Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied NR %
Afghanistan v Australia 2012-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2014-2015 2 1 1 0 0 50.00
v Canada 2010-2011 5 4 1 0 0 80.00
v England 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v India 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2010-2015 4 1 3 0 0 25.00
v Kenya 2010-2013 6 4 2 0 0 66.66
v Netherlands 2009-2012 6 4 2 0 0 66.66
v New Zealand 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2012-2014 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2009-2015 9 6 3 0 0 66.66
v Sri Lanka 2014-2015 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 5 2 3 0 0 40.00
v Zimbabwe 2014-2014 4 2 2 0 0 50.00
Africa XI v Asia XI 2005-2007 6 1 4 0 1 20.00
Asia XI v Africa XI 2005-2007 6 4 1 0 1 80.00
v ICC World XI 2005-2005 1 0 1 0 0 0.00
Australia v Afghanistan 2012-2015 2 2 0 0 0 100.00
v Bangladesh 1990-2011 19 18 1 0 0 94.73
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1971-2015 131 77 49 2 3 60.93
v ICC World XI 2005-2005 3 3 0 0 0 100.00
v India 1980-2015 118 68 40 0 10 62.96
v Ireland 2007-2012 3 2 0 0 1 100.00
v Kenya 1996-2011 5 5 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2007 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1974-2015 126 85 35 0 6 70.83
v Pakistan 1975-2015 93 58 31 1 3 65.00
v Scotland 1999-2015 5 5 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2014 88 46 39 3 0 53.97
v Sri Lanka 1975-2015 91 56 31 0 4 64.36
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2013 135 70 59 3 3 54.16
v Zimbabwe 1983-2014 30 27 2 0 1 93.10
Bangladesh v Afghanistan 2014-2015 2 1 1 0 0 50.00
v Australia 1990-2011 19 1 18 0 0 5.26
v Bermuda 2007-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v England 2000-2015 16 3 13 0 0 18.75
v Hong Kong 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v India 1988-2015 29 3 25 0 1 10.71
v Ireland 2007-2011 7 5 2 0 0 71.42
v Kenya 1997-2006 14 8 6 0 0 57.14
v Netherlands 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1990-2015 25 8 17 0 0 32.00
v Pakistan 1986-2014 32 1 31 0 0 3.12
v Scotland 1999-2015 4 4 0 0 0 100.00
v South Africa 2002-2011 14 1 13 0 0 7.14
v Sri Lanka 1986-2015 38 4 33 0 1 10.81
v United Arab Emirates 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2014 28 7 19 0 2 26.92
v Zimbabwe 1997-2014 64 36 28 0 0 56.25
Bermuda v Bangladesh 2007-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Canada 2006-2008 11 5 6 0 0 45.45
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Kenya 2006-2009 8 0 8 0 0 0.00
v Netherlands 2006-2009 7 1 6 0 0 14.28
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2006 2 0 2 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2011 5 1 4 0 0 20.00
v Australia 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2008 11 6 5 0 0 54.54
v England 1979-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2007-2011 8 2 6 0 0 25.00
v Kenya 2003-2013 15 5 9 0 1 35.71
v Netherlands 2006-2014 9 0 8 0 1 0.00
v New Zealand 2003-2011 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 2 7 0 0 22.22
v South Africa 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2003-2010 4 0 4 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2011 2 0 2 0 0 0.00
East Africa v England 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v India 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
England v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1971-2015 131 49 77 2 3 39.06
v Bangladesh 2000-2015 16 13 3 0 0 81.25
v Canada 1979-2007 2 2 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v India 1974-2015 93 38 50 2 3 43.33
v Ireland 2006-2013 6 5 1 0 0 83.33
v Kenya 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2011 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2015 78 33 39 2 4 45.94
v Pakistan 1974-2012 72 42 28 0 2 60.00
v Scotland 2008-2015 4 3 0 0 1 100.00
v South Africa 1992-2013 51 22 25 1 3 46.87
v Sri Lanka 1982-2015 64 30 34 0 0 46.87
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1973-2014 88 42 42 0 4 50.00
v Zimbabwe 1992-2004 30 21 8 0 1 72.41
Hong Kong v Afghanistan 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Bangladesh 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v India 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2014-2014 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
ICC World XI v Asia XI 2005-2005 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2005 3 0 3 0 0 0.00
India v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1980-2015 118 40 68 0 10 37.03
v Bangladesh 1988-2015 29 25 3 0 1 89.28
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1974-2015 93 50 38 2 3 56.66
v Hong Kong 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Ireland 2007-2015 3 3 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2004 13 11 2 0 0 84.61
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2014 93 46 41 1 5 52.84
v Pakistan 1978-2015 127 51 72 0 4 41.46
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v South Africa 1991-2015 71 26 42 0 3 38.23
v Sri Lanka 1979-2014 149 83 54 1 11 60.50
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1979-2015 116 53 60 1 2 46.92
v Zimbabwe 1983-2015 57 45 10 2 0 80.70
Ireland v Afghanistan 2010-2015 4 3 1 0 0 75.00
v Australia 2007-2012 3 0 2 0 1 0.00
v Bangladesh 2007-2011 7 2 5 0 0 28.57
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2007-2011 8 6 2 0 0 75.00
v England 2006-2013 6 1 5 0 0 16.66
v India 2007-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Kenya 2007-2012 10 7 2 0 1 77.77
v Netherlands 2006-2013 10 7 1 1 1 83.33
v New Zealand 2007-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2015 6 1 4 1 0 25.00
v Scotland 2006-2015 17 12 4 0 1 75.00
v South Africa 2007-2015 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2014 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2015 6 1 4 0 1 20.00
v Zimbabwe 2007-2015 6 2 3 1 0 41.66
Kenya v Afghanistan 2010-2013 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 1996-2011 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1997-2006 14 6 8 0 0 42.85
v Bermuda 2006-2009 8 8 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2013 15 9 5 0 1 64.28
v England 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
v India 1996-2004 13 2 11 0 0 15.38
v Ireland 2007-2012 10 2 7 0 1 22.22
v Netherlands 2007-2014 10 3 7 0 0 30.00
v New Zealand 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2011 6 0 6 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 3 5 0 1 37.50
v South Africa 1996-2008 10 0 10 0 0 0.00
v Sri Lanka 1996-2011 6 1 5 0 0 16.66
v West Indies 1996-2003 6 1 5 0 0 16.66
v Zimbabwe 1996-2011 32 5 25 0 2 16.66
Namibia v Australia 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v England 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v India 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2009-2012 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 2003-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2009 7 6 1 0 0 85.71
v Canada 2006-2014 9 8 0 0 1 100.00
v England 1996-2011 3 0 3 0 0 0.00
v India 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2006-2013 10 1 7 1 1 16.66
v Kenya 2007-2014 10 7 3 0 0 70.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2003 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2006-2011 9 2 6 0 1 25.00
v South Africa 1996-2013 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2002-2006 3 0 3 0 0 0.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
New Zealand v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1974-2015 126 35 85 0 6 29.16
v Bangladesh 1990-2015 25 17 8 0 0 68.00
v Canada 2003-2011 3 3 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1973-2015 78 39 33 2 4 54.05
v India 1975-2014 93 41 46 1 5 47.15
v Ireland 2007-2008 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v Pakistan 1973-2015 96 40 53 1 2 43.08
v Scotland 1999-2015 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 62 21 36 0 5 36.84
v Sri Lanka 1979-2015 90 42 40 1 7 51.20
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2015 61 24 30 0 7 44.44
v Zimbabwe 1987-2012 35 25 8 1 1 75.00
Pakistan v Afghanistan 2012-2014 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2015 93 31 58 1 3 35.00
v Bangladesh 1986-2014 32 31 1 0 0 96.87
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1974-2012 72 28 42 0 2 40.00
v Hong Kong 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v India 1978-2015 127 72 51 0 4 58.53
v Ireland 2007-2015 6 4 1 1 0 75.00
v Kenya 1996-2011 6 6 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2003 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2015 96 53 40 1 2 56.91
v Scotland 1999-2013 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 72 24 47 0 1 33.80
v Sri Lanka 1975-2014 142 81 56 1 4 59.05
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2015 127 55 69 3 0 44.48
v Zimbabwe 1992-2015 48 43 3 1 1 92.55
Papua New Guinea v Hong Kong 2014-2014 2 2 0 0 0 100.00
Scotland v Afghanistan 2009-2015 9 3 6 0 0 33.33
v Australia 1999-2015 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1999-2015 4 0 4 0 0 0.00
v Bermuda 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Canada 2007-2014 9 7 2 0 0 77.77
v England 2008-2015 4 0 3 0 1 0.00
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2006-2015 17 4 12 0 1 25.00
v Kenya 2007-2014 9 5 3 0 1 62.50
v Netherlands 2006-2011 9 6 2 0 1 75.00
v New Zealand 1999-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1999-2013 3 0 3 0 0 0.00
v South Africa 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2011-2015 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
South Africa v Australia 1992-2014 88 39 46 3 0 46.02
v Bangladesh 2002-2011 14 13 1 0 0 92.85
v Canada 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v England 1992-2013 51 25 22 1 3 53.12
v India 1991-2015 71 42 26 0 3 61.76
v Ireland 2007-2015 4 4 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2008 10 10 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2013 4 4 0 0 0 100.00
v New Zealand 1992-2015 62 36 21 0 5 63.15
v Pakistan 1992-2015 72 47 24 0 1 66.19
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 1992-2015 60 29 29 1 1 50.00
v United Arab Emirates 1996-2015 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1992-2015 58 43 13 1 1 76.31
v Zimbabwe 1992-2015 38 35 2 0 1 94.59
Sri Lanka v Afghanistan 2014-2015 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2015 91 31 56 0 4 35.63
v Bangladesh 1986-2015 38 33 4 0 1 89.18
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1982-2015 64 34 30 0 0 53.12
v India 1979-2014 149 54 83 1 11 39.49
v Ireland 2007-2014 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2011 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2002-2006 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1979-2015 90 40 42 1 7 48.79
v Pakistan 1975-2014 142 56 81 1 4 40.94
v Scotland 2011-2015 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 60 29 29 1 1 50.00
v United Arab Emirates 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2013 51 21 27 0 3 43.75
v Zimbabwe 1992-2011 47 39 7 0 1 84.78
United Arab Emirates v Afghanistan 2014-2014 5 3 2 0 0 60.00
v Bangladesh 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v England 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v India 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Ireland 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v South Africa 1996-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Sri Lanka 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
United States of America v Australia 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
West Indies v Australia 1975-2013 135 59 70 3 3 45.83
v Bangladesh 1999-2014 28 19 7 0 2 73.07
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2010 4 4 0 0 0 100.00
v England 1973-2014 88 42 42 0 4 50.00
v India 1979-2015 116 60 53 1 2 53.07
v Ireland 2007-2015 6 4 1 0 1 80.00
v Kenya 1996-2003 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2015 61 30 24 0 7 55.55
v Pakistan 1975-2015 127 69 55 3 0 55.51
v Scotland 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 58 13 43 1 1 23.68
v Sri Lanka 1975-2013 51 27 21 0 3 56.25
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 1983-2015 45 35 9 0 1 79.54
Zimbabwe v Afghanistan 2014-2014 4 2 2 0 0 50.00
v Australia 1983-2014 30 2 27 0 1 6.89
v Bangladesh 1997-2014 64 28 36 0 0 43.75
v Bermuda 2006-2006 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2006-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1992-2004 30 8 21 0 1 27.58
v India 1983-2015 57 10 45 2 0 19.29
v Ireland 2007-2015 6 3 2 1 0 58.33
v Kenya 1996-2011 32 25 5 0 2 83.33
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1987-2012 35 8 25 1 1 25.00
v Pakistan 1992-2015 48 3 43 1 1 7.44
v South Africa 1992-2015 38 2 35 0 1 5.40
v Sri Lanka 1992-2011 47 7 39 0 1 15.21
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1983-2015 45 9 35 0 1 20.45
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years

The result percentage excludes no results and counts ties as half a win

Records includes the following current or recent matches:
Australia v India at Sydney, ICC Cricket World Cup 2nd semi final, Mar 26, 2015 [ODI # 3645]
New Zealand v South Africa at Auckland, ICC Cricket World Cup 1st semi final, Mar 24, 2015 [ODI # 3644]
New Zealand v West Indies at Wellington, ICC Cricket World Cup 4th quarter final, Mar 21, 2015 [ODI # 3643]

Statsguru Trivia

Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here

Did you know?

Kumar Sangakkara is the first and only batsman to score four consecutive hundreds in ODIs. During the 2015 World Cup, he scored 105* against Bangladesh, 117* against England, 104 against Australia and 124 against Scotland in back-to-back matches.

Random Record

Most consecutive five-wickets-in-an-innings - Test matches

Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365