
(Madhya Pradesh)
K Gowtham 2013-2013 1 4.0 0 26 2 2/26 13.00 6.50 12.0 0 0
(Karnataka)
AK Karnewar 2016-2016 1 4.0 0 26 2 2/26 13.00 6.50 12.0 0 0
(Vidarbha)
AN Garhwal 2014-2014 1 2.0 0 13 1 1/13 13.00 6.50 12.0 0 0
(Rajasthan)
J Behera 2011-2018 4 13.0 0 92 7 2/23 13.14 7.07 11.1 0 0
(Odisha, Orissa)
HH Pandya 2013-2014 2 8.0 1 41 3 2/10 13.66 5.12 16.0 0 0
(Baroda)
JT Billa 2007-2007 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Haryana)
Z Khan 2007-2007 1 4.0 0 14 1 1/14 14.00 3.50 24.0 0 0
(Mumbai)
Kshitiz Sharma 2014-2014 1 3.0 0 14 1 1/14 14.00 4.66 18.0 0 0
(Delhi)
BL Panda 2011-2011 1 2.0 0 14 1 1/14 14.00 7.00 12.0 0 0
(Orissa)
B Mohanty 2013-2017 3 12.0 0 74 5 2/14 14.80 6.16 14.4 0 0
(Odisha)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Assam v Bengal at Ranchi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 16, 2018 [Twenty20]
Bengal v Tripura at Ranchi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 14, 2018 [Twenty20]
Bengal v Jharkhand at Ranchi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 12, 2018 [Twenty20]