Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
SU Shrivastava 2009-2016 29 11.4 0 93 6 3/13 15.50 7.97 11.6 0 0
FY Fazal 2007-2017 28 22.0 0 157 10 2/17 15.70 7.13 13.2 0 0
YB Tembhare 2015-2015 3 8.0 1 63 3 2/20 21.00 7.87 16.0 0 0
RN Gurbani 2016-2016 9 30.0 0 251 11 3/24 22.81 8.36 16.3 0 0
SB Wagh 2007-2017 31 105.4 1 769 37 4/26 20.78 7.27 17.1 1 0
UT Yadav 2009-2014 11 38.4 2 290 13 5/18 22.30 7.50 17.8 0 1
HK Badani 2011-2011 4 6.0 0 36 2 2/21 18.00 6.00 18.0 0 0
RD Thakur 2013-2017 25 90.5 1 713 30 3/26 23.76 7.84 18.1 0 0
M Hashim 2007-2010 4 13.0 0 105 4 2/28 26.25 8.07 19.5 0 0
Lalit Yadav 2017-2017 3 10.0 0 59 3 3/19 19.66 5.90 20.0 0 0
G Upadhyaya 2007-2014 19 39.0 1 281 11 2/7 25.54 7.20 21.2 0 0
AG Jungade 2011-2016 18 57.1 2 479 16 3/12 29.93 8.37 21.4 0 0
HV Shitoot 2007-2009 7 11.0 0 84 3 1/16 28.00 7.63 22.0 0 0
AA Wakhare 2009-2017 24 82.0 0 569 22 4/18 25.86 6.93 22.3 1 0
SS Bandiwar 2013-2016 10 30.1 0 241 8 2/20 30.12 7.98 22.6 0 0
R Jangid 2009-2017 37 122.4 0 840 32 5/11 26.25 6.84 23.0 0 1
SA Khare 2007-2007 4 16.0 0 88 4 2/13 22.00 5.50 24.0 0 0
AV Kolhar 2013-2014 8 4.0 0 28 1 1/13 28.00 7.00 24.0 0 0
AS Naidu 2007-2011 14 25.0 0 193 6 3/12 32.16 7.72 25.0 0 0
AK Karnewar 2016-2017 13 41.5 1 316 10 2/20 31.60 7.55 25.1 0 0
SR Singh 2007-2011 11 38.1 1 269 9 3/34 29.88 7.04 25.4 0 0
AA Sarwate 2014-2014 2 7.0 0 56 1 1/21 56.00 8.00 42.0 0 0
HS Joshi 2007-2016 23 9.5 0 75 1 1/5 75.00 7.62 59.0 0 0
SV Bahutule 2011-2011 4 10.0 0 70 1 1/22 70.00 7.00 60.0 0 0
SN Bhondekar 2011-2011 1 2.0 0 28 0 - - 14.00 - 0 0
PV Gandhe 2007-2007 3 9.0 0 66 0 - - 7.33 - 0 0
SS Ruikar 2015-2015 3 9.0 0 56 0 - - 6.22 - 0 0
Sajid Khan 2013-2013 1 2.0 0 10 0 - - 5.00 - 0 0
JM Sharma 2014-2017 21 1.0 0 5 0 - - 5.00 - 0 0
AMI Sheikh 2009-2013 4 4.0 0 30 0 - - 7.50 - 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Madhya Pradesh v Vidarbha at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 6, 2017 [Twenty20]
Uttar Pradesh v Vidarbha at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 5, 2017 [Twenty20]
Rajasthan v Vidarbha at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 4, 2017 [Twenty20]