Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
MK Tiwary 2007-2019 2 1.0 0 7 2 2/7 3.50 7.00 3.0 0 0
(Bengal)
SB Patra 2015-2015 1 3.0 0 18 5 5/18 3.60 6.00 3.6 0 1
(Odisha)
Ashish Yadav 2019-2019 1 4.0 0 32 4 4/32 8.00 8.00 6.0 1 0
(Railways)
SP Jobanputra 2007-2007 1 4.0 0 27 4 4/27 6.75 6.75 6.0 1 0
(Saurashtra)
M Siddharth 2019-2019 1 4.0 0 16 4 4/16 4.00 4.00 6.0 1 0
(Tamil Nadu)
SV Trivedi 2019-2019 1 4.0 0 29 4 4/29 7.25 7.25 6.0 1 0
(Puducherry)
MS Bhandage 2019-2019 1 2.0 0 11 2 2/11 5.50 5.50 6.0 0 0
(Karnataka)
AA Nandi 2019-2019 1 2.0 0 9 2 2/9 4.50 4.50 6.0 0 0
(Bengal)
PA Chatterji 2011-2011 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Baroda)
DM Chauhan 2015-2015 1 1.0 0 5 1 1/5 5.00 5.00 6.0 0 0
(Saurashtra)
T Kohli 2012-2019 3 1.0 0 20 1 1/13 20.00 20.00 6.0 0 0
(Mizoram, Punjab)
M Mohammed 2019-2019 1 1.0 0 5 1 1/5 5.00 5.00 6.0 0 0
(Tamil Nadu)
VM Prabhudessai 2019-2019 1 1.0 0 11 1 1/11 11.00 11.00 6.0 0 0
(Goa)
N Rana 2019-2019 1 1.0 0 7 1 1/7 7.00 7.00 6.0 0 0
(Delhi)
DB Ravi Teja 2015-2019 2 1.0 0 3 1 1/3 3.00 3.00 6.0 0 0
(Hyderabad (India), Meghalaya)
RA Tripathi 2013-2018 5 6.0 0 47 5 5/27 9.40 7.83 7.2 0 1
(Maharashtra)
AV Vasavada 2014-2019 3 8.0 0 36 6 4/19 6.00 4.50 8.0 1 0
(Saurashtra)
L Balaji 2012-2012 1 4.0 0 33 3 3/33 11.00 8.25 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
DL Chahar 2018-2018 1 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Rajasthan)
R Parag 2019-2019 1 4.0 0 30 3 3/30 10.00 7.50 8.0 0 0
(Assam)
SP Rathee 2011-2011 1 4.0 0 33 3 3/33 11.00 8.25 8.0 0 0
(Haryana)
R Sai Kishore 2019-2019 1 4.0 0 18 3 3/18 6.00 4.50 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
JN Shah 2007-2017 8 4.0 0 50 3 2/25 16.66 12.50 8.0 0 0
(Saurashtra)
S Sureshnath 2009-2009 1 4.0 0 31 3 3/31 10.33 7.75 8.0 0 0
(Maharashtra)
STR Binny 2016-2018 2 7.0 0 56 5 3/36 11.20 8.00 8.4 0 0
(Karnataka)
DR Behera 2015-2016 2 6.0 0 23 4 2/9 5.75 3.83 9.0 0 0
(Odisha)
JA Patil 2007-2007 1 3.0 0 18 2 2/18 9.00 6.00 9.0 0 0
(Maharashtra)
ACP Mishra 2019-2019 1 3.1 0 14 2 2/14 7.00 4.42 9.5 0 0
(Railways)
AS Rajpoot 2016-2019 2 8.0 0 74 5 3/47 14.80 9.25 9.6 0 0
(Uttar Pradesh)
AA Sheth 2015-2018 2 8.0 0 75 5 3/31 15.00 9.37 9.6 0 0
(Baroda)
S Gopal 2018-2019 2 5.0 0 41 3 2/22 13.66 8.20 10.0 0 0
(Karnataka)
JB Karia 2011-2017 5 12.0 0 96 7 3/21 13.71 8.00 10.2 0 0
(Gujarat)
C Ganapathy 2007-2012 2 7.0 1 43 4 3/15 10.75 6.14 10.5 0 0
(Tamil Nadu)
SM Sanandia 2017-2018 2 7.3 0 49 4 4/22 12.25 6.53 11.2 1 0
(Saurashtra)
RD Thakur 2016-2016 1 3.5 0 32 2 2/32 16.00 8.34 11.5 0 0
(Vidarbha)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Punjab v Mumbai at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 27, 2019 [Twenty20]
Karnataka v Mumbai at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 25, 2019 [Twenty20]
Mumbai v Jharkhand at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 24, 2019 [Twenty20]