Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
AB Dinda 2011-2011 1 4.0 0 13 4 4/13 3.25 3.25 6.0 1 0
(Bengal)
JN Shah 2007-2015 7 2.3 0 11 2 2/11 5.50 4.40 7.5 0 0
(Saurashtra)
M Prabhu 2010-2010 1 4.0 1 17 3 3/17 5.66 4.25 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
AJ Shinde 2010-2010 1 4.0 0 12 2 2/12 6.00 3.00 12.0 0 0
(Hyderabad (India))
JD Unadkat 2010-2015 5 19.0 1 77 12 3/10 6.41 4.05 9.5 0 0
(Saurashtra)
AP Revandkar 2011-2011 1 2.0 0 13 2 2/13 6.50 6.50 6.0 0 0
(Mumbai)
AR Patel 2013-2014 2 7.1 0 36 5 3/21 7.20 5.02 8.6 0 0
(Gujarat)
KC Raval 2011-2014 3 4.0 0 22 3 3/17 7.33 5.50 8.0 0 0
(Saurashtra)
VM Parmar 2010-2010 1 4.0 0 30 4 4/30 7.50 7.50 6.0 1 0
(Baroda)
HP Patel 2015-2015 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
(Gujarat)
AA Bhandari 2010-2010 1 3.4 0 25 3 3/25 8.33 6.81 7.3 0 0
(Hyderabad (India))
SN Thakur 2015-2015 1 3.0 0 18 2 2/18 9.00 6.00 9.0 0 0
(Mumbai)
GH Vihari 2010-2010 1 4.0 0 28 3 3/28 9.33 7.00 8.0 0 0
(Hyderabad (India))
JB Chhaya 2011-2013 2 2.0 0 10 1 1/10 10.00 5.00 12.0 0 0
(Baroda)
DA Jadeja 2014-2015 2 8.0 0 41 4 3/14 10.25 5.12 12.0 0 0
(Saurashtra)
YK Pathan 2007-2014 6 13.0 0 84 8 4/10 10.50 6.46 9.7 1 0
(Baroda)
R Suthesh 2010-2010 1 3.4 0 22 2 2/22 11.00 6.00 11.0 0 0
(Tamil Nadu)
S Vidyut 2010-2010 1 2.0 0 11 1 1/11 11.00 5.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
AV Vasavada 2014-2015 2 8.0 0 45 4 3/22 11.25 5.62 12.0 0 0
(Saurashtra)
RV Dhurv 2007-2013 4 16.0 2 85 7 4/20 12.14 5.31 13.7 1 0
(Gujarat, Saurashtra)
RR Raje 2007-2010 2 7.0 0 50 4 3/26 12.50 7.14 10.5 0 0
(Mumbai)
SM Maniar 2007-2013 5 17.3 0 122 9 3/24 13.55 6.97 11.6 0 0
(Saurashtra)
JJ Khan 2010-2010 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Mumbai)
KM Waingankar 2013-2013 1 4.0 0 29 2 2/29 14.50 7.25 12.0 0 0
(Mumbai)
JB Karia 2011-2015 4 8.0 0 45 3 2/21 15.00 5.62 16.0 0 0
(Gujarat)
VH Joshi 2009-2009 1 4.0 1 15 1 1/15 15.00 3.75 24.0 0 0
(Saurashtra)
SD Vohra 2007-2010 2 7.0 1 33 2 2/10 16.50 4.71 21.0 0 0
(Baroda)
AB Agarkar 2009-2010 2 7.3 0 50 3 2/19 16.66 6.66 15.0 0 0
(Mumbai)
Z Khan 2009-2014 2 8.0 0 50 3 2/20 16.66 6.25 16.0 0 0
(Mumbai)
JJ Bumrah 2013-2015 3 11.0 0 67 4 2/10 16.75 6.09 16.5 0 0
(Gujarat)
AA Nandi 2011-2011 1 2.0 0 17 1 1/17 17.00 8.50 12.0 0 0
(Bengal)
Jalaj S Saxena 2010-2010 1 4.0 1 17 1 1/17 17.00 4.25 24.0 0 0
(Madhya Pradesh)
AM Makda 2007-2010 3 11.0 0 69 4 2/24 17.25 6.27 16.5 0 0
(Gujarat)
MK Tiwary 2011-2011 1 3.0 0 18 1 1/18 18.00 6.00 18.0 0 0
(Bengal)
SK Trivedi 2009-2015 5 20.0 0 148 8 2/24 18.50 7.40 15.0 0 0
(Gujarat, Saurashtra)
RP Dahiya 2009-2015 5 15.0 0 112 6 2/20 18.66 7.46 15.0 0 0
(Gujarat)
N Mohite 2007-2007 1 4.0 0 19 1 1/19 19.00 4.75 24.0 0 0
(Baroda)
ND Doshi 2011-2011 1 4.0 1 39 2 2/39 19.50 9.75 12.0 0 0
(Saurashtra)
KR Makvana 2007-2015 6 15.0 1 99 5 2/27 19.80 6.60 18.0 0 0
(Saurashtra)
MB Patel 2013-2015 3 10.0 0 80 4 3/33 20.00 8.00 15.0 0 0
(Gujarat)
SG Yadav 2010-2011 2 6.0 0 60 3 2/39 20.00 10.00 12.0 0 0
(Gujarat)
SD Lad 2013-2015 2 6.0 0 42 2 2/17 21.00 7.00 18.0 0 0
(Mumbai)
IK Pathan 2007-2014 3 11.0 0 86 4 2/23 21.50 7.81 16.5 0 0
(Baroda)
NK Patel 2007-2013 5 5.0 0 43 2 1/9 21.50 8.60 15.0 0 0
(Gujarat)
LI Meriwala 2014-2014 1 4.0 0 22 1 1/22 22.00 5.50 24.0 0 0
(Baroda)
BA Bhatt 2011-2013 2 7.0 0 45 2 1/21 22.50 6.42 21.0 0 0
(Baroda)
SY Veragi 2009-2009 1 3.0 0 23 1 1/23 23.00 7.66 18.0 0 0
(Baroda)
Abhishek Bhat 2014-2014 1 4.0 0 23 1 1/23 23.00 5.75 24.0 0 0
(Saurashtra)
M Hussain 2011-2011 1 4.0 0 23 1 1/23 23.00 5.75 24.0 0 0
(Mumbai)
AA Chavan 2009-2013 4 13.0 0 122 5 4/29 24.40 9.38 15.6 1 0
(Mumbai)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Maharashtra v Mumbai at Pune, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 27, 2015 [Twenty20]
Maharashtra v Saurashtra at Pune, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 25, 2015 [Twenty20]
Gujarat v Maharashtra at Pune, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 24, 2015 [Twenty20]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365