Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied Tie+W Tie+L NR %
Afghanistan v Bangladesh 2014-2018 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v Canada 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v England 2012-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2016 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v India 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2010-2017 10 7 3 0 0 0 0 70.00
v Kenya 2013-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Nepal 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Oman 2015-2017 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2013-2013 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Scotland 2010-2016 6 6 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2017 6 5 1 0 0 0 0 83.33
v West Indies 2016-2017 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Zimbabwe 2015-2018 7 7 0 0 0 0 0 100.00
Australia v Bangladesh 2007-2016 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v England 2005-2018 15 9 5 0 0 0 1 64.28
v India 2007-2017 15 5 10 0 0 0 0 33.33
v Ireland 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2018 9 7 1 0 0 1 0 83.33
v Pakistan 2007-2016 14 6 7 0 0 1 0 46.42
v South Africa 2006-2016 17 11 6 0 0 0 0 64.70
v Sri Lanka 2007-2017 13 5 8 0 0 0 0 38.46
v West Indies 2008-2014 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Zimbabwe 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Bangladesh v Afghanistan 2014-2018 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Australia 2007-2016 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2018 8 0 8 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2009-2016 5 3 1 0 0 0 1 75.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2012-2016 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v New Zealand 2010-2017 7 0 7 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2016 10 2 8 0 0 0 0 20.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2007-2017 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2018 11 4 7 0 0 0 0 36.36
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2014 6 2 3 0 0 0 1 40.00
v Zimbabwe 2006-2016 9 5 4 0 0 0 0 55.55
Bermuda v Canada 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Kenya 2008-2013 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v Netherlands 2008-2012 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Pakistan 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2008-2008 2 0 1 0 0 1 0 25.00
England v Afghanistan 2012-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2018 15 5 9 0 0 0 1 35.71
v India 2007-2017 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Ireland 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Netherlands 2009-2014 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v New Zealand 2007-2018 16 10 5 0 0 0 1 66.66
v Pakistan 2006-2016 14 9 4 0 1 0 0 67.85
v South Africa 2007-2017 15 6 8 0 0 0 1 42.85
v Sri Lanka 2006-2016 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v West Indies 2007-2017 15 4 11 0 0 0 0 26.66
v Zimbabwe 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Hong Kong v Afghanistan 2014-2016 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v Bangladesh 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2015 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Netherlands 2017-2017 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Oman 2015-2017 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v Scotland 2015-2017 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v United Arab Emirates 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
ICC World XI v West Indies 2018-2018 1 0 1 0 0 0 0 0.00
India v Afghanistan 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2017 15 10 5 0 0 0 0 66.66
v Bangladesh 2009-2018 8 8 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2017 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2017 8 2 6 0 0 0 0 25.00
v Pakistan 2007-2016 8 6 1 0 1 0 0 81.25
v Scotland 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v South Africa 2006-2018 13 8 5 0 0 0 0 61.53
v Sri Lanka 2009-2018 16 11 5 0 0 0 0 68.75
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2017 8 2 5 0 0 0 1 28.57
v Zimbabwe 2010-2016 7 5 2 0 0 0 0 71.42
Ireland v Afghanistan 2010-2017 10 3 7 0 0 0 0 30.00
v Australia 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2009-2016 5 1 3 0 0 0 1 25.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Hong Kong 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Kenya 2008-2012 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2008-2018 8 2 5 0 0 0 1 28.57
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Scotland 2008-2018 10 5 2 1 0 0 2 68.75
v Sri Lanka 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2017 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v West Indies 2010-2014 4 1 2 0 0 0 1 33.33
v Zimbabwe 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Kenya v Afghanistan 2013-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Bangladesh 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Canada 2008-2013 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Ireland 2008-2012 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2008-2013 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v New Zealand 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2013 7 3 4 0 0 0 0 42.85
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Nepal v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bangladesh 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2015 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Ireland 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2015-2015 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Bangladesh 2012-2016 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Canada 2008-2012 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2009-2014 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Hong Kong 2017-2017 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2008-2018 8 5 2 0 0 0 1 71.42
v Kenya 2008-2013 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v Nepal 2015-2015 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v New Zealand 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2017 2 1 0 0 0 0 1 100.00
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2018 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v South Africa 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2016 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
New Zealand v Australia 2005-2018 9 1 7 0 1 0 0 16.66
v Bangladesh 2010-2017 7 7 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2018 16 5 10 0 0 0 1 33.33
v India 2007-2017 8 6 2 0 0 0 0 75.00
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2018 18 8 10 0 0 0 0 44.44
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2005-2017 15 4 11 0 0 0 0 26.66
v Sri Lanka 2006-2016 15 7 6 0 0 1 1 53.57
v West Indies 2006-2018 13 6 3 0 1 2 1 62.50
v Zimbabwe 2010-2015 6 6 0 0 0 0 0 100.00
Oman v Afghanistan 2015-2017 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2015-2017 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Ireland 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2016-2017 2 0 1 0 0 0 1 0.00
v Scotland 2017-2017 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
Pakistan v Afghanistan 2013-2013 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 14 7 6 0 1 0 0 53.57
v Bangladesh 2007-2016 10 8 2 0 0 0 0 80.00
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2016 14 4 9 0 0 1 0 32.14
v India 2007-2016 8 1 6 0 0 1 0 18.75
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2018 18 10 8 0 0 0 0 55.55
v Scotland 2007-2018 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2007-2013 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Sri Lanka 2007-2017 18 13 5 0 0 0 0 72.22
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2011-2018 14 11 3 0 0 0 0 78.57
v World-XI 2017-2017 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Zimbabwe 2008-2015 9 9 0 0 0 0 0 100.00
Papua New Guinea v Afghanistan 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v United Arab Emirates 2017-2017 3 0 3 0 0 0 0 0.00
Scotland v Afghanistan 2010-2016 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Hong Kong 2015-2017 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v India 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v Ireland 2008-2018 10 2 5 1 0 0 2 31.25
v Kenya 2008-2013 7 4 3 0 0 0 0 57.14
v Netherlands 2008-2018 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2017-2017 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2018 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
South Africa v Afghanistan 2010-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2006-2016 17 6 11 0 0 0 0 35.29
v Bangladesh 2007-2017 6 6 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2017 15 8 6 0 0 0 1 57.14
v India 2006-2018 13 5 8 0 0 0 0 38.46
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2017 15 11 4 0 0 0 0 73.33
v Pakistan 2007-2013 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2012-2017 9 5 4 0 0 0 0 55.55
v West Indies 2007-2016 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v Zimbabwe 2010-2012 3 3 0 0 0 0 0 100.00
Sri Lanka v Afghanistan 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2017 13 8 5 0 0 0 0 61.53
v Bangladesh 2007-2018 11 7 4 0 0 0 0 63.63
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2016 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v India 2009-2018 16 5 11 0 0 0 0 31.25
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2006-2016 15 6 7 0 1 0 1 46.42
v Pakistan 2007-2017 18 5 13 0 0 0 0 27.77
v South Africa 2012-2017 9 4 5 0 0 0 0 44.44
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2016 9 6 3 0 0 0 0 66.66
v Zimbabwe 2008-2012 3 3 0 0 0 0 0 100.00
United Arab Emirates v Afghanistan 2015-2017 6 1 5 0 0 0 0 16.66
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2014-2017 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Netherlands 2014-2016 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Oman 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2017 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v Scotland 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
West Indies v Afghanistan 2016-2017 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v Australia 2008-2014 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Bangladesh 2007-2014 6 3 2 0 0 0 1 60.00
v England 2007-2017 15 11 4 0 0 0 0 73.33
v ICC World XI 2018-2018 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2009-2017 8 5 2 0 0 0 1 71.42
v Ireland 2010-2014 4 2 1 0 0 0 1 66.66
v New Zealand 2006-2018 13 3 6 0 2 1 1 37.50
v Pakistan 2011-2018 14 3 11 0 0 0 0 21.42
v South Africa 2007-2016 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Sri Lanka 2009-2016 9 3 6 0 0 0 0 33.33
v Zimbabwe 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
World-XI v Pakistan 2017-2017 3 1 2 0 0 0 0 33.33
Zimbabwe v Afghanistan 2015-2018 7 0 7 0 0 0 0 0.00
v Australia 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bangladesh 2006-2016 9 4 5 0 0 0 0 44.44
v Canada 2008-2008 2 1 0 0 1 0 0 75.00
v England 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2010-2016 7 2 5 0 0 0 0 28.57
v Ireland 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2010-2015 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2008-2015 9 0 9 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2012 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2012 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years

Tie+W and Tie+L indicates matches tied and then won or lost in a tiebreaker such as a bowlout or one-over-eliminator ("Super Over")
The result percentage excludes no results and counts ties (irrespective of a tiebreaker) as half a win

Records includes the following current or recent matches:
Netherlands v Scotland at Amstelveen, Netherlands Tri-Nation T20I Series 5th Match, Jun 19, 2018 [T20I # 676 - Live]
    » Scotland 161/3 (17.4 ov, RD Berrington 49*, DE Budge 9*, W Barresi 1/35) - Match over
Ireland v Scotland at Deventer, Netherlands Tri-Nation T20I Series 4th match, Jun 17, 2018 [T20I # 675]
Ireland v Scotland at Deventer, Netherlands Tri-Nation T20I Series 3rd match, Jun 16, 2018 [T20I # 674]