Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
RG Sharma 2007-2007 1 2.0 0 7 3 3/7 2.33 3.50 4.0 0 0
(Rajasthan)
R Sharma 2013-2013 1 3.4 0 34 4 4/34 8.50 9.27 5.5 1 0
(Punjab)
PK Panchal 2014-2016 2 4.0 0 19 4 4/19 4.75 4.75 6.0 1 0
(Gujarat)
Ashish Singh 2017-2017 1 2.0 0 8 2 2/8 4.00 4.00 6.0 0 0
(Railways)
R Bist 2007-2013 4 2.0 0 19 2 2/19 9.50 9.50 6.0 0 0
(Rajasthan)
SD Lad 2016-2016 1 2.0 0 27 2 2/27 13.50 13.50 6.0 0 0
(Mumbai)
V Nitish Rao 2018-2018 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Chhattisgarh)
Tajinder Singh 2017-2018 2 5.0 0 29 4 2/13 7.25 5.80 7.5 0 0
(Rajasthan)
RR Raj 2016-2016 1 4.0 0 42 3 3/42 14.00 10.50 8.0 0 0
(Services)
Shantanu Pitre 2007-2007 1 4.0 1 4 3 3/4 1.33 1.00 8.0 0 0
(Madhya Pradesh)
MY Vahora 2013-2013 1 4.0 0 13 3 3/13 4.33 3.25 8.0 0 0
(Baroda)
ACP Mishra 2015-2018 3 9.0 0 58 6 3/17 9.66 6.44 9.0 0 0
(Railways)
BA Bhatt 2013-2016 2 6.0 0 40 4 2/13 10.00 6.66 9.0 0 0
(Baroda)
RB Kalaria 2016-2016 1 3.0 0 19 2 2/19 9.50 6.33 9.0 0 0
(Gujarat)
SS Mondal 2013-2013 1 3.0 0 33 2 2/33 16.50 11.00 9.0 0 0
(Bengal)
AA Nandi 2013-2013 1 3.0 0 20 2 2/20 10.00 6.66 9.0 0 0
(Bengal)
Sandeep Sharma 2013-2013 1 3.0 0 6 2 2/6 3.00 2.00 9.0 0 0
(Punjab)
Afroz Khan 2007-2010 2 5.0 0 34 3 3/28 11.33 6.80 10.0 0 0
(Rajasthan)
CK Akshay 2013-2014 2 5.0 0 36 3 3/22 12.00 7.20 10.0 0 0
(Railways)
Manjeet Singh 2015-2017 2 7.0 0 31 4 2/12 7.75 4.42 10.5 0 0
(Railways, Rajasthan)
Jatin S Saxena 2013-2015 3 11.0 0 64 6 2/18 10.66 5.81 11.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Kaushal Singh 2016-2016 1 1.5 0 18 1 1/18 18.00 9.81 11.0 0 0
(Jharkhand)
P Negi 2016-2018 2 5.4 0 51 3 2/13 17.00 9.00 11.3 0 0
(Delhi)
RH Bhatt 2014-2016 2 6.0 0 33 3 3/15 11.00 5.50 12.0 0 0
(Gujarat)
S Sanyal 2007-2013 2 6.0 0 49 3 2/19 16.33 8.16 12.0 0 0
(Bengal, Railways)
Shakeeb Ahmed 2017-2018 2 6.0 0 54 3 2/29 18.00 9.00 12.0 0 0
(Chhattisgarh)
Abhishek Sharma 2018-2018 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Railways)
Amitoze Singh 2013-2013 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Punjab)
M Hashim 2009-2009 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Vidarbha)
AH Hooda 2014-2014 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Haryana)
DS Kulkarni 2016-2016 1 4.0 0 31 2 2/31 15.50 7.75 12.0 0 0
(Mumbai)
Rajwinder Singh 2013-2013 1 4.0 0 36 2 2/36 18.00 9.00 12.0 0 0
(Punjab)
NA Saini 2016-2016 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Delhi)
C Sakure 2017-2017 1 4.0 0 33 2 2/33 16.50 8.25 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
BB Samantray 2016-2016 1 4.0 0 17 2 2/17 8.50 4.25 12.0 0 0
(Odisha)
AK Sahoo 2016-2016 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Odisha)
YB Tembhare 2015-2015 1 4.0 1 20 2 2/20 10.00 5.00 12.0 0 0
(Vidarbha)
Washington Sundar 2018-2018 1 4.0 0 32 2 2/32 16.00 8.00 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
JD Desai 2014-2014 1 2.0 0 29 1 1/29 29.00 14.50 12.0 0 0
(Gujarat)
AK Karnewar 2017-2018 2 2.0 0 16 1 1/16 16.00 8.00 12.0 0 0
(Vidarbha)
SM Kazi 2016-2016 1 2.0 0 18 1 1/18 18.00 9.00 12.0 0 0
(Maharashtra)
Lakhan Singh 2016-2016 1 2.0 0 27 1 1/27 27.00 13.50 12.0 0 0
(Services)
SS Quadri 2014-2014 1 2.0 0 16 1 1/16 16.00 8.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
V Shankar 2018-2018 1 2.0 0 15 1 1/15 15.00 7.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
KM Thakor 2014-2014 1 2.0 0 15 1 1/15 15.00 7.50 12.0 0 0
(Gujarat)
IC Pandey 2013-2018 5 17.1 0 97 8 3/23 12.12 5.65 12.8 0 0
(Madhya Pradesh)
LI Meriwala 2014-2018 2 6.4 0 57 3 3/31 19.00 8.55 13.3 0 0
(Baroda)
Ashish Yadav 2011-2018 5 9.0 0 77 4 3/20 19.25 8.55 13.5 0 0
(Railways)
Avinash Yadav 2010-2017 5 14.0 1 89 6 4/15 14.83 6.35 14.0 1 0
(Railways)
SS Bandiwar 2013-2014 2 7.0 0 49 3 2/20 16.33 7.00 14.0 0 0
(Vidarbha)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Delhi v Uttar Pradesh at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 25, 2018 [Twenty20]
Baroda v Uttar Pradesh at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 24, 2018 [Twenty20]
Uttar Pradesh v Tamil Nadu at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 23, 2018 [Twenty20]