Records / Twenty20 Internationals / Team records / Results summary (by opposition)

Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied Tie+W Tie+L NR %
Afghanistan v Bangladesh 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Canada 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v England 2012-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2016 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v India 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2010-2013 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v Kenya 2013-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Nepal 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Oman 2015-2016 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2013-2013 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Scotland 2010-2016 6 6 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v West Indies 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 2015-2016 5 5 0 0 0 0 0 100.00
Australia v Bangladesh 2007-2016 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v England 2005-2015 13 7 5 0 0 0 1 58.33
v India 2007-2016 13 4 9 0 0 0 0 30.76
v Ireland 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2016 6 4 1 0 0 1 0 75.00
v Pakistan 2007-2016 14 6 7 0 0 1 0 46.42
v South Africa 2006-2016 17 11 6 0 0 0 0 64.70
v Sri Lanka 2007-2016 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v West Indies 2008-2014 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Zimbabwe 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Bangladesh v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2016 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2009-2016 5 3 1 0 0 0 1 75.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2012-2016 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v New Zealand 2010-2016 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2016 10 2 8 0 0 0 0 20.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2007-2015 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2016 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2014 6 2 3 0 0 0 1 40.00
v Zimbabwe 2006-2016 9 5 4 0 0 0 0 55.55
Bermuda v Canada 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Kenya 2008-2013 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v Netherlands 2008-2012 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Pakistan 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2008-2008 2 0 1 0 0 1 0 25.00
England v Afghanistan 2012-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2015 13 5 7 0 0 0 1 41.66
v India 2007-2014 8 5 3 0 0 0 0 62.50
v Ireland 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Netherlands 2009-2014 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v New Zealand 2007-2016 14 9 4 0 0 0 1 69.23
v Pakistan 2006-2016 14 9 4 0 1 0 0 67.85
v South Africa 2007-2016 12 4 7 0 0 0 1 36.36
v Sri Lanka 2006-2016 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v West Indies 2007-2016 14 4 10 0 0 0 0 28.57
v Zimbabwe 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Hong Kong v Afghanistan 2014-2016 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v Bangladesh 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2015 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Oman 2015-2016 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Scotland 2015-2016 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v United Arab Emirates 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
India v Afghanistan 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 13 9 4 0 0 0 0 69.23
v Bangladesh 2009-2016 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2014 8 3 5 0 0 0 0 37.50
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2016 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2016 8 6 1 0 1 0 0 81.25
v Scotland 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v South Africa 2006-2015 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v Sri Lanka 2009-2016 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2016 7 2 4 0 0 0 1 33.33
v Zimbabwe 2010-2016 7 5 2 0 0 0 0 71.42
Ireland v Afghanistan 2010-2013 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v Australia 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2009-2016 5 1 3 0 0 0 1 25.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Hong Kong 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Kenya 2008-2012 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2008-2016 6 2 3 0 0 0 1 40.00
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Scotland 2008-2015 7 3 2 0 0 0 2 60.00
v Sri Lanka 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2016 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v West Indies 2010-2014 4 1 2 0 0 0 1 33.33
v Zimbabwe 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Kenya v Afghanistan 2013-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Bangladesh 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Canada 2008-2013 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Ireland 2008-2012 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2008-2013 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v New Zealand 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2013 7 3 4 0 0 0 0 42.85
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Nepal v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bangladesh 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2015 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Ireland 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2015-2015 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Bangladesh 2012-2016 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Canada 2008-2012 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2009-2014 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2008-2016 6 3 2 0 0 0 1 60.00
v Kenya 2008-2013 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v Nepal 2015-2015 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v New Zealand 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 0 0 0 0 0 1 -
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2016 6 4 2 0 0 0 0 66.66
v South Africa 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2016 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
New Zealand v Australia 2005-2016 6 1 4 0 1 0 0 25.00
v Bangladesh 2010-2016 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2016 14 4 9 0 0 0 1 30.76
v India 2007-2016 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2016 15 7 8 0 0 0 0 46.66
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2005-2015 14 4 10 0 0 0 0 28.57
v Sri Lanka 2006-2016 15 7 6 0 0 1 1 53.57
v West Indies 2006-2014 10 4 3 0 1 2 0 55.00
v Zimbabwe 2010-2015 6 6 0 0 0 0 0 100.00
Oman v Afghanistan 2015-2016 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2015-2016 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v Ireland 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2016-2016 1 0 0 0 0 0 1 -
v United Arab Emirates 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
Pakistan v Afghanistan 2013-2013 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 14 7 6 0 1 0 0 53.57
v Bangladesh 2007-2016 10 8 2 0 0 0 0 80.00
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2016 14 4 9 0 0 1 0 32.14
v India 2007-2016 8 1 6 0 0 1 0 18.75
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2016 15 8 7 0 0 0 0 53.33
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2007-2013 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Sri Lanka 2007-2016 15 10 5 0 0 0 0 66.66
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2011-2016 7 5 2 0 0 0 0 71.42
v Zimbabwe 2008-2015 9 9 0 0 0 0 0 100.00
Papua New Guinea v Afghanistan 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Scotland v Afghanistan 2010-2016 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Hong Kong 2015-2016 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v India 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v Ireland 2008-2015 7 2 3 0 0 0 2 40.00
v Kenya 2008-2013 7 4 3 0 0 0 0 57.14
v Netherlands 2008-2016 6 2 4 0 0 0 0 33.33
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
South Africa v Afghanistan 2010-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2006-2016 17 6 11 0 0 0 0 35.29
v Bangladesh 2007-2015 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2016 12 7 4 0 0 0 1 63.63
v India 2006-2015 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2015 14 10 4 0 0 0 0 71.42
v Pakistan 2007-2013 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2012-2016 6 4 2 0 0 0 0 66.66
v West Indies 2007-2016 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v Zimbabwe 2010-2012 3 3 0 0 0 0 0 100.00
Sri Lanka v Afghanistan 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v Bangladesh 2007-2016 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2016 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v India 2009-2016 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2006-2016 15 6 7 0 1 0 1 46.42
v Pakistan 2007-2016 15 5 10 0 0 0 0 33.33
v South Africa 2012-2016 6 2 4 0 0 0 0 33.33
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2016 9 6 3 0 0 0 0 66.66
v Zimbabwe 2008-2012 3 3 0 0 0 0 0 100.00
United Arab Emirates v Afghanistan 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2014-2016 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Netherlands 2014-2016 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Oman 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
West Indies v Afghanistan 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Australia 2008-2014 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Bangladesh 2007-2014 6 3 2 0 0 0 1 60.00
v England 2007-2016 14 10 4 0 0 0 0 71.42
v India 2009-2016 7 4 2 0 0 0 1 66.66
v Ireland 2010-2014 4 2 1 0 0 0 1 66.66
v New Zealand 2006-2014 10 3 4 0 2 1 0 45.00
v Pakistan 2011-2016 7 2 5 0 0 0 0 28.57
v South Africa 2007-2016 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Sri Lanka 2009-2016 9 3 6 0 0 0 0 33.33
v Zimbabwe 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
Zimbabwe v Afghanistan 2015-2016 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Australia 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bangladesh 2006-2016 9 4 5 0 0 0 0 44.44
v Canada 2008-2008 2 1 0 0 1 0 0 75.00
v England 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2010-2016 7 2 5 0 0 0 0 28.57
v Ireland 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2010-2015 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2008-2015 9 0 9 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2012 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2012 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years

Tie+W and Tie+L indicates matches tied and then won or lost in a tiebreaker such as a bowlout or one-over-eliminator ("Super Over")
The result percentage excludes no results and counts ties (irrespective of a tiebreaker) as half a win

Records includes the following current or recent matches:
Pakistan v West Indies at Abu Dhabi, 3rd T20I, Sep 27, 2016 [T20I # 570]
Pakistan v West Indies at Dubai (DSC), 2nd T20I, Sep 24, 2016 [T20I # 569]
Pakistan v West Indies at Dubai (DSC), 1st T20I, Sep 23, 2016 [T20I # 568]

Statsguru Trivia

Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here

Did you know?

AB de Villiers (129*) and Virat Kohli (109) both scored centuries for RCB against GL at Chinnaswamy Stadium this IPL which is only the second time two batsmen scored 100s in the same T20 innings. Playing for Gloucestershire, Kevin O'Brien (119) and Hamish Marshall (102) did the same against Middlesex in 2011.

Random Record

Most consecutive five-wickets-in-an-innings - Test matches

Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365