Most wickets
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
MY Vahora 8 8 28.0 0 196 13 3/27 15.07 7.00 12.9 0 0
(Baroda)
L Ablish 5 5 18.0 2 89 11 5/6 8.09 4.94 9.8 0 1
(Punjab)
MS Gony 5 4 15.0 3 84 10 3/5 8.40 5.60 9.0 0 0
(Punjab)
KP Appanna 6 6 23.0 0 154 10 3/31 15.40 6.69 13.8 0 0
(Karnataka)
Iqbal Abdulla 6 6 23.0 0 155 10 3/20 15.50 6.73 13.8 0 0
(Mumbai)
SH Srinivas 5 4 13.0 1 85 9 4/27 9.44 6.53 8.6 1 0
(Andhra)
K Diwan 5 5 20.0 1 100 9 3/13 11.11 5.00 13.3 0 0
(Himachal Pradesh)
TP Sudhindra 5 5 20.0 1 125 9 5/30 13.88 6.25 13.3 0 1
(Madhya Pradesh)
SK Trivedi 4 4 16.0 0 134 9 3/32 14.88 8.37 10.6 0 0
(Saurashtra)
A Mithun 5 5 18.0 0 137 9 5/37 15.22 7.61 12.0 0 1
(Karnataka)
BA Bhatt 8 8 27.0 0 230 9 3/50 25.55 8.51 18.0 0 0
(Baroda)
Rajwinder Singh 5 5 17.0 1 77 8 4/7 9.62 4.52 12.7 1 0
(Punjab)
Amrinder Singh 5 5 19.5 1 93 8 3/14 11.62 4.68 14.8 0 0
(Services)
STR Binny 6 5 17.0 1 99 8 4/14 12.37 5.82 12.7 1 0
(Karnataka)
PP Ojha 5 5 19.0 0 102 8 4/29 12.75 5.36 14.2 1 0
(Hyderabad (India))
VRV Singh 4 4 16.0 0 102 8 4/24 12.75 6.37 12.0 1 0
(Punjab)
Bipul Sharma 9 7 23.0 0 111 8 2/15 13.87 4.82 17.2 0 0
(Punjab)
Ankit Sharma 5 5 17.0 0 115 8 3/18 14.37 6.76 12.7 0 0
(Madhya Pradesh)
Avinash Yadav 5 5 17.0 1 126 8 4/15 15.75 7.41 12.7 1 0
(Railways)
P Negi 7 6 21.0 2 128 8 2/9 16.00 6.09 15.7 0 0
(Delhi)
AA Chavan 6 6 19.0 0 131 8 4/29 16.37 6.89 14.2 1 0
(Mumbai)
PJ Sangwan 7 7 24.2 1 139 8 3/13 17.37 5.71 18.2 0 0
(Delhi)
SS Bandekar 5 5 17.4 0 166 8 4/42 20.75 9.39 13.2 1 0
(Goa)
Mohammed Shami 4 4 12.0 1 42 7 3/14 6.00 3.50 10.2 0 0
(Bengal)
J Behera 3 3 12.0 0 66 7 3/20 9.42 5.50 10.2 0 0
(Orissa)
VY Mahesh 4 4 14.5 1 67 7 3/6 9.57 4.51 12.7 0 0
(Tamil Nadu)
I Saxena 4 4 13.4 0 72 7 3/13 10.28 5.26 11.7 0 0
(Bengal)
A Sakuja 5 5 19.0 0 82 7 2/14 11.71 4.31 16.2 0 0
(Services)
P Parameswaran 5 5 16.3 0 98 7 3/25 14.00 5.93 14.1 0 0
(Kerala)
KV Sharma 5 5 17.0 0 112 7 2/21 16.00 6.58 14.5 0 0
(Railways)
YK Pathan 7 6 22.0 0 180 7 2/25 25.71 8.18 18.8 0 0
(Baroda)
AA Joshi 5 3 9.0 0 61 6 3/23 10.16 6.77 9.0 0 0
(Karnataka)
A Mukund 6 4 12.0 0 62 6 3/22 10.33 5.16 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
LR Shukla 4 4 16.0 1 72 6 3/20 12.00 4.50 16.0 0 0
(Bengal)
A Nehra 5 5 15.0 0 75 6 2/9 12.50 5.00 15.0 0 0
(Delhi)
R Dutta 5 5 15.0 0 96 6 2/19 16.00 6.40 15.0 0 0
(Jammu & Kashmir)
SA Quadri 5 5 12.0 0 97 6 3/25 16.16 8.08 12.0 0 0
(Hyderabad (India))
A Bali 5 5 14.2 0 98 6 2/21 16.33 6.83 14.3 0 0
(Himachal Pradesh)
Anand Rajan 5 5 18.0 0 104 6 3/9 17.33 5.77 18.0 0 0
(Madhya Pradesh)
VS Malik 5 5 18.5 0 107 6 3/18 17.83 5.68 18.8 0 0
(Himachal Pradesh)
S Beigh 4 4 15.3 0 120 6 3/22 20.00 7.74 15.5 0 0
(Jammu & Kashmir)
RP Dahiya 4 4 16.0 0 122 6 2/31 20.33 7.62 16.0 0 0
(Gujarat)
IK Pathan 5 5 20.0 0 123 6 2/23 20.50 6.15 20.0 0 0
(Baroda)
AA Darekar 4 4 16.0 0 126 6 2/27 21.00 7.87 16.0 0 0
(Maharashtra)
Swapnil Singh 7 7 19.0 0 131 6 2/30 21.83 6.89 19.0 0 0
(Baroda)
RT D'Souza 5 5 19.0 0 136 6 2/16 22.66 7.15 19.0 0 0
(Goa)
Jalaj S Saxena 5 5 16.4 0 140 6 2/32 23.33 8.40 16.6 0 0
(Madhya Pradesh)
C Ganapathy 6 6 21.0 0 146 6 3/16 24.33 6.95 21.0 0 0
(Tamil Nadu)
Records includes the following current or recent matches:
Baroda v Punjab at Mumbai (BS), Syed Mushtaq Ali Trophy final, Mar 27, 2012 [Twenty20]
Mumbai v Punjab at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy 2nd semi final, Mar 26, 2012 [Twenty20]
Baroda v Delhi at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy 1st semi final, Mar 26, 2012 [Twenty20]