Bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5 Ct St
A Mangaraj 1 1 7.0 0 40 0 - - 5.71 - 0 0 1 0
(Odisha)
HH Gadekar 2 2 14.0 0 92 1 1/49 92.00 6.57 84.0 0 0 0 0
(Goa)
P Amarnath 1 1 9.2 0 49 3 3/49 16.33 5.25 18.6 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
H Ahmed 3 - - - - - - - - - - - 3 2
(Hyderabad (India))
B Mohanty 4 4 36.1 7 99 6 4/22 16.50 2.73 36.1 1 0 0 0
(Odisha)
SD Atitkar 3 - - - - - - - - - - - 4 0
(Maharashtra)
AR Bawne 3 3 25.0 0 104 1 1/25 104.00 4.16 150.0 0 0 4 0
(Maharashtra)
CG Khurana 1 - - - - - - - - - - - 2 0
(Maharashtra)
PK Panchal 5 1 4.0 0 17 1 1/17 17.00 4.25 24.0 0 0 3 0
(Gujarat)
Z Sofi 5 5 43.0 3 244 11 4/62 22.18 5.67 23.4 1 0 2 0
(Jammu & Kashmir)
AV Ubarhande 3 - - - - - - - - - - - 4 1
(Vidarbha)
PSK Gupta 5 2 4.3 0 17 0 - - 3.77 - 0 0 1 0
(Uttar Pradesh)
AV Vasavada 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Saurashtra)
PK Debnath 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Assam)
RJ Pinto 5 5 29.0 1 145 5 2/32 29.00 5.00 34.8 0 0 1 0
(Goa)
LL Samal 4 2 8.0 0 38 0 - - 4.75 - 0 0 0 0
(Odisha)
Sumeet Verma 4 1 2.0 0 19 0 - - 9.50 - 0 0 1 0
(Himachal Pradesh)
Swapan Das 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Tripura)
MB Patel 5 5 41.1 2 190 6 3/52 31.66 4.61 41.1 0 0 0 0
(Gujarat)
KK Acharjee 2 2 9.0 1 27 2 2/22 13.50 3.00 27.0 0 0 0 0
(Tripura)
AD Nath 5 2 4.0 0 28 0 - - 7.00 - 0 0 1 0
(Uttar Pradesh)
AB Agarkar 3 3 29.2 2 94 8 4/19 11.75 3.20 22.0 1 0 0 0
(Mumbai)
AN Ahmed 8 8 59.1 5 238 14 5/32 17.00 4.02 25.3 0 1 6 0
(Assam)
Ajatshatru Singh 1 1 1.4 0 9 0 - - 5.40 - 0 0 0 0
(Jharkhand)
M Ajay Kumar 3 3 26.2 1 136 2 1/46 68.00 5.16 79.0 0 0 0 0
(Andhra)
Akash Verma 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Jharkhand)
SL Akshay 1 1 10.0 0 50 4 4/50 12.50 5.00 15.0 1 0 0 0
(Karnataka)
A Alam 2 1 1.0 0 6 0 - - 6.00 - 0 0 0 0
(Uttar Pradesh)
M Ali 4 1 1.0 0 7 0 - - 7.00 - 0 0 2 0
(Madhya Pradesh)
Amitoze Singh 6 3 13.0 0 51 0 - - 3.92 - 0 0 3 0
(Punjab)
Amit Kumar 4 - - - - - - - - - - - 2 0
(Himachal Pradesh)
Amit Mishra 2 2 20.0 3 98 3 2/39 32.66 4.90 40.0 0 0 0 0
(Uttar Pradesh)
Amit Verma 3 2 4.0 0 23 0 - - 5.75 - 0 0 0 0
(Karnataka)
J Anand 4 1 5.0 0 27 0 - - 5.40 - 0 0 0 0
(Delhi)
Anand Rajan 5 5 41.0 3 200 7 4/51 28.57 4.87 35.1 1 0 0 0
(Madhya Pradesh)
Anand Singh 5 - - - - - - - - - - - 2 0
(Madhya Pradesh)
HD Anghan 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Saurashtra)
S Anirudha 3 - - - - - - - - - - - 0 0
(Tamil Nadu)
Ankit Sharma 2 2 15.4 0 87 2 2/35 43.50 5.55 47.0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
Anurag Singh 2 2 17.4 0 89 4 3/41 22.25 5.03 26.5 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
Anureet Singh 2 2 18.0 0 97 2 2/62 48.50 5.38 54.0 0 0 1 0
(Railways)
Anwar Ahmed 2 2 16.0 0 68 3 2/33 22.66 4.25 32.0 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
B Aparajith 5 4 26.0 1 122 4 2/36 30.50 4.69 39.0 0 0 1 0
(Tamil Nadu)
KP Appanna 7 7 60.0 1 304 7 3/56 43.42 5.06 51.4 0 0 3 0
(Karnataka)
Arindam Das 2 - - - - - - - - - - - 2 0
(Bengal)
MP Arjun 5 5 44.2 0 209 5 1/37 41.80 4.71 53.2 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
KB Arun Karthik 3 1 3.0 0 16 0 - - 5.33 - 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
A Ashish Reddy 5 5 43.5 0 292 12 4/56 24.33 6.66 21.9 1 0 0 0
(Hyderabad (India))
Ashish Yadav 4 4 31.4 0 154 7 4/18 22.00 4.86 27.1 1 0 3 0
(Railways)
RD Asnodkar 1 1 3.0 0 17 0 - - 5.66 - 0 0 1 0
(Goa)
SA Asnodkar 5 - - - - - - - - - - - 0 0
(Goa)
KC Avinash 2 - - - - - - - - - - - 3 0
(Karnataka)
P Awana 6 5 37.0 4 166 9 4/33 18.44 4.48 24.6 1 0 1 0
(Delhi)
P Awasthi 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Railways)
HK Badani 3 2 9.0 0 43 0 - - 4.77 - 0 0 1 0
(Vidarbha)
S Badrinath 5 - - - - - - - - - - - 1 0
(Tamil Nadu)
SS Bandekar 3 3 20.3 1 119 3 2/30 39.66 5.80 41.0 0 0 2 0
(Goa)
AO Bandy 5 - - - - - - - - - - - 0 0
(Jammu & Kashmir)
SM Basha 1 1 4.0 0 26 0 - - 6.50 - 0 0 1 0
(Andhra)
JJ Basu 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Bengal)
DR Behera 3 3 22.0 4 74 2 1/24 37.00 3.36 66.0 0 0 1 0
(Odisha)
N Behera 3 - - - - - - - - - - - 0 0
(Odisha)
AA Bhandari 3 3 22.0 0 129 2 2/36 64.50 5.86 66.0 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
KS Bharat 5 - - - - - - - - - - - 9 0
(Andhra)
PJ Bhati 4 - - - - - - - - - - - 2 0
(Maharashtra)
GA Bhatia 4 - - - - - - - - - - - 3 0
(Tripura)
R Bhatia 7 6 47.0 5 181 10 3/36 18.10 3.85 28.2 0 0 3 0
(Delhi)
RR Bhatkal 1 1 9.0 0 43 0 - - 4.77 - 0 0 0 0
(Karnataka)
BA Bhatt 4 4 34.4 1 172 1 1/54 172.00 4.96 208.0 0 0 0 0
(Baroda)
STR Binny 6 5 37.4 0 250 7 4/56 35.71 6.63 32.2 1 0 0 0
(Karnataka)
UA Birla 5 - - - - - - - - - - - 2 0
(Madhya Pradesh)
R Bishnoi 4 1 3.0 0 19 0 - - 6.33 - 0 0 1 0
(Rajasthan)
P Bisht 7 - - - - - - - - - - - 6 0
(Delhi)
MS Bisla 5 - - - - - - - - - - - 1 4
(Goa)
R Bist 4 - - - - - - - - - - - 4 0
(Rajasthan)
UU Bose 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Tripura)
S Budhwar 3 2 5.0 0 43 0 - - 8.60 - 0 0 0 0
(Haryana)
YS Chahal 2 2 13.0 0 52 4 3/41 13.00 4.00 19.5 0 0 1 0
(Haryana)
RR Chahar 4 4 26.0 2 158 4 3/50 39.50 6.07 39.0 0 0 1 0
(Rajasthan)
UBT Chand 7 - - - - - - - - - - - 2 0
(Delhi)
TK Chanda 4 4 25.0 1 100 5 2/19 20.00 4.00 30.0 0 0 0 0
(Tripura)
A Chandila 3 2 14.0 0 70 1 1/36 70.00 5.00 84.0 0 0 1 0
(Haryana)
SD Chatterjee 2 1 1.0 0 7 0 - - 7.00 - 0 0 2 0
(Bengal)
IH Chaudhary 5 5 36.0 2 192 3 1/31 64.00 5.33 72.0 0 0 0 0
(Gujarat)
AN Chauhan 1 1 5.0 0 23 0 - - 4.60 - 0 0 0 0
(Himachal Pradesh)
AA Chavan 5 5 44.2 0 209 8 3/45 26.12 4.71 33.2 0 0 2 0
(Mumbai)
PP Chawla 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Uttar Pradesh)
JB Chhaya 3 2 7.0 0 35 2 2/17 17.50 5.00 21.0 0 0 1 0
(Baroda)
A Chopra 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Himachal Pradesh)
P Chopra 4 - - - - - - - - - - - 4 0
(Himachal Pradesh)
DA Chougule 3 1 2.0 0 16 0 - - 8.00 - 0 0 0 0
(Jharkhand)
SA Chouhan 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Rajasthan)
RR Dalal 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Haryana)
AA Darekar 4 4 37.0 0 195 5 2/24 39.00 5.27 44.4 0 0 1 0
(Maharashtra)
AK Das 8 8 61.0 7 259 12 3/45 21.58 4.24 30.5 0 0 4 0
(Assam)
DB Das 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Bengal)
H Das 1 - - - - - - - - - - - 2 0
(Odisha)
PL Das 8 8 66.4 6 236 18 5/30 13.11 3.54 22.2 0 1 7 0
(Assam)
PP Das 8 - - - - - - - - - - - 2 0
(Assam)
SG Das 3 - - - - - - - - - - - 0 0
(Bengal)
Sandipan Das 2 1 2.0 0 6 0 - - 3.00 - 0 0 0 0
(Bengal)
RR Dave 2 - - - - - - - - - - - 1 0
(Saurashtra)
R Dayal 5 5 46.2 0 212 11 3/41 19.27 4.57 25.2 0 0 1 0
(Jammu & Kashmir)
K Deobrat 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Jharkhand)
AS Desai 5 2 7.0 0 57 1 1/37 57.00 8.14 42.0 0 0 0 0
(Goa)
R Dewan 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Haryana)
A Dey 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Tripura)
M Dhar 3 1 3.0 0 25 0 - - 8.33 - 0 0 2 0
(Jammu & Kashmir)
R Dhawan 4 4 31.0 2 158 3 2/59 52.66 5.09 62.0 0 0 1 0
(Himachal Pradesh)
Dhruv Singh 4 4 23.0 3 108 6 3/52 18.00 4.69 23.0 0 0 2 0
(Himachal Pradesh)
SS Dhuri 1 1 9.0 0 39 0 - - 4.33 - 0 0 0 0
(Goa)
RV Dhurv 3 3 29.0 0 143 2 2/46 71.50 4.93 87.0 0 0 2 0
(Gujarat)
AB Dinda 1 1 12.0 2 48 4 4/48 12.00 4.00 18.0 1 0 0 0
(Bengal)
P Dogra 4 1 1.0 0 12 0 - - 12.00 - 0 0 0 0
(Himachal Pradesh)
ND Doshi 2 2 16.0 0 91 1 1/49 91.00 5.68 96.0 0 0 0 0
(Saurashtra)
RT D'Souza 4 4 26.0 0 155 2 1/29 77.50 5.96 78.0 0 0 1 0
(Goa)
ER Dwivedi 5 - - - - - - - - - - - 8 1
(Uttar Pradesh)
SM Fallah 4 4 38.0 2 200 8 3/61 25.00 5.26 28.5 0 0 0 0
(Maharashtra)
FY Fazal 4 3 12.0 0 56 1 1/4 56.00 4.66 72.0 0 0 0 0
(Vidarbha)
RM Fernandez 7 - - - - - - - - - - - 1 0
(Kerala)
G Gambhir 3 - - - - - - - - - - - 0 0
(Delhi)
C Ganapathy 1 1 7.2 1 46 1 1/46 46.00 6.27 44.0 0 0 0 0
(Himachal Pradesh)
CJ Gandhi 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Gujarat)
Ganesh Satish 6 1 3.0 0 23 1 1/23 23.00 7.66 18.0 0 0 2 0
(Karnataka)
N Gangta 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Himachal Pradesh)
CM Gautam 3 1 1.0 0 6 0 - - 6.00 - 0 0 7 0
(Karnataka)
SP Gautam 3 - - - - - - - - - - - 3 0
(Jharkhand)
SG Gehlot 4 4 39.0 8 153 5 4/20 30.60 3.92 46.8 1 0 0 0
(Railways)
S Ghosh 4 3 12.0 0 64 4 3/28 16.00 5.33 18.0 0 0 1 0
(Jharkhand)
Y Gnaneswara Rao 5 5 25.4 0 125 3 2/44 41.66 4.87 51.3 0 0 2 0
(Andhra)
S Godara 2 - - - - - - - - - - - 1 0
(Haryana)
DP Gohain 1 1 1.5 0 24 0 - - 13.09 - 0 0 1 0
(Assam)
RV Gomez 7 7 39.0 0 180 3 2/41 60.00 4.61 78.0 0 0 3 0
(Kerala)
MS Gony 1 1 9.0 0 54 1 1/54 54.00 6.00 54.0 0 0 0 0
(Punjab)
SP Goswami 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Bengal)
AH Gupta 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Services)
M Gupta 2 2 14.0 2 65 2 2/33 32.50 4.64 42.0 0 0 1 0
(Jammu & Kashmir)
Sunny Gupta 3 3 20.0 1 96 2 2/18 48.00 4.80 60.0 0 0 0 0
(Jharkhand)
SR Gupta 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Jharkhand)
Gurkeerat Singh 6 - - - - - - - - - - - 2 0
(Punjab)
Hardeep Singh 3 - - - - - - - - - - - 2 0
(Jammu & Kashmir)
O Haroon 5 - - - - - - - - - - - 4 1
(Jammu & Kashmir)
Harpreet Singh 5 - - - - - - - - - - - 2 0
(Madhya Pradesh)
Hemant Singh 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Railways)
AH Hooda 3 2 11.0 1 55 2 2/20 27.50 5.00 33.0 0 0 1 0
(Haryana)
KR Hooda 1 1 4.0 0 35 1 1/35 35.00 8.75 24.0 0 0 1 0
(Haryana)
Imtiaz Ahmed 5 5 51.0 6 264 14 4/65 18.85 5.17 21.8 1 0 2 0
(Uttar Pradesh)
R Inder Singh 6 1 5.5 0 9 1 1/9 9.00 1.54 35.0 0 0 2 0
(Punjab)
Iqbal Abdulla 5 5 45.0 0 199 6 3/44 33.16 4.42 45.0 0 0 2 0
(Mumbai)
Irfan Khan 4 3 24.0 1 120 2 1/38 60.00 5.00 72.0 0 0 0 0
(Services)
SP Jackson 4 - - - - - - - - - - - 1 2
(Saurashtra)
DA Jadeja 2 2 13.0 0 68 1 1/41 68.00 5.23 78.0 0 0 0 0
(Saurashtra)
DS Jadhav 8 - - - - - - - - - - - 2 0
(Assam)
KM Jadhav 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Maharashtra)
W Jaffer 5 - - - - - - - - - - - 3 0
(Mumbai)
VA Jagadeesh 7 7 25.0 0 122 3 1/13 40.66 4.88 50.0 0 0 4 0
(Kerala)
IR Jaggi 4 2 7.0 0 38 0 - - 5.42 - 0 0 2 0
(Jharkhand)
SB Jakati 5 5 46.0 0 266 4 2/59 66.50 5.78 69.0 0 0 1 0
(Goa)
CS Jani 4 4 26.0 1 144 1 1/56 144.00 5.53 156.0 0 0 1 0
(Saurashtra)
Jaskaran Singh 1 1 6.0 0 29 1 1/29 29.00 4.83 36.0 0 0 0 0
(Punjab)
Jaskaran Singh 4 4 32.0 2 167 8 3/33 20.87 5.21 24.0 0 0 0 0
(Jharkhand)
Joginder Sharma 3 2 9.0 2 55 0 - - 6.11 - 0 0 1 0
(Haryana)
SD Jogiyani 2 - - - - - - - - - - - 2 1
(Saurashtra)
MK Joshi 2 2 18.0 0 101 1 1/51 101.00 5.61 108.0 0 0 2 0
(Vidarbha)
VH Joshi 1 1 10.0 0 44 1 1/44 44.00 4.40 60.0 0 0 0 0
(Saurashtra)
MC Juneja 5 - - - - - - - - - - - 3 0
(Gujarat)
AG Jungade 4 4 41.0 2 198 5 3/52 39.60 4.82 49.2 0 0 1 0
(Vidarbha)
M Kaif 5 - - - - - - - - - - - 2 0
(Uttar Pradesh)
RB Kalaria 5 5 40.1 2 203 6 3/42 33.83 5.05 40.1 0 0 0 0
(Gujarat)
SK Kamat 5 - - - - - - - - - - - 2 0
(Goa)
AS Karambelkar 2 2 17.0 0 77 1 1/53 77.00 4.52 102.0 0 0 0 0
(Baroda)
Karanveer Singh 3 3 11.4 0 48 3 2/19 16.00 4.11 23.3 0 0 0 0
(Himachal Pradesh)
JB Karia 4 4 22.4 0 102 4 3/21 25.50 4.50 34.0 0 0 3 0
(Gujarat)
KD Karthik 5 - - - - - - - - - - - 10 1
(Tamil Nadu)
S Kaul 5 5 37.4 5 173 8 3/33 21.62 4.59 28.2 0 0 2 0
(Punjab)
HH Khadiwale 4 1 2.0 0 9 0 - - 4.50 - 0 0 2 0
(Maharashtra)
SP Khajuria 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Jammu & Kashmir)
JJ Khan 2 2 8.0 0 53 1 1/48 53.00 6.62 48.0 0 0 0 0
(Mumbai)
M Khatri 4 4 36.0 3 141 8 4/25 17.62 3.91 27.0 1 0 2 0
(Rajasthan)
AA Khod 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Haryana)
T Kohli 6 3 5.3 1 30 2 2/12 15.00 5.45 16.5 0 0 1 0
(Punjab)
AV Kolhar 4 2 6.0 0 22 1 1/6 22.00 3.66 36.0 0 0 2 0
(Vidarbha)
SD Lad 3 1 4.0 0 16 0 - - 4.00 - 0 0 0 0
(Mumbai)
SS Lahiri 2 2 6.0 0 22 1 1/17 22.00 3.66 36.0 0 0 0 0
(Bengal)
D Lochab 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Services)
C Madan 6 - - - - - - - - - - - 7 2
(Punjab)
VY Mahesh 4 4 31.0 2 162 4 2/24 40.50 5.22 46.5 0 0 3 0
(Tamil Nadu)
AP Majumdar 6 1 2.3 0 18 1 1/18 18.00 7.20 15.0 0 0 3 0
(Bengal)
SS Majumder 3 3 12.0 1 55 1 1/12 55.00 4.58 72.0 0 0 1 0
(Tripura)
KR Makvana 3 3 22.4 0 142 1 1/43 142.00 6.26 136.0 0 0 1 0
(Saurashtra)
AA Malek 5 - - - - - - - - - - - 2 0
(Gujarat)
VS Malik 4 4 28.0 4 105 2 1/33 52.50 3.75 84.0 0 0 0 0
(Himachal Pradesh)
Mandeep Singh 5 1 3.0 0 20 0 - - 6.66 - 0 0 6 0
(Punjab)
B Mangaldas 2 2 17.0 2 92 3 2/30 30.66 5.41 34.0 0 0 1 0
(Goa)
M Manhas 5 - - - - - - - - - - - 1 0
(Delhi)
Manjeet Singh 4 4 34.0 6 174 5 2/14 34.80 5.11 40.8 0 0 0 0
(Rajasthan)
U Manukrishnan 1 1 9.0 0 56 1 1/56 56.00 6.22 54.0 0 0 0 0
(Kerala)
SH Marathe 3 - - - - - - - - - - - 2 0
(Mumbai)
AL Menaria 2 1 2.0 0 8 0 - - 4.00 - 0 0 1 0
(Rajasthan)
PS Mehta 4 2 10.0 1 44 2 1/14 22.00 4.40 30.0 0 0 0 0
(Saurashtra)
BH Merai 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Gujarat)
LI Meriwala 4 4 37.0 4 160 8 3/29 20.00 4.32 27.7 0 0 0 0
(Baroda)
MG Gawas 3 2 18.0 0 150 3 2/82 50.00 8.33 36.0 0 0 1 0
(Goa)
CV Milind 3 3 25.0 2 143 5 3/48 28.60 5.72 30.0 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
Milind Kumar 6 - - - - - - - - - - - 3 0
(Delhi)
A Mishra 4 3 19.0 1 73 3 2/34 24.33 3.84 38.0 0 0 0 0
(Haryana)
ACP Mishra 2 2 12.0 0 66 1 1/36 66.00 5.50 72.0 0 0 0 0
(Railways)
RK Mishra 4 4 16.0 0 102 1 1/27 102.00 6.37 96.0 0 0 1 0
(Railways)
A Mithun 6 6 56.0 4 261 9 3/42 29.00 4.66 37.3 0 0 3 0
(Karnataka)
M Mohammed 4 4 29.0 0 162 2 1/32 81.00 5.58 87.0 0 0 1 0
(Tamil Nadu)
Mohammed Shami 6 6 49.1 1 199 11 3/32 18.09 4.04 26.8 0 0 4 0
(Bengal)
RK Mohanty 3 2 9.4 1 35 3 2/23 11.66 3.62 19.3 0 0 1 0
(Odisha)
RH Motwani 4 - - - - - - - - - - - 6 1
(Maharashtra)
A Mukund 5 1 0.1 0 0 1 1/0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0
(Tamil Nadu)
SS Mundhe 4 4 38.0 1 199 6 3/68 33.16 5.23 38.0 0 0 1 0
(Maharashtra)
MB Murasingh 4 4 37.3 1 169 7 4/60 24.14 4.50 32.1 1 0 0 0
(Tripura)
AG Murtaza 5 5 41.5 1 210 7 3/46 30.00 5.01 35.8 0 0 3 0
(Uttar Pradesh)
DJ Muthuswami 4 4 38.5 4 226 10 3/48 22.60 5.81 23.3 0 0 1 0
(Maharashtra)
AA Muzumdar 5 - - - - - - - - - - - 3 0
(Andhra)
S Nadeem 4 4 34.5 2 175 3 3/32 58.33 5.02 69.6 0 0 0 0
(Jharkhand)
KK Nair 7 5 12.0 0 73 1 1/17 73.00 6.08 72.0 0 0 2 0
(Karnataka)
AA Nandi 3 1 7.0 0 46 1 1/46 46.00 6.57 42.0 0 0 0 0
(Bengal)
Narender Kumar 2 1 5.0 0 29 0 - - 5.80 - 0 0 1 0
(Services)
S Narwal 7 6 46.2 7 178 11 5/21 16.18 3.84 25.2 0 1 4 0
(Delhi)
Natraj Behera 2 - - - - - - - - - - - 2 0
(Odisha)
S Nazar 4 3 29.0 2 131 3 1/38 43.66 4.51 58.0 0 0 2 0
(Services)
P Negi 3 2 12.0 0 75 2 2/52 37.50 6.25 36.0 0 0 1 0
(Delhi)
RK Nemat 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Jharkhand)
SS Neral 1 1 5.0 0 29 0 - - 5.80 - 0 0 1 0
(Vidarbha)
Newab Singh 2 2 10.0 0 58 0 - - 5.80 - 0 0 1 0
(Himachal Pradesh)
R Ninan 5 5 38.0 1 212 1 1/53 212.00 5.57 228.0 0 0 1 0
(Karnataka)
NV Ojha 5 - - - - - - - - - - - 13 2
(Madhya Pradesh)
PP Ojha 2 2 17.0 1 54 4 4/24 13.50 3.17 25.5 1 0 1 0
(Hyderabad (India))
RS Paliwal 4 1 4.0 0 21 3 3/21 7.00 5.25 8.0 0 0 1 0
(Services)
BL Panda 2 2 4.0 0 18 0 - - 4.50 - 0 0 0 0
(Odisha)
IC Pandey 5 5 53.5 10 183 11 4/44 16.63 3.39 29.3 1 0 2 0
(Madhya Pradesh)
MK Pandey 7 1 6.0 0 19 0 - - 3.16 - 0 0 4 0
(Karnataka)
P Parameswaran 7 7 68.3 9 287 12 4/24 23.91 4.18 34.2 1 0 3 0
(Kerala)
Parvez Rasool 4 4 38.0 1 188 6 3/48 31.33 4.94 38.0 0 0 2 0
(Jammu & Kashmir)
Parvinder Singh 1 - - - - - - - - - - - 1 0
(Uttar Pradesh)
AR Patel 5 4 42.0 4 176 7 4/24 25.14 4.19 36.0 1 0 3 0
(Gujarat)
HV Patel 4 3 19.0 1 113 2 2/59 56.50 5.94 57.0 0 0 0 0
(Haryana)
MM Patel 3 3 34.0 2 121 2 2/34 60.50 3.55 102.0 0 0 0 0
(Baroda)
P Patel 4 4 11.3 1 56 3 2/29 18.66 4.86 23.0 0 0 2 0
(Odisha)
PA Patel 5 - - - - - - - - - - - 3 2
(Gujarat)
SK Patel 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Gujarat)
UB Patel 4 4 30.2 3 100 7 4/17 14.28 3.29 26.0 1 0 1 0
(Tripura)
UR Patel 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Vidarbha)
YK Pathan 4 3 20.0 0 117 2 1/22 58.50 5.85 60.0 0 0 1 0
(Baroda)
AG Paunikar 4 - - - - - - - - - - - 3 0
(Railways)
GB Poddar 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Odisha)
AG Pradeep 5 1 2.0 0 11 0 - - 5.50 - 0 0 3 0
(Andhra)
SB Pradhan 3 3 18.0 2 104 8 7/39 13.00 5.77 13.5 0 1 1 0
(Odisha)
G Praneeth Kumar 1 1 3.0 0 21 0 - - 7.00 - 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
DB Prasanth 5 1 1.0 0 7 0 - - 7.00 - 0 0 1 0
(Andhra)
P Prasanth 7 7 58.0 2 295 7 2/26 42.14 5.08 49.7 0 0 4 0
(Kerala)
V Pratap Singh 2 2 15.0 2 71 7 4/31 10.14 4.73 12.8 1 0 0 0
(Bengal)
AC Prathiban 1 1 10.0 0 31 1 1/31 31.00 3.10 60.0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
AG Praveen 2 2 12.0 1 65 4 2/24 16.25 5.41 18.0 0 0 0 0
(Andhra)
PR Prem 7 5 28.0 1 99 3 2/23 33.00 3.53 56.0 0 0 2 0
(Kerala)
Puneet Yadav 4 1 2.0 0 7 0 - - 3.50 - 0 0 1 0
(Rajasthan)
KL Rahul 7 1 0.3 0 9 0 - - 18.00 - 0 0 3 0
(Karnataka)
Rahul Singh 4 4 29.0 1 119 5 4/37 23.80 4.10 34.8 1 0 0 0
(Himachal Pradesh)
G Rahul Singh 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Hyderabad (India))
SK Raina 5 5 22.0 0 113 0 - - 5.13 - 0 0 5 0
(Uttar Pradesh)
SE Rajan 3 - - - - - - - - - - - 2 0
(Hyderabad (India))
Rajdeep Das 8 - - - - - - - - - - - 11 1
(Assam)
AS Rajpoot 3 3 26.0 2 107 3 2/31 35.66 4.11 52.0 0 0 1 0
(Uttar Pradesh)
Rajwinder Singh 5 4 32.5 1 152 9 4/30 16.88 4.62 21.8 1 0 2 0
(Punjab)
P Raj Bahadur 5 5 44.0 0 208 6 3/45 34.66 4.72 44.0 0 0 0 0
(Uttar Pradesh)
KJ Rakesh 7 1 4.0 0 16 0 - - 4.00 - 0 0 1 0
(Kerala)
Rameez Khan 5 5 23.0 1 92 2 2/34 46.00 4.00 69.0 0 0 1 0
(Madhya Pradesh)
N Rana 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Delhi)
M Rangarajan 1 1 9.0 0 41 0 - - 4.55 - 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
SP Rathee 4 3 18.3 1 70 3 3/31 23.33 3.78 37.0 0 0 0 0
(Haryana)
A Ratra 4 - - - - - - - - - - - 7 0
(Tripura)
KC Raval 4 3 11.0 0 75 2 2/23 37.50 6.81 33.0 0 0 0 0
(Saurashtra)
Ravikant Sharma 4 3 24.3 0 139 3 2/41 46.33 5.67 49.0 0 0 0 0
(Services)
Ravikant Shukla 5 - - - - - - - - - - - 2 0
(Goa)
DB Ravi Teja 5 2 9.0 0 44 1 1/19 44.00 4.88 54.0 0 0 1 0
(Hyderabad (India))
VP Rawal 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Delhi)
M Rawat 4 - - - - - - - - - - - 5 1
(Railways)
AT Rayudu 4 - - - - - - - - - - - 3 0
(Baroda)
KA Reddy 2 - - - - - - - - - - - 1 0
(Baroda)
AP Revandkar 3 3 5.0 0 31 0 - - 6.20 - 0 0 2 0
(Mumbai)
BB Roy 3 3 24.0 2 111 4 2/41 27.75 4.62 36.0 0 0 1 0
(Tripura)
SA Roy 8 - - - - - - - - - - - 3 0
(Assam)
SS Ruikar 3 3 29.0 0 128 2 1/43 64.00 4.41 87.0 0 0 0 0
(Vidarbha)
Sachin Baby 7 1 1.0 0 6 0 - - 6.00 - 0 0 2 0
(Kerala)
TS Saha 3 2 12.0 0 46 1 1/37 46.00 3.83 72.0 0 0 1 0
(Tripura)
WP Saha 6 - - - - - - - - - - - 11 1
(Bengal)
KS Sahabuddin 5 5 43.0 4 178 13 4/33 13.69 4.13 19.8 2 0 2 0
(Andhra)
SD Sahoo 3 - - - - - - - - - - - 4 0
(Odisha)
N Saini 4 - - - - - - - - - - - 3 1
(Haryana)
NJ Sai Krishna 3 - - - - - - - - - - - 0 0
(Andhra)
A Sakuja 4 3 29.0 2 119 4 2/66 29.75 4.10 43.5 0 0 3 0
(Services)
AM Salvi 5 5 36.0 4 128 4 3/25 32.00 3.55 54.0 0 0 1 0
(Mumbai)
S Sam 5 5 44.1 3 225 8 3/35 28.12 5.09 33.1 0 0 1 0
(Tamil Nadu)
BB Samantray 4 4 29.2 5 89 7 2/5 12.71 3.03 25.1 0 0 1 0
(Odisha)
SV Samson 7 - - - - - - - - - - - 9 1
(Kerala)
SM Sanandia 2 2 16.0 0 113 5 4/67 22.60 7.06 19.2 1 0 1 0
(Saurashtra)
BP Sandeep 5 1 2.0 0 26 0 - - 13.00 - 0 0 7 0
(Hyderabad (India))
Sandeep Sharma 6 6 45.0 4 206 10 5/53 20.60 4.57 27.0 0 1 0 0
(Punjab)
S Sandeep Warrier 7 7 49.5 3 305 11 3/30 27.72 6.12 27.1 0 0 1 0
(Kerala)
PJ Sangwan 6 5 44.1 1 232 8 3/30 29.00 5.25 33.1 0 0 1 0
(Delhi)
S Sanyal 4 3 20.0 2 58 4 2/16 14.50 2.90 30.0 0 0 0 0
(Bengal)
SK Saraf 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Rajasthan)
SS Sarkar 3 3 18.0 1 79 0 - - 4.38 - 0 0 2 0
(Bengal)
I Saxena 6 6 30.0 2 89 7 3/19 12.71 2.96 25.7 0 0 1 0
(Bengal)
Jatin S Saxena 4 4 21.1 0 88 6 5/40 14.66 4.15 21.1 0 1 0 0
(Madhya Pradesh)
Jalaj S Saxena 3 3 24.0 1 94 5 2/34 18.80 3.91 28.8 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
VA Saxena 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Rajasthan)
AA Seikh 1 1 4.0 0 32 1 1/32 32.00 8.00 24.0 0 0 0 0
(Jammu & Kashmir)
NN Sen Chowdhary 4 - - - - - - - - - - - 3 0
(Tripura)
Shadab Khan 3 - - - - - - - - - - - 0 0
(Railways)
JN Shah 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Saurashtra)
OA Shah 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Jammu & Kashmir)
RS Shah 5 5 58.0 0 264 10 4/52 26.40 4.55 34.8 1 0 1 0
(Tamil Nadu)
CP Shahid 3 3 26.0 0 127 0 - - 4.88 - 0 0 0 0
(Kerala)
SS Shaikh 5 1 6.0 0 20 0 - - 3.33 - 0 0 1 0
(Mumbai)
V Shankar 5 2 10.0 0 61 1 1/47 61.00 6.10 60.0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
HS Sharath 6 6 57.0 2 250 10 4/40 25.00 4.38 34.2 1 0 2 0
(Karnataka)
G Sharma 8 7 55.0 3 201 15 4/27 13.40 3.65 22.0 2 0 0 0
(Assam)
KV Sharma 4 4 25.0 0 131 5 2/37 26.20 5.24 30.0 0 0 2 0
(Railways)
L Sharma 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Haryana)
PA Sharma 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Jammu & Kashmir)
R Sharma 6 6 50.0 1 222 8 2/19 27.75 4.44 37.5 0 0 1 0
(Punjab)
RG Sharma 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Mumbai)
UA Sharma 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Uttar Pradesh)
AMI Sheikh 1 1 7.0 0 58 0 - - 8.28 - 0 0 0 0
(Vidarbha)
AJ Shinde 5 5 27.0 0 163 2 1/20 81.50 6.03 81.0 0 0 5 0
(Hyderabad (India))
DR Shorey 6 3 5.0 0 27 1 1/9 27.00 5.40 30.0 0 0 0 0
(Delhi)
SU Shrivastava 4 1 1.0 0 13 0 - - 13.00 - 0 0 1 0
(Vidarbha)
LR Shukla 6 6 43.5 2 147 13 5/34 11.30 3.35 20.2 0 1 0 0
(Bengal)
R Shukla 4 4 37.0 2 195 6 2/36 32.50 5.27 37.0 0 0 2 0
(Jharkhand)
SS Shukla 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Railways)
M Sidhana 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Punjab)
AA Singh 1 - - - - - - - - - - - 1 0
(Odisha)
AP Singh 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Jammu & Kashmir)
G Singh 3 3 30.0 1 109 6 4/28 18.16 3.63 30.0 1 0 1 0
(Rajasthan)
ID Singh 5 4 16.5 0 97 2 2/44 48.50 5.76 50.5 0 0 2 0
(Jammu & Kashmir)
RR Singh 4 4 29.0 2 155 1 1/44 155.00 5.34 174.0 0 0 0 0
(Rajasthan)
SM Singh 3 3 28.5 1 149 7 3/34 21.28 5.16 24.7 0 0 0 0
(Baroda)
SR Singh 3 3 24.0 2 98 2 1/31 49.00 4.08 72.0 0 0 0 0
(Vidarbha)
AS Sinha 7 - - - - - - - - - - - 3 0
(Assam)
RK Solanki 4 3 8.0 0 34 0 - - 4.25 - 0 0 2 0
(Baroda)
VP Solanki 2 - - - - - - - - - - - 4 1
(Baroda)
S Sreesanth 3 3 32.0 1 200 6 4/61 33.33 6.25 32.0 1 0 1 0
(Kerala)
TM Srivastava 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Uttar Pradesh)
Subhrajit Roy 2 - - - - - - - - - - - 2 0
(Tripura)
D Subramanian 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Mumbai)
B Sudhakar 5 5 45.4 1 181 10 3/10 18.10 3.96 27.4 0 0 2 0
(Andhra)
B Sumanth 5 - - - - - - - - - - - 6 0
(Andhra)
K Sumanth 2 - - - - - - - - - - - 2 0
(Hyderabad (India))
Sumit Singh 2 2 7.0 0 38 0 - - 5.42 - 0 0 0 0
(Services)
SR Swain 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Services)
Swapnil Singh 1 1 5.0 0 24 1 1/24 24.00 4.80 30.0 0 0 0 0
(Baroda)
D Swaroop Kumar 1 1 10.0 0 41 2 2/41 20.50 4.10 30.0 0 0 0 0
(Andhra)
J Syed Mohammad 7 7 71.0 6 209 3 1/20 69.66 2.94 142.0 0 0 3 0
(Assam)
AP Tare 4 - - - - - - - - - - - 2 2
(Mumbai)
Tarjinder Singh 8 5 22.0 0 111 3 1/12 37.00 5.04 44.0 0 0 4 0
(Assam)
X Thalaivan Sargunam 3 - - - - - - - - - - - 1 0
(Tamil Nadu)
BC Thomas 3 - - - - - - - - - - - 3 0
(Hyderabad (India))
MK Tiwary 5 2 5.2 0 36 2 1/8 18.00 6.75 16.0 0 0 1 0
(Bengal)
SS Tiwary 4 1 2.0 0 11 0 - - 5.50 - 0 0 4 0
(Jharkhand)
V Tokas 2 2 14.0 0 58 0 - - 4.14 - 0 0 1 0
(Delhi)
RA Tripathi 1 - - - - - - - - - - - 1 0
(Maharashtra)
SK Trivedi 2 2 16.0 0 105 1 1/42 105.00 6.56 96.0 0 0 0 0
(Saurashtra)
JD Unadkat 4 4 43.0 2 237 6 3/59 39.50 5.51 43.0 0 0 3 0
(Saurashtra)
K Upadhyay 4 4 44.0 4 170 5 3/56 34.00 3.86 52.8 0 0 1 0
(Railways)
RV Uthappa 7 - - - - - - - - - - - 3 0
(Karnataka)
Varun Sood 5 4 28.0 0 143 6 3/48 23.83 5.10 28.0 0 0 4 0
(Delhi)
KA Vaz 1 - - - - - - - - - - - 0 0
(Goa)
NH Verma 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Services)
RP Verma 1 1 8.4 0 32 3 3/32 10.66 3.69 17.3 0 0 0 0
(Mumbai)
GH Vihari 5 1 4.0 0 24 0 - - 6.00 - 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
DP Vijaykumar 5 5 51.4 6 206 8 3/30 25.75 3.98 38.7 0 0 0 0
(Andhra)
R Vinay Kumar 3 3 24.2 2 82 5 4/38 16.40 3.36 29.2 1 0 0 0
(Karnataka)
B Vivek Singh 2 - - - - - - - - - - - 0 0
(Bengal)
AV Wadkar 2 - - - - - - - - - - - 3 0
(Vidarbha)
SB Wagh 4 4 44.0 0 219 16 6/42 13.68 4.97 16.5 0 2 1 0
(Vidarbha)
AA Waghmode 4 3 6.0 0 27 0 - - 4.50 - 0 0 3 0
(Baroda)
KM Waingankar 4 4 27.3 1 101 8 5/42 12.62 3.67 20.6 0 1 2 0
(Mumbai)
SP Wakaskar 4 - - - - - - - - - - - 1 0
(Baroda)
SB Wani 4 4 31.0 0 159 2 2/47 79.50 5.12 93.0 0 0 1 0
(Jammu & Kashmir)
AV Wankhade 2 - - - - - - - - - - - 2 0
(Vidarbha)
Waseem Raza 3 3 21.0 1 108 1 1/26 108.00 5.14 126.0 0 0 1 0
(Jammu & Kashmir)
AN Yadav 2 2 9.0 1 28 1 1/20 28.00 3.11 54.0 0 0 0 0
(Odisha)
AR Yadav 1 1 9.0 1 49 1 1/49 49.00 5.44 54.0 0 0 0 0
(Jharkhand)
Jai P Yadav 5 5 44.0 8 131 3 1/19 43.66 2.97 88.0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
SA Yadav 4 - - - - - - - - - - - 2 0
(Mumbai)
SB Yadav 3 3 25.3 0 165 3 2/61 55.00 6.47 51.0 0 0 1 0
(Goa)
DH Yagnik 4 - - - - - - - - - - - 3 0
(Rajasthan)
Yashpal Singh 4 2 3.0 0 28 0 - - 9.33 - 0 0 0 0
(Services)
Yuvraj Singh 4 4 15.0 0 78 7 3/19 11.14 5.20 12.8 0 0 0 0
(Punjab)
VH Zol 4 - - - - - - - - - - - 0 0
(Maharashtra)
Records includes the following current or recent matches:
Assam v Delhi at Visakhapatnam, Vijay Hazare Trophy final, Mar 3, 2013 [List A]
Assam v Kerala at Visakhapatnam, Vijay Hazare Trophy 2nd semi final, Mar 2, 2013 [List A]
Bengal v Delhi at Visakhapatnam, Vijay Hazare Trophy 1st semi final, Mar 2, 2013 [List A]