List of captains
Player Span Mat Won Lost Tied NR %
D Mahajan 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Jammu & Kashmir)
Joginder Sharma 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Haryana)
Sandeep Sharma 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Himachal Pradesh)
P Dharmani 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Punjab)
S Dhawan 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Delhi)
P Dogra 2009-2014 4 2 2 0 0 50.00
(Himachal Pradesh)
VR Mane 2009-2009 1 1 0 0 0 100.00
(Jammu & Kashmir)
Sunny Singh 2009-2009 1 1 0 0 0 100.00
(Haryana)
U Kaul 2009-2009 1 1 0 0 0 100.00
(Punjab)
A Chopra 2009-2013 2 2 0 0 0 100.00
(Delhi, Himachal Pradesh)
Abid Nabi 2010-2010 1 0 1 0 0 0.00
(Jammu & Kashmir)
A Mishra 2010-2018 4 3 1 0 0 75.00
(Haryana)
R Inder Singh 2010-2010 1 0 1 0 0 0.00
(Punjab)
M Manhas 2010-2010 1 1 0 0 0 100.00
(Delhi)
Hardeep Singh 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Jammu & Kashmir)
K Goel 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Punjab)
V Sehwag 2011-2011 1 1 0 0 0 100.00
(Delhi)
ID Singh 2013-2017 2 0 2 0 0 0.00
(Jammu & Kashmir)
Mandeep Singh 2013-2013 1 1 0 0 0 100.00
(Punjab)
P Bisht 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Delhi)
Parvez Rasool 2014-2018 3 0 3 0 0 0.00
(Jammu & Kashmir)
R Dewan 2014-2015 2 1 1 0 0 50.00
(Haryana)
Harbhajan Singh 2014-2018 4 4 0 0 0 100.00
(Punjab)
G Gambhir 2014-2017 2 2 0 0 0 100.00
(Delhi)
Bipul Sharma 2015-2017 2 1 1 0 0 50.00
(Himachal Pradesh)
UBT Chand 2015-2015 1 0 0 1 0 50.00
(Delhi)
R Vinay Kumar 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Karnataka)
KM Jadhav 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Maharashtra)
AP Tare 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Mumbai)
GB Poddar 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Odisha)
ER Dwivedi 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Uttar Pradesh)
MM Sharma 2017-2017 1 1 0 0 0 100.00
(Haryana)
P Chopra 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
(Himachal Pradesh)
PJ Sangwan 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
(Delhi)
R Bhatia 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Uttarakhand)
MB Murasingh 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
RA Tripathi 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Maharashtra)
KH Devdhar 2019-2019 2 1 1 0 0 50.00
(Baroda)
AD Nath 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Uttar Pradesh)
PA Reddy 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Hyderabad (India))
D Rohit 2019-2019 1 0 0 0 1 -
(Puducherry)
TM Srivastava 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Uttarakhand)
Ashutosh Aman 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Bihar)
MK Pandey 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
DW Misal 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Goa)
RK Bhui 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Andhra)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Andhra v Services at Visakhapatnam, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 17, 2019 [Twenty20]
Baroda v Services at Vizianagaram, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 15, 2019 [Twenty20]
Goa v Services at Visakhapatnam, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 14, 2019 [Twenty20]