Best economy rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
U Manukrishnan 2014-2014 1 4.0 1 6 4 4/6 1.50 1.50 6.0 1 0
(Kerala)
AB Agarkar 2007-2007 1 4.0 0 12 2 2/12 6.00 3.00 12.0 0 0
(Mumbai)
D Himganekar 2019-2019 1 4.0 1 13 1 1/13 13.00 3.25 24.0 0 0
(Maharashtra)
A Jadhav 2007-2007 1 4.0 0 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
S Narwal 2014-2014 1 4.0 1 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Delhi)
S Abbas Ali 2007-2013 2 1.3 0 5 2 2/5 2.50 3.33 4.5 0 0
(Madhya Pradesh, Tripura)
RP Dahiya 2016-2016 1 4.0 0 14 3 3/14 4.66 3.50 8.0 0 0
(Gujarat)
Z Khan 2007-2007 1 4.0 0 14 1 1/14 14.00 3.50 24.0 0 0
(Mumbai)
AN Yadav 2013-2013 1 2.0 0 7 1 1/7 7.00 3.50 12.0 0 0
(Odisha)
DJ Muthuswami 2019-2019 1 4.0 0 15 3 3/15 5.00 3.75 8.0 0 0
(Maharashtra)
JJ Bumrah 2016-2016 1 4.0 0 16 3 3/16 5.33 4.00 8.0 0 0
(Gujarat)
Manoj Singh 2007-2007 1 4.0 0 16 1 1/16 16.00 4.00 24.0 0 0
(Tripura)
MT Mukherjee 2013-2013 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
V Jain 2007-2007 1 3.0 0 12 2 2/12 6.00 4.00 9.0 0 0
(Tripura)
TP Yadav 2009-2009 1 2.0 0 8 0 - - 4.00 - 0 0
(Jharkhand)
S Majumder 2011-2011 1 1.0 0 4 0 - - 4.00 - 0 0
(Tripura)
SS Kumar 2019-2019 1 4.0 0 17 4 4/17 4.25 4.25 6.0 1 0
(Puducherry)
SS Ranjane 2019-2019 1 4.0 0 17 3 3/17 5.66 4.25 8.0 0 0
(Mumbai)
SV Bahutule 2009-2009 1 3.0 0 13 2 2/13 6.50 4.33 9.0 0 0
(Assam)
HV Patel 2016-2019 2 8.0 0 35 3 2/16 11.66 4.37 16.0 0 0
(Haryana)
L Balaji 2011-2011 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
P Prasanth 2014-2014 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Kerala)
NG Gehlot 2014-2014 1 2.0 0 9 0 - - 4.50 - 0 0
(Rajasthan)
TP Sudhindra 2007-2011 2 8.0 0 37 3 2/22 12.33 4.62 16.0 0 0
(Madhya Pradesh)
B Aparajith 2016-2018 2 3.0 0 14 1 1/7 14.00 4.66 18.0 0 0
(Tamil Nadu)
MK Dutta 2019-2019 1 3.0 0 14 0 - - 4.66 - 0 0
(Assam)
G Singh 2014-2014 1 3.0 0 14 3 3/14 4.66 4.66 6.0 0 0
(Rajasthan)
Kuldeep Sharma 2009-2010 2 8.0 0 38 2 1/19 19.00 4.75 24.0 0 0
(Jharkhand)
KC Cariappa 2019-2019 1 4.0 0 19 1 1/19 19.00 4.75 24.0 0 0
(Karnataka)
BB Samantray 2010-2019 7 18.0 0 86 4 2/18 21.50 4.77 27.0 0 0
(Odisha, Orissa)
KH Pandya 2013-2018 3 6.0 0 29 3 3/14 9.66 4.83 12.0 0 0
(Baroda)
RR Singh 2014-2015 2 7.0 0 34 3 2/11 11.33 4.85 14.0 0 0
(Jharkhand, Rajasthan)
Ashish Yadav 2019-2019 1 4.0 0 20 2 2/20 10.00 5.00 12.0 0 0
(Railways)
UK Abhay 2019-2019 1 1.0 0 5 1 1/5 5.00 5.00 6.0 0 0
(Mizoram)
Joginder Sharma 2007-2007 1 1.0 0 5 0 - - 5.00 - 0 0
(Haryana)
HH Pandya 2013-2014 2 8.0 1 41 3 2/10 13.66 5.12 16.0 0 0
(Baroda)
MM Patel 2012-2014 2 8.0 1 41 0 - - 5.12 - 0 0
(Baroda)
MY Vahora 2012-2013 2 8.0 0 42 2 2/18 21.00 5.25 24.0 0 0
(Baroda)
Ankit Sharma 2011-2011 1 4.0 0 21 0 - - 5.25 - 0 0
(Madhya Pradesh)
S Dube 2019-2019 1 4.0 0 21 0 - - 5.25 - 0 0
(Mumbai)
VY Mahesh 2007-2007 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
Monu Kumar 2018-2018 1 4.0 0 21 0 - - 5.25 - 0 0
(Jharkhand)
G Vignesh 2011-2011 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
YS Chahal 2016-2019 2 7.0 0 37 1 1/21 37.00 5.28 42.0 0 0
(Haryana)
AS Karambelkar 2012-2014 2 7.0 0 38 3 3/22 12.66 5.42 14.0 0 0
(Baroda)
K Panchal 2012-2013 2 6.0 0 33 3 2/23 11.00 5.50 12.0 0 0
(Baroda)
HP Patel 2016-2016 1 4.0 0 22 1 1/22 22.00 5.50 24.0 0 0
(Gujarat)
S Sriram 2010-2010 1 4.0 0 22 0 - - 5.50 - 0 0
(Assam)
RV Gomez 2014-2014 1 2.0 0 11 0 - - 5.50 - 0 0
(Kerala)
SS Shaurya 2014-2014 1 2.0 0 11 0 - - 5.50 - 0 0
(Delhi)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Assam v Bengal at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 18, 2019 [Twenty20]
Bengal v Puducherry at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 17, 2019 [Twenty20]
Bengal v Madhya Pradesh at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 15, 2019 [Twenty20]