Highest averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
AR Sharma 1 1 0 84 84 84.00 51 164.70 0 1 0 11 2
(Madhya Pradesh)
SA Yadav 1 1 0 57 57 57.00 37 154.05 0 1 0 6 2
(Mumbai)
PK Garg 1 1 0 54 54 54.00 30 180.00 0 1 0 6 2
(Uttar Pradesh)
KH Devdhar 1 1 0 51 51 51.00 48 106.25 0 1 0 6 0
(Baroda)
DB Ravi Teja 1 1 0 51 51 51.00 50 102.00 0 1 0 6 0
(Meghalaya)
B Vivek Singh 1 1 0 43 43 43.00 25 172.00 0 0 0 3 4
(Bengal)
SD Lad 1 1 0 39 39 39.00 22 177.27 0 0 0 4 2
(Mumbai)
GA Singh 1 1 0 37 37 37.00 30 123.33 0 0 0 4 2
(Haryana)
UD Yadav 1 1 0 36 36 36.00 37 97.29 0 0 0 2 0
(Uttar Pradesh)
VR Iyer 1 1 0 35 35 35.00 21 166.66 0 0 0 5 1
(Madhya Pradesh)
C Bishnoi 1 1 0 33 33 33.00 24 137.50 0 0 0 4 2
(Haryana)
TD Agarwal 1 1 0 31 31 31.00 19 163.15 0 0 0 4 1
(Hyderabad (India))
RK Ahmed 1 1 0 31 31 31.00 21 147.61 0 0 0 3 2
(Assam)
RM Patidar 1 1 0 31 31 31.00 23 134.78 0 0 0 5 0
(Madhya Pradesh)
R Sanjay Yadav 1 1 0 31 31 31.00 29 106.89 0 0 0 1 1
(Meghalaya)
NH Verma 1 1 0 31 31 31.00 25 124.00 0 0 0 4 0
(Services)
P Aziz 1 1 0 30 30 30.00 38 78.94 0 0 0 4 0
(Assam)
R Bhatia 1 1 0 30 30 30.00 27 111.11 0 0 0 2 1
(Uttarakhand)
JG Bista 1 1 0 29 29 29.00 21 138.09 0 0 0 6 0
(Mumbai)
Samarth Singh 1 1 0 29 29 29.00 17 170.58 0 0 0 6 0
(Uttar Pradesh)
Shivam Khurana 1 1 0 29 29 29.00 23 126.08 0 0 0 1 2
(Uttarakhand)
AR Easwaran 1 1 0 28 28 28.00 30 93.33 0 0 0 1 0
(Bengal)
KB Pawan 1 1 0 26 26 26.00 25 104.00 0 0 0 2 1
(Mizoram)
Ravi Chauhan 1 1 0 25 25 25.00 28 89.28 0 0 0 1 0
(Services)
NN Sen Chowdhary 1 1 0 24 24 24.00 27 88.88 0 0 0 3 0
(Tripura)
BP Sandeep 1 1 0 21 21 21.00 17 123.52 0 0 0 2 0
(Hyderabad (India))
AP Tare 1 1 0 20 20 20.00 14 142.85 0 0 0 3 0
(Mumbai)
SS Iyer 1 1 0 19 19 19.00 23 82.60 0 0 0 1 1
(Mumbai)
VP Solanki 1 1 0 19 19 19.00 21 90.47 0 0 0 1 0
(Baroda)
T Bali 1 1 0 17 17 17.00 21 80.95 0 0 0 1 1
(Haryana)
R Chouhan 1 1 0 17 17 17.00 14 121.42 0 0 0 2 0
(Madhya Pradesh)
AS Pan 1 1 0 17 17 17.00 26 65.38 0 0 0 1 0
(Bengal)
Girish Rauturi 1 1 0 16 16 16.00 10 160.00 0 0 0 0 1
(Uttarakhand)
HV Patel 1 1 0 16 16 16.00 13 123.07 0 0 0 3 0
(Haryana)
Swapnil Singh 1 1 0 14 14 14.00 12 116.66 0 0 0 1 0
(Baroda)
DJ Hooda 1 1 0 13 13 13.00 9 144.44 0 0 0 0 1
(Baroda)
KV Kaushal 1 1 0 12 12 12.00 11 109.09 0 0 0 1 1
(Uttarakhand)
MG Patel 1 1 0 12 12 12.00 13 92.30 0 0 0 3 0
(Baroda)
SK Raina 1 1 0 12 12 12.00 18 66.66 0 0 0 1 0
(Uttar Pradesh)
SA Rawat 1 1 0 12 12 12.00 10 120.00 0 0 0 2 0
(Uttarakhand)
K Rohit Rayudu 1 1 0 10 10 10.00 9 111.11 0 0 0 0 1
(Hyderabad (India))
AN Ahmed 1 1 0 9 9 9.00 10 90.00 0 0 0 1 0
(Assam)
PM Sahani 1 1 0 9 9 9.00 8 112.50 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
AA Bhandari 1 1 0 7 7 7.00 4 175.00 0 0 0 0 1
(Hyderabad (India))
PP Das 1 1 0 7 7 7.00 11 63.63 0 0 0 1 0
(Assam)
A Negi 1 1 0 7 7 7.00 6 116.66 0 0 0 0 0
(Meghalaya)
VS Panwar 1 1 0 7 7 7.00 14 50.00 0 0 0 0 0
(Uttarakhand)
K Sumanth 1 1 0 7 7 7.00 6 116.66 0 0 0 1 0
(Hyderabad (India))
R Tati 1 1 0 7 7 7.00 16 43.75 0 0 0 1 0
(Meghalaya)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year
Records includes the following current or recent matches:
Puducherry v Madhya Pradesh at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 18, 2019 [Twenty20]
Bengal v Puducherry at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 17, 2019 [Twenty20]
Assam v Puducherry at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 15, 2019 [Twenty20]