Most ducks
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
AR Patel 2013-2019 2 2 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 2 0 0
(Gujarat)
RR Sharma 2015-2018 2 2 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 2 0 0
(Assam)
R Dutta 2007-2011 4 4 1 16 13 5.33 24 66.66 0 0 2 1 0
(Tripura)
AD Nath 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Uttar Pradesh)
B Akhil 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Karnataka)
JG Bista 2015-2015 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
KC Cariappa 2016-2019 2 1 0 0 0 0.00 0 - 0 0 1 0 0
(Karnataka)
UBT Chand 2013-2013 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Delhi)
TU Deshpande 2015-2015 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
RS Gavaskar 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Bengal)
V Jain 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Tripura)
PS Kataria 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 5 0.00 0 0 1 0 0
(Arunachal Pradesh)
SN Khanolkar 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Railways)
AV Kolhar 2013-2013 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Vidarbha)
I Lemtur 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Nagaland)
PN Mankad 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Saurashtra)
Moakumzuk Tzudir 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Nagaland)
SS Mondal 2013-2013 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Bengal)
UM Patel 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 4 0.00 0 0 1 0 0
(Gujarat)
RR Raje 2015-2016 2 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
AS Roy 2009-2009 1 1 0 0 0 0.00 0 - 0 0 1 0 0
(Assam)
G Shankara Rao 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Railways)
UA Sharma 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Uttar Pradesh)
SG Singh 2015-2015 1 1 0 0 0 0.00 0 - 0 0 1 0 0
(Mumbai)
J Suchith 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Karnataka)
Tahmeed Rahman 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Nagaland)
GH Vihari 2015-2015 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Hyderabad (India))
D Chakrabarty 2007-2009 2 2 0 37 37 18.50 23 160.86 0 0 1 5 0
(Bengal, Railways)
RA Dey 2017-2018 2 2 0 6 6 3.00 6 100.00 0 0 1 1 0
(Tripura)
AA Herwadkar 2015-2016 2 2 0 4 4 2.00 9 44.44 0 0 1 1 0
(Mumbai)
Kaushal Singh 2015-2018 3 2 0 19 19 9.50 13 146.15 0 0 1 2 1
(Jharkhand)
SS Lahiri 2007-2014 3 2 0 44 44 22.00 26 169.23 0 0 1 8 0
(Bengal)
SK Patel 2017-2018 2 2 0 20 20 10.00 18 111.11 0 0 1 3 0
(Tripura)
UB Patel 2011-2013 2 2 0 4 4 2.00 6 66.66 0 0 1 0 0
(Tripura)
S Purkayastha 2009-2019 4 2 0 12 12 6.00 18 66.66 0 0 1 2 0
(Assam)
Sarfaraz Ashraf 2014-2015 2 2 0 6 6 3.00 10 60.00 0 0 1 1 0
(Jharkhand)
DR Shorey 2013-2019 2 2 0 26 26 13.00 32 81.25 0 0 1 1 0
(Delhi)
R Shukla 2009-2017 5 2 1 2 2* 2.00 3 66.66 0 0 1 0 0
(Jharkhand)
DB Das 2011-2015 3 3 1 31 21* 15.50 38 81.57 0 0 1 1 1
(Bengal)
Rana Dutta 2009-2014 5 3 1 21 12* 10.50 27 77.77 0 0 1 2 0
(Tripura)
Yashpal Singh 2016-2019 3 3 1 66 63* 33.00 56 117.85 0 1 1 9 0
(Services, Sikkim, Tripura)
PK Debnath 2010-2017 4 4 2 97 69* 48.50 67 144.77 0 1 1 9 4
(Assam)
PL Das 2007-2019 9 5 1 18 13* 4.50 25 72.00 0 0 1 0 1
(Assam)
PP Das 2013-2019 5 5 0 122 51 24.40 83 146.98 0 1 1 18 1
(Assam)
MB Murasingh 2009-2018 6 6 1 96 38 19.20 92 104.34 0 0 1 7 3
(Tripura)
LR Shukla 2007-2015 6 6 3 147 47* 49.00 110 133.63 0 0 1 10 9
(Bengal)
SS Tiwary 2007-2018 8 8 1 128 42 18.28 149 85.90 0 0 1 17 2
(Jharkhand)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Delhi v Odisha at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 18, 2019 [Twenty20]
Nagaland v Odisha at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 17, 2019 [Twenty20]
Gujarat v Odisha at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 15, 2019 [Twenty20]