Bowling averages
Player Span Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5 Ct St
VR Aaron 2011-2011 2 2 19.0 0 113 2 2/47 56.50 5.94 57.0 0 0 0 0
AB Agarkar 1998-2007 21 21 174.3 16 784 32 3/24 24.50 4.49 32.7 0 0 4 0
M Amarnath 1979-1989 23 15 117.2 2 517 12 3/12 43.08 4.40 58.6 0 0 6 0
PK Amre 1991-1993 5 - - - - - - - - - - - 1 0
Arshad Ayub 1987-1989 13 13 121.0 9 504 11 2/27 45.81 4.16 66.0 0 0 2 0
J Arun Lal 1983-1989 10 - - - - - - - - - - - 3 0
R Ashwin 2011-2017 17 16 150.5 7 668 21 3/28 31.80 4.42 43.0 0 0 8 0
KBJ Azad 1983-1983 3 2 13.0 1 36 1 1/29 36.00 2.76 78.0 0 0 0 0
M Azharuddin 1985-1998 43 4 16.0 1 91 2 2/41 45.50 5.68 48.0 0 0 14 0
HK Badani 2001-2001 2 - - - - - - - - - - - 0 0
S Badrinath 2011-2011 4 - - - - - - - - - - - 0 0
L Balaji 2002-2002 1 1 4.0 0 44 0 - - 11.00 - 0 0 0 0
ST Banerjee 1991-1991 1 1 10.0 2 30 3 3/30 10.00 3.00 20.0 0 0 0 0
SB Bangar 2002-2002 4 4 17.0 2 97 2 2/39 48.50 5.70 51.0 0 0 2 0
AC Bedade 1994-1994 5 - - - - - - - - - - - 3 0
BS Bedi 1979-1979 1 1 12.0 0 45 0 - - 3.75 - 0 0 0 0
RMH Binny 1983-1986 10 10 66.5 2 339 7 3/48 48.42 5.07 57.2 0 0 2 0
RK Chauhan 1993-1997 5 5 46.0 5 205 3 2/30 68.33 4.45 92.0 0 0 1 0
N Chopra 1999-1999 6 5 40.2 7 130 12 5/21 10.83 3.22 20.1 0 1 3 0
NA David 1997-1997 3 3 24.0 1 97 4 3/21 24.25 4.04 36.0 0 0 0 0
S Dhawan 2011-2017 19 - - - - - - - - - - - 12 0
MS Dhoni 2005-2017 33 1 2.0 0 14 1 1/14 14.00 7.00 12.0 0 0 28 12
SS Dighe 2001-2001 3 - - - - - - - - - - - 1 0
R Dravid 1997-2009 40 1 6.0 0 36 0 - - 6.00 - 0 0 25 2
AD Gaekwad 1979-1987 5 1 8.0 0 39 1 1/39 39.00 4.87 48.0 0 0 3 0
G Gambhir 2007-2011 14 - - - - - - - - - - - 6 0
SC Ganguly 1992-2007 27 12 45.0 2 258 5 3/37 51.60 5.73 54.0 0 0 12 0
SM Gavaskar 1979-1986 11 - - - - - - - - - - - 2 0
RS Ghai 1985-1985 1 1 8.3 0 54 1 1/54 54.00 6.35 51.0 0 0 0 0
KD Ghavri 1979-1979 1 1 10.0 2 25 0 - - 2.50 - 0 0 0 0
Harbhajan Singh 2001-2011 31 30 265.1 22 1131 33 3/32 34.27 4.26 48.2 0 0 10 0
Harvinder Singh 2001-2001 2 2 20.0 3 90 4 2/25 22.50 4.50 30.0 0 0 2 0
ND Hirwani 1988-1992 8 8 78.0 1 348 8 4/50 43.50 4.46 58.5 1 0 1 0
A Jadeja 1992-1998 15 5 19.0 0 102 3 2/55 34.00 5.36 38.0 0 0 2 0
RA Jadeja 2009-2017 19 19 171.2 13 804 29 5/36 27.72 4.69 35.4 0 1 9 0
KM Jadhav 2017-2017 5 2 4.1 0 13 2 1/0 6.50 3.12 12.5 0 0 3 0
Joginder Sharma 2007-2007 1 1 4.0 0 16 0 - - 4.00 - 0 0 0 0
SB Joshi 1997-1999 8 7 54.0 2 232 3 2/30 77.33 4.29 108.0 0 0 0 0
M Kaif 2002-2006 18 - - - - - - - - - - - 6 0
VG Kambli 1991-1999 17 - - - - - - - - - - - 5 0
HH Kanitkar 1999-1999 2 1 1.0 0 3 0 - - 3.00 - 0 0 1 0
N Kapil Dev 1979-1994 42 42 342.1 45 1242 43 4/54 28.88 3.62 47.7 1 0 11 0
AR Kapoor 1996-1996 1 1 10.0 2 41 1 1/41 41.00 4.10 60.0 0 0 0 0
SS Karim 1997-1997 4 - - - - - - - - - - - 4 1
KD Karthik 2007-2017 13 - - - - - - - - - - - 7 0
M Kartik 2002-2002 4 4 39.0 1 189 4 3/36 47.25 4.84 58.5 0 0 2 0
Z Khan 2001-2011 11 11 90.0 10 370 13 3/26 28.46 4.11 41.5 0 0 1 0
SC Khanna 1979-1979 1 - - - - - - - - - - - 0 0
AR Khurasiya 1999-1999 1 - - - - - - - - - - - 1 0
SMH Kirmani 1983-1985 12 - - - - - - - - - - - 5 6
V Kohli 2009-2017 27 7 15.0 1 107 0 - - 7.13 - 0 0 11 0
Kuldeep Yadav 2017-2017 5 4 39.0 2 158 8 3/41 19.75 4.05 29.2 0 0 1 0
RR Kulkarni 1983-1983 1 1 9.0 1 26 0 - - 2.88 - 0 0 0 0
B Kumar 2013-2017 12 11 82.0 7 344 12 3/29 28.66 4.19 41.0 0 0 5 0
P Kumar 2009-2011 6 6 56.0 9 233 8 3/22 29.12 4.16 42.0 0 0 1 0
A Kumble 1991-2007 26 25 223.0 14 973 41 6/12 23.73 4.36 32.6 1 1 11 0
A Kuruvilla 1997-1997 4 4 30.5 6 99 4 3/23 24.75 3.21 46.2 0 0 1 0
R Lamba 1986-1989 5 1 0.1 0 2 0 - - 12.00 - 0 0 1 0
VVS Laxman 2001-2005 10 1 1.0 0 8 0 - - 8.00 - 0 0 2 0
S Madan Lal 1983-1986 11 11 98.4 6 432 11 3/31 39.27 4.37 53.8 0 0 1 0
AO Malhotra 1983-1983 7 - - - - - - - - - - - 1 0
Maninder Singh 1983-1988 9 9 81.1 3 349 9 3/40 38.77 4.29 54.1 0 0 0 0
SV Manjrekar 1988-1992 10 - - - - - - - - - - - 6 0
JJ Martin 1999-1999 3 - - - - - - - - - - - 3 0
A Mishra 2009-2014 8 8 76.0 11 338 15 4/31 22.53 4.44 30.4 1 0 2 0
A Mithun 2011-2011 3 3 18.0 1 116 3 2/32 38.66 6.44 36.0 0 0 1 0
Mohammed Shami 2013-2017 9 9 78.4 6 422 21 4/36 20.09 5.36 22.4 3 0 3 0
DS Mohanty 1999-2001 9 8 68.4 7 287 15 3/18 19.13 4.17 27.4 0 0 1 0
D Mongia 2001-2002 6 2 5.0 0 40 0 - - 8.00 - 0 0 3 0
NR Mongia 1994-1998 10 - - - - - - - - - - - 9 2
KS More 1987-1992 23 - - - - - - - - - - - 13 10
AM Nayar 2009-2009 3 1 3.0 0 17 0 - - 5.66 - 0 0 0 0
A Nehra 2001-2009 14 14 104.0 9 573 20 3/21 28.65 5.50 31.2 0 0 1 0
CS Pandit 1986-1992 4 - - - - - - - - - - - 2 1
HH Pandya 2017-2017 5 4 31.0 0 131 6 3/40 21.83 4.22 31.0 0 0 3 0
GAHM Parkar 1983-1983 1 - - - - - - - - - - - 1 0
AR Patel 2014-2014 1 1 10.0 1 26 2 2/26 13.00 2.60 30.0 0 0 2 0
BP Patel 1979-1979 1 - - - - - - - - - - - 0 0
MM Patel 2006-2011 10 10 83.0 9 391 14 3/35 27.92 4.71 35.5 0 0 2 0
PA Patel 2011-2011 10 - - - - - - - - - - - 15 6
IK Pathan 2005-2011 10 10 72.0 8 383 13 3/45 29.46 5.31 33.2 0 0 2 0
YK Pathan 2009-2011 10 9 43.0 0 252 6 3/56 42.00 5.86 43.0 0 0 3 0
SM Patil 1983-1983 5 1 3.0 0 25 0 - - 8.33 - 0 0 1 0
RR Powar 2006-2007 5 5 49.0 1 248 9 3/42 27.55 5.06 32.6 0 0 1 0
M Prabhakar 1987-1996 22 22 184.1 13 788 25 4/30 31.52 4.27 44.2 1 0 6 0
BKV Prasad 1994-1999 16 15 124.4 9 541 14 3/36 38.64 4.33 53.4 0 0 3 0
MSK Prasad 1999-1999 4 - - - - - - - - - - - 4 3
AM Rahane 2011-2017 10 - - - - - - - - - - - 3 0
SK Raina 2005-2015 33 17 75.3 2 359 12 3/34 29.91 4.75 37.7 0 0 10 0
SLV Raju 1991-1994 10 10 86.0 4 361 12 4/46 30.08 4.19 43.0 2 0 1 0
WV Raman 1988-1993 7 2 7.0 0 67 1 1/44 67.00 9.57 42.0 0 0 0 0
S Ramesh 1999-1999 6 1 3.0 0 23 1 1/23 23.00 7.66 18.0 0 0 0 0
Randhir Singh 1983-1983 1 1 6.0 0 30 1 1/30 30.00 5.00 36.0 0 0 0 0
AT Rayudu 2014-2014 3 - - - - - - - - - - - 0 0
BS Sandhu 1983-1983 8 8 73.0 6 267 6 2/32 44.50 3.65 73.0 0 0 4 0
Sarandeep Singh 2002-2002 1 1 10.0 0 31 0 - - 3.10 - 0 0 0 0
V Sehwag 2001-2011 27 19 127.0 1 685 15 3/59 45.66 5.39 50.8 0 0 6 0
AK Sharma 1988-1993 11 10 59.0 3 259 6 2/44 43.16 4.38 59.0 0 0 0 0
C Sharma 1983-1994 14 13 99.1 2 484 12 3/46 40.33 4.88 49.5 0 0 2 0
I Sharma 2009-2013 8 8 59.4 2 323 8 2/30 40.37 5.41 44.7 0 0 4 0
MM Sharma 2013-2015 4 4 31.3 2 191 2 1/35 95.50 6.06 94.5 0 0 1 0
R Sharma 2011-2011 2 2 20.0 0 88 4 3/43 22.00 4.40 30.0 0 0 0 0
RG Sharma 2009-2015 21 5 18.0 0 85 2 2/27 42.50 4.72 54.0 0 0 4 0
SK Sharma 1988-1989 9 8 51.1 1 279 10 5/26 27.90 5.45 30.7 0 1 3 0
RJ Shastri 1983-1992 32 29 217.1 13 1014 27 3/26 37.55 4.66 48.2 0 0 5 0
LR Shukla 1999-1999 1 1 5.0 0 25 1 1/25 25.00 5.00 30.0 0 0 0 0
NS Sidhu 1988-1997 20 1 0.3 0 2 0 - - 4.00 - 0 0 5 0
RP Singh 2006-2009 8 7 35.0 0 233 3 1/27 77.66 6.65 70.0 0 0 2 0
RR Singh 1989-1999 12 8 33.2 1 178 5 3/43 35.60 5.34 40.0 0 0 3 0
L Sivaramakrishnan 1985-1985 1 1 9.0 0 32 0 - - 3.55 - 0 0 0 0
RS Sodhi 2001-2002 4 3 21.0 1 87 2 2/31 43.50 4.14 63.0 0 0 4 0
S Sreesanth 2006-2007 6 6 55.3 1 329 6 2/25 54.83 5.92 55.5 0 0 0 0
K Srikkanth 1983-1992 34 15 57.4 3 304 7 3/25 43.42 5.27 49.4 0 0 10 0
J Srinath 1991-2002 24 24 205.5 17 860 31 3/34 27.74 4.17 39.8 0 0 3 0
SR Tendulkar 1991-2011 39 27 144.0 6 646 20 4/34 32.30 4.48 43.2 1 0 6 0
MK Tiwary 2011-2011 3 2 5.0 0 41 0 - - 8.20 - 0 0 3 0
JD Unadkat 2013-2013 1 1 6.0 0 39 0 - - 6.50 - 0 0 0 0
RV Uthappa 2006-2007 3 - - - - - - - - - - - 3 0
DB Vengsarkar 1979-1989 21 - - - - - - - - - - - 6 0
S Venkataraghavan 1979-1983 4 4 39.0 3 165 1 1/24 165.00 4.23 234.0 0 0 1 0
Y Venugopal Rao 2005-2006 2 - - - - - - - - - - - 0 0
M Vijay 2013-2013 1 - - - - - - - - - - - 0 0
R Vinay Kumar 2011-2011 5 5 37.0 5 189 6 2/39 31.50 5.10 37.0 0 0 0 0
GR Viswanath 1979-1979 1 - - - - - - - - - - - 0 0
S Viswanath 1988-1988 2 - - - - - - - - - - - 1 0
Jai P Yadav 2002-2002 2 2 6.0 0 36 0 - - 6.00 - 0 0 3 0
UT Yadav 2011-2017 14 13 114.4 8 560 25 3/32 22.40 4.88 27.5 0 0 5 0
V Yadav 1993-1994 3 - - - - - - - - - - - 1 0
Yashpal Sharma 1983-1983 7 1 2.2 0 12 0 - - 5.14 - 0 0 2 0
T Yohannan 2002-2002 2 2 15.0 1 83 5 3/33 16.60 5.53 18.0 0 0 0 0
Yuvraj Singh 2002-2017 31 12 42.4 0 254 4 2/18 63.50 5.95 64.0 0 0 1 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years
Records includes the following current or recent matches:
West Indies v India at Kingston, 5th ODI, Jul 6, 2017 [ODI # 3902]
West Indies v India at North Sound, 4th ODI, Jul 2, 2017 [ODI # 3900]
West Indies v India at North Sound, 3rd ODI, Jun 30, 2017 [ODI # 3898]