Batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Sunny Patel 2 4 2 167 108 83.50 252 66.26 1 1 1 28 2
(Gujarat)
AB Sonkar 1 2 0 4 4 2.00 13 30.76 0 0 1 1 0
(Haryana)
S Ladda 4 4 1 2 1 0.66 46 4.34 0 0 1 0 0
(Punjab)
Deepak Sharma 2 4 0 56 27 14.00 196 28.57 0 0 0 4 0
(Assam)
B Mohanty 6 8 3 67 28* 13.40 140 47.85 0 0 1 11 0
(Orissa)
PK Panchal 7 12 1 365 134 33.18 882 41.38 1 1 2 47 0
(Gujarat)
AB Sagar 2 3 1 49 29 24.50 140 35.00 0 0 0 7 0
(Karnataka)
B Loomba 2 3 1 25 13* 12.50 45 55.55 0 0 0 3 0
(Punjab)
PR Parmar 6 10 3 263 67 37.57 636 41.35 0 2 3 23 4
(Gujarat)
BN Jadeja 1 1 1 18 18* - 42 42.85 0 0 0 2 0
(Saurashtra)
UB Patel 1 1 0 26 26 26.00 55 47.27 0 0 0 2 1
(Baroda)
RL Mali 7 10 5 21 7 4.20 62 33.87 0 0 3 3 0
(Assam)
R Suthesh 1 1 0 4 4 4.00 8 50.00 0 0 0 1 0
(Tamil Nadu)
RP Dahiya 2 3 1 14 12 7.00 132 10.60 0 0 1 2 0
(Gujarat)
LL Samal 1 2 0 41 23 20.50 81 50.61 0 0 0 4 1
(Orissa)
MB Patel 1 1 0 5 5 5.00 22 22.72 0 0 0 1 0
(Gujarat)
S Abbas Ali 1 2 0 64 64 32.00 61 104.91 0 1 1 8 0
(Madhya Pradesh)
Aditya Jain 4 6 1 134 58 26.80 321 41.74 0 1 0 17 0
(Delhi)
AB Agarkar 6 6 0 199 80 33.16 378 52.64 0 1 0 25 2
(Mumbai)
AN Ahmed 5 6 0 92 39 15.33 164 56.09 0 0 1 13 1
(Assam)
M Ali 1 2 0 40 38 20.00 41 97.56 0 0 0 6 0
(Madhya Pradesh)
Amir Khan 6 9 1 161 47 20.12 491 32.79 0 0 2 12 1
(Uttar Pradesh)
Amit Verma 8 15 3 652 103* 54.33 1342 48.58 1 7 1 96 6
(Karnataka)
Anand Rajan 1 2 0 14 10 7.00 23 60.86 0 0 0 1 0
(Madhya Pradesh)
S Anirudha 6 9 1 251 95 31.37 414 60.62 0 1 0 23 3
(Tamil Nadu)
Ankit Sharma 1 2 1 73 41* 73.00 130 56.15 0 0 0 9 0
(Madhya Pradesh)
Anureet Singh 6 8 3 24 15 4.80 59 40.67 0 0 3 4 0
(Railways)
S Aravind 8 11 8 57 33 19.00 127 44.88 0 0 0 6 1
(Karnataka)
AK Argal 3 5 1 42 17 10.50 86 48.83 0 0 1 6 0
(Baroda)
Arindam Das 7 7 1 293 156 48.83 608 48.19 1 0 0 38 0
(Bengal)
KB Arun Karthik 8 9 0 251 107 27.88 493 50.91 1 1 1 27 1
(Tamil Nadu)
V Arun Kumar 2 1 0 1 1 1.00 6 16.66 0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
Ashish Yadav 1 2 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 2 0 0
(Uttar Pradesh)
R Ashwin 5 3 1 12 5* 6.00 38 31.57 0 0 0 2 0
(Tamil Nadu)
R Aushik Srinivas 6 2 1 4 4 4.00 21 19.04 0 0 0 1 0
(Tamil Nadu)
P Awana 4 4 0 22 16 5.50 66 33.33 0 0 1 4 0
(Delhi)
P Awasthi 5 7 0 343 125 49.00 588 58.33 1 2 0 40 1
(Railways)
P Aziz 3 6 0 69 36 11.50 185 37.29 0 0 1 11 0
(Assam)
HK Badani 7 10 0 405 88 40.50 883 45.86 0 3 0 52 5
(Haryana)
S Badrinath 9 11 4 922 195 131.71 1927 47.84 4 3 0 80 10
(Tamil Nadu)
L Balaji 7 4 1 67 41 22.33 147 45.57 0 0 0 6 4
(Tamil Nadu)
RB Banerjee 1 1 0 3 3 3.00 25 12.00 0 0 0 0 0
(Bengal)
SB Bangar 8 13 1 362 104 30.16 1047 34.57 1 3 0 45 4
(Railways)
GM Basu 2 2 0 77 58 38.50 156 49.35 0 1 0 12 0
(Bengal)
N Behera 6 10 2 327 94 40.87 916 35.69 0 3 1 43 0
(Orissa)
PG Bhagat 1 2 1 1 1* 1.00 44 2.27 0 0 1 0 0
(Assam)
V Bhalla 4 8 0 201 76 25.12 732 27.45 0 1 0 21 0
(Punjab)
R Bhatia 4 6 2 163 65 40.75 422 38.62 0 2 0 19 0
(Delhi)
V Bhatia 1 1 0 22 22 22.00 85 25.88 0 0 0 3 0
(Himachal Pradesh)
BA Bhatt 9 10 1 51 15 5.66 187 27.27 0 0 2 5 1
(Baroda)
RH Bhatt 1 1 0 0 0 0.00 6 0.00 0 0 1 0 0
(Gujarat)
JH Bhatti 1 1 0 2 2 2.00 11 18.18 0 0 0 0 0
(Saurashtra)
STR Binny 5 10 1 428 127* 47.55 678 63.12 2 1 0 56 4
(Karnataka)
Bipul Sharma 1 1 0 62 62 62.00 79 78.48 0 1 0 7 0
(Punjab)
P Bisht 7 9 0 130 36 14.44 325 40.00 0 0 1 23 0
(Delhi)
MS Bisla 6 8 0 187 71 23.37 329 56.83 0 2 1 25 1
(Himachal Pradesh)
R Bist 3 4 0 168 77 42.00 474 35.44 0 2 0 14 2
(Rajasthan)
S Biswal 2 2 0 11 11 5.50 55 20.00 0 0 1 0 0
(Orissa)
RR Bose 7 4 0 23 12 5.75 99 23.23 0 0 2 3 0
(Bengal)
S Budhwar 7 7 3 68 19* 17.00 114 59.64 0 0 0 4 3
(Haryana)
D Bundela 1 2 0 16 9 8.00 72 22.22 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
G Chabra 2 3 0 60 39 20.00 156 38.46 0 0 0 9 0
(Delhi)
YS Chahal 3 2 1 25 25* 25.00 47 53.19 0 0 1 4 0
(Haryana)
DL Chahar 3 4 1 56 33 18.66 123 45.52 0 0 0 7 0
(Rajasthan)
D Chakrabarty 4 4 0 133 81 33.25 501 26.54 0 1 0 18 0
(Bengal)
UBT Chand 5 8 1 400 151 57.14 726 55.09 1 2 0 55 6
(Delhi)
A Chandila 2 2 1 23 12 23.00 42 54.76 0 0 0 3 1
(Haryana)
IH Chaudhary 7 9 2 11 4 1.57 60 18.33 0 0 3 1 0
(Gujarat)
ARPS Chauhan 2 3 1 39 28* 19.50 84 46.42 0 0 0 6 0
(Baroda)
BM Chauhan 5 6 0 211 63 35.16 635 33.22 0 2 0 22 0
(Saurashtra)
MD Chauhan 2 2 1 16 14* 16.00 63 25.39 0 0 0 1 0
(Delhi)
NB Chauhan 3 3 2 95 35* 95.00 224 42.41 0 0 0 15 0
(Railways)
RP Chauhan 3 6 0 140 46 23.33 435 32.18 0 0 1 19 0
(Gujarat)
PP Chawla 6 9 0 305 104 33.88 486 62.75 1 1 0 42 5
(Uttar Pradesh)
V Cheluvaraj 5 9 2 199 73 28.42 697 28.55 0 2 1 27 0
(Railways)
Chetan Sharma 2 3 0 36 22 12.00 132 27.27 0 0 0 1 1
(Delhi)
JB Chhaya 1 1 0 19 19 19.00 33 57.57 0 0 0 2 0
(Baroda)
SD Chitnis 1 1 0 8 8 8.00 27 29.62 0 0 0 1 0
(Mumbai)
A Chopra 3 4 0 195 139 48.75 480 40.62 1 0 0 20 0
(Rajasthan)
RC Choudhary 1 1 0 17 17 17.00 29 58.62 0 0 0 2 0
(Uttar Pradesh)
AA Chowdhury 1 2 0 25 20 12.50 102 24.50 0 0 0 4 0
(Bengal)
RD Darbar 2 3 0 35 25 11.66 85 41.17 0 0 1 5 0
(Gujarat)
SS Das 3 5 0 5 3 1.00 34 14.70 0 0 2 0 0
(Orissa)
RR Dave 2 3 0 91 72 30.33 283 32.15 0 1 0 9 0
(Saurashtra)
JD Desai 4 6 0 98 49 16.33 250 39.20 0 0 1 16 0
(Gujarat)
KH Devdhar 7 11 0 499 122 45.36 964 51.76 1 4 1 71 2
(Baroda)
R Dewan 7 12 1 325 76 29.54 791 41.08 0 1 0 50 0
(Haryana)
P Dharmani 6 9 2 323 135* 46.14 724 44.61 2 1 0 48 1
(Punjab)
R Dhawan 5 7 1 170 43 28.33 296 57.43 0 0 1 26 1
(Himachal Pradesh)
S Dhawan 7 11 0 486 149 44.18 827 58.76 1 2 0 68 0
(Delhi)
Dhiraj Singh 4 6 3 19 15 6.33 72 26.38 0 0 2 1 0
(Orissa)
Dhruv Singh 7 9 3 160 39 26.66 418 38.27 0 0 0 18 0
(Haryana)
RV Dhurv 4 5 0 101 49 20.20 210 48.09 0 0 0 15 0
(Saurashtra)
Digvijay Singh 3 5 0 102 38 20.40 256 39.84 0 0 0 16 0
(Uttar Pradesh)
AB Dinda 5 5 2 14 10 4.66 34 41.17 0 0 2 3 0
(Bengal)
K Diwan 6 8 0 125 61 15.62 280 44.64 0 1 0 15 0
(Himachal Pradesh)
H Dogra 3 6 0 109 45 18.16 171 63.74 0 0 0 17 1
(Himachal Pradesh)
P Dogra 6 8 1 293 65 41.85 608 48.19 0 4 0 40 1
(Himachal Pradesh)
ER Dwivedi 5 8 0 196 83 24.50 498 39.35 0 2 2 22 0
(Uttar Pradesh)
FY Fazal 6 9 1 243 107 30.37 560 43.39 1 1 2 29 3
(Railways)
Gagandeep Singh 1 1 0 0 0 0.00 5 0.00 0 0 1 0 0
(Baroda)
C Ganapathy 9 6 2 106 33 26.50 393 26.97 0 0 0 7 0
(Tamil Nadu)
Ganesh Satish 7 13 2 301 100* 27.36 689 43.68 1 2 3 45 0
(Karnataka)
SC Ganguly 2 2 0 20 13 10.00 55 36.36 0 0 0 1 0
(Bengal)
CM Gautam 7 11 1 504 158 50.40 850 59.29 2 2 0 64 1
(Karnataka)
SG Gehlot 1 1 0 4 4 4.00 5 80.00 0 0 0 1 0
(Railways)
K Goel 5 9 1 182 58 22.75 472 38.55 0 1 2 19 0
(Punjab)
MS Gony 5 8 0 88 35 11.00 112 78.57 0 0 1 5 5
(Punjab)
DS Goswami 6 8 1 65 25 9.28 109 59.63 0 0 1 5 2
(Assam)
SP Goswami 5 6 0 202 68 33.66 478 42.25 0 1 0 32 1
(Bengal)
YKT Goud 6 9 2 205 50* 29.28 579 35.40 0 1 0 25 0
(Railways)
P Gupta 5 7 3 65 23* 16.25 135 48.14 0 0 1 9 0
(Uttar Pradesh)
OD Gurav 8 13 1 344 127* 28.66 817 42.10 1 1 2 42 0
(Mumbai)
Gurvinder Singh 2 3 1 29 25 14.50 48 60.41 0 0 1 2 1
(Himachal Pradesh)
Harmeet Singh 2 4 2 35 29* 17.50 89 39.32 0 0 1 5 1
(Punjab)
Harmeet Singh 1 1 0 7 7 7.00 19 36.84 0 0 0 0 0
(Mumbai)
Harpreet Singh 1 2 0 42 23 21.00 94 44.68 0 0 0 3 0
(Madhya Pradesh)
AH Hooda 2 3 0 35 29 11.66 56 62.50 0 0 0 6 1
(Haryana)
M Hussain 1 - - - - - - - - - - - -
(Mumbai)
R Inder Singh 6 11 0 287 129 26.09 722 39.75 1 1 3 43 1
(Punjab)
VA Indulkar 6 10 2 220 62* 27.50 522 42.14 0 2 2 37 0
(Himachal Pradesh)
Iqbal Abdulla 8 9 1 382 150* 47.75 492 77.64 1 2 1 50 4
(Mumbai)
RA Jadeja 4 6 0 222 84 37.00 386 57.51 0 2 1 27 2
(Saurashtra)
DS Jadhav 7 12 1 443 122 40.27 1295 34.20 1 3 1 47 0
(Assam)
W Jaffer 8 12 3 728 169* 80.88 1094 66.54 4 2 1 89 7
(Mumbai)
Jaskaran Singh 3 5 1 63 25 15.75 111 56.75 0 0 0 8 2
(Punjab)
SK Jena 1 1 1 5 5* - 10 50.00 0 0 0 1 0
(Orissa)
RB Jhalani 3 3 1 58 43* 29.00 122 47.54 0 0 0 10 0
(Rajasthan)
AA Jhunjhunwala 1 1 0 1 1 1.00 40 2.50 0 0 0 0 0
(Bengal)
Joginder Sharma 7 10 0 157 47 15.70 313 50.15 0 0 1 21 3
(Haryana)
SD Jogiyani 7 9 0 369 113 41.00 774 47.67 1 2 0 57 3
(Saurashtra)
SB Joshi 8 11 0 182 50 16.54 335 54.32 0 1 3 28 1
(Karnataka)
VH Joshi 1 1 0 2 2 2.00 20 10.00 0 0 0 0 0
(Saurashtra)
M Kaif 6 9 0 203 58 22.55 684 29.67 0 2 1 27 1
(Uttar Pradesh)
HH Kanitkar 3 4 1 275 113 91.66 663 41.47 2 1 0 36 1
(Rajasthan)
S Kanwar 5 9 0 501 130 55.66 680 73.67 2 1 0 69 12
(Punjab)
AS Karambelkar 1 2 1 2 2* 2.00 33 6.06 0 0 1 0 0
(Baroda)
KD Karthik 9 11 3 200 57 25.00 396 50.50 0 1 2 24 1
(Tamil Nadu)
M Kartik 8 11 0 199 57 18.09 343 58.01 0 1 0 32 4
(Railways)
U Kaul 6 11 1 561 118 56.10 1224 45.83 1 4 0 73 0
(Punjab)
JJ Khan 2 2 0 2 2 1.00 13 15.38 0 0 1 0 0
(Mumbai)
SN Khanolkar 3 5 0 191 102 38.20 337 56.67 1 1 1 30 0
(Railways)
M Khatri 1 2 1 18 18 18.00 46 39.13 0 0 0 4 0
(Rajasthan)
G Khera 3 4 2 52 25 26.00 89 58.42 0 0 0 7 0
(Punjab)
V Kohli 4 6 0 339 173 56.50 599 56.59 2 0 0 40 5
(Delhi)
JA Kolsawala 9 15 1 409 64 29.21 925 44.21 0 2 1 65 2
(Baroda)
A Konwar 7 11 2 80 26 8.88 228 35.08 0 0 2 14 0
(Assam)
SH Kotak 7 9 0 353 99 39.22 849 41.57 0 3 1 49 0
(Saurashtra)
SO Kukreja 6 10 1 468 100* 52.00 1135 41.23 1 4 0 56 1
(Mumbai)
DS Kulkarni 4 4 2 48 37* 24.00 123 39.02 0 0 2 7 1
(Mumbai)
B Kumar 5 8 0 232 62 29.00 537 43.20 0 2 1 32 0
(Uttar Pradesh)
P Kumar 1 1 0 43 43 43.00 62 69.35 0 0 0 2 3
(Uttar Pradesh)
SS Kumar 4 3 1 49 20 24.50 116 42.24 0 0 0 5 0
(Tamil Nadu)
SS Lahiri 7 7 3 255 103 63.75 495 51.51 1 2 1 33 3
(Bengal)
VY Mahesh 3 - - - - - - - - - - - -
(Tamil Nadu)
AP Majumdar 5 6 1 111 74 22.20 261 42.52 0 1 0 14 0
(Bengal)
AM Makda 3 5 0 16 12 3.20 33 48.48 0 0 2 2 0
(Gujarat)
JT Makla 5 7 2 55 21* 11.00 198 27.77 0 0 0 9 0
(Gujarat)
KR Makvana 5 6 2 236 108* 59.00 639 36.93 1 1 0 21 0
(Saurashtra)
VS Malik 5 7 0 50 19 7.14 112 44.64 0 0 1 5 1
(Himachal Pradesh)
Mandeep Singh 4 6 1 305 112 61.00 643 47.43 1 2 0 33 0
(Punjab)
MG Mangela 1 2 0 31 31 15.50 69 44.92 0 0 1 6 0
(Mumbai)
M Manhas 6 8 1 397 124 56.71 752 52.79 1 2 0 42 6
(Delhi)
SM Maniar 5 6 0 120 43 20.00 172 69.76 0 0 1 18 2
(Saurashtra)
A Mannu 1 1 0 1 1 1.00 6 16.66 0 0 0 0 0
(Himachal Pradesh)
SH Marathe 2 4 0 142 45 35.50 352 40.34 0 0 0 19 0
(Mumbai)
SO Mathur 2 1 1 8 8* - 7 114.28 0 0 0 2 0
(Rajasthan)
AL Menaria 3 4 0 373 121 93.25 603 61.85 3 0 0 38 11
(Rajasthan)
J Mehta 2 3 0 9 6 3.00 15 60.00 0 0 0 1 0
(Himachal Pradesh)
PS Mehta 6 8 1 218 107* 31.14 524 41.60 1 0 1 30 0
(Saurashtra)
A Mishra 4 5 2 90 31 30.00 173 52.02 0 0 0 11 1
(Haryana)
ACP Mishra 1 2 1 11 7* 11.00 62 17.74 0 0 0 1 0
(Railways)
MD Mishra 1 2 0 59 45 29.50 83 71.08 0 0 0 8 1
(Madhya Pradesh)
RK Mishra 1 2 0 8 8 4.00 14 57.14 0 0 1 1 0
(Railways)
A Mithun 7 11 3 157 63* 19.62 312 50.32 0 1 2 18 1
(Karnataka)
Mohammed Shami 1 - - - - - - - - - - - -
(Bengal)
DS Mohanty 6 8 0 68 40 8.50 222 30.63 0 0 2 8 0
(Orissa)
RK Mohanty 3 5 0 57 43 11.40 190 30.00 0 0 1 7 0
(Orissa)
Mohinderraj Sharma 5 7 3 4 4* 1.00 27 14.81 0 0 4 1 0
(Himachal Pradesh)
SS Mondal 1 1 0 0 0 0.00 7 0.00 0 0 1 0 0
(Bengal)
Mukesh Sharma 3 3 0 69 50 23.00 128 53.90 0 1 0 9 1
(Himachal Pradesh)
A Mukund 9 12 1 620 232 56.36 1249 49.63 2 1 0 70 1
(Tamil Nadu)
AA Muzumdar 7 11 0 308 90 28.00 793 38.83 0 2 1 33 0
(Assam)
Y Nagar 4 5 2 181 151* 60.33 346 52.31 1 0 2 19 2
(Delhi)
PT Naik 5 8 2 190 81 31.66 481 39.50 0 1 0 25 2
(Mumbai)
C Nanda 1 1 0 1 1 1.00 5 20.00 0 0 0 0 0
(Delhi)
AA Nandi 2 1 1 51 51* - 88 57.95 0 1 0 8 0
(Bengal)
S Narwal 6 7 1 216 79* 36.00 326 66.25 0 2 0 26 5
(Delhi)
Natraj Behera 6 10 0 418 113 41.80 1032 40.50 1 3 1 61 1
(Orissa)
AM Nayar 6 5 0 245 122 49.00 425 57.64 1 1 0 24 5
(Mumbai)
JA Odedra 3 4 1 22 20 7.33 127 17.32 0 0 1 3 0
(Saurashtra)
NV Ojha 1 2 0 80 68 40.00 151 52.98 0 1 0 10 1
(Madhya Pradesh)
K Panchal 1 2 0 17 12 8.50 62 27.41 0 0 0 2 0
(Baroda)
MK Pandey 8 14 0 629 171 44.92 1150 54.69 2 2 1 81 10
(Karnataka)
Pankaj Singh 3 4 0 40 24 10.00 112 35.71 0 0 0 3 2
(Rajasthan)
KS Parida 1 1 0 4 4 4.00 44 9.09 0 0 0 0 0
(Railways)
RR Parida 3 4 0 217 89 54.25 514 42.21 0 3 0 31 1
(Rajasthan)
MB Parmar 1 2 1 29 16 29.00 43 67.44 0 0 0 4 0
(Gujarat)
Parvinder Singh 6 9 1 317 85 39.62 717 44.21 0 3 2 31 7
(Uttar Pradesh)
MM Patel 4 5 3 62 36 31.00 87 71.26 0 0 0 6 3
(Baroda)
NK Patel 7 12 1 379 76 34.45 825 45.93 0 2 2 66 0
(Gujarat)
P Patel 3 5 0 132 55 26.40 335 39.40 0 1 0 20 0
(Orissa)
PA Patel 6 10 0 216 42 21.60 495 43.63 0 0 0 30 1
(Gujarat)
SG Patel 1 1 0 12 12 12.00 33 36.36 0 0 0 2 0
(Gujarat)
UB Patel 2 3 0 72 72 24.00 101 71.28 0 1 2 12 1
(Karnataka)
CR Pathak 7 9 0 225 58 25.00 390 57.69 0 1 0 32 2
(Saurashtra)
YK Pathan 5 8 1 375 195 53.57 299 125.41 1 1 0 35 20
(Baroda)
BS Pati 1 2 0 26 21 13.00 84 30.95 0 0 0 3 0
(Orissa)
KB Pawan 8 15 0 354 80 23.60 902 39.24 0 3 3 49 1
(Karnataka)
GB Poddar 6 10 1 204 106 22.66 588 34.69 1 0 1 29 1
(Orissa)
WS Porel 3 3 0 107 71 35.66 238 44.95 0 1 0 18 0
(Bengal)
RR Powar 7 7 0 120 38 17.14 243 49.38 0 0 3 15 3
(Mumbai)
M Prabhu 3 1 0 3 3 3.00 38 7.89 0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
CA Pujara 2 2 0 28 19 14.00 70 40.00 0 0 0 3 0
(Saurashtra)
S Purkayastha 1 2 0 23 23 11.50 41 56.09 0 0 1 3 0
(Assam)
AM Rahane 6 9 2 609 126 87.00 894 68.12 3 2 0 80 8
(Mumbai)
KL Rahul 3 5 0 105 61 21.00 232 45.25 0 1 0 12 0
(Karnataka)
Rajdeep Das 2 3 1 33 28* 16.50 38 86.84 0 0 0 5 0
(Assam)
RR Raje 1 2 1 2 2* 2.00 13 15.38 0 0 1 0 0
(Mumbai)
SN Raju 1 2 0 2 2 1.00 12 16.66 0 0 1 0 0
(Karnataka)
Rajwinder Singh 3 4 0 6 6 1.50 23 26.08 0 0 3 0 0
(Punjab)
S Rana 5 6 1 214 102 42.80 403 53.10 1 0 0 28 0
(Haryana)
HR Rathod 2 3 1 2 1* 1.00 35 5.71 0 0 1 0 0
(Saurashtra)
A Rawat 3 5 1 100 34* 25.00 234 42.73 0 0 0 15 0
(Haryana)
M Rawat 8 12 2 343 76* 34.30 635 54.01 0 4 0 42 2
(Railways)
HD Rawle 1 2 0 18 18 9.00 48 37.50 0 0 1 2 0
(Railways)
AT Rayudu 9 14 4 566 200* 56.60 873 64.83 1 3 1 73 10
(Baroda)
SA Roy 5 8 0 163 89 20.37 376 43.35 0 1 1 27 0
(Assam)
WP Saha 3 3 1 225 178* 112.50 516 43.60 1 0 0 22 3
(Bengal)
SD Sahoo 6 9 1 210 50* 26.25 404 51.98 0 2 0 26 1
(Orissa)
P Sahu 1 2 0 19 18 9.50 101 18.81 0 0 0 2 0
(Haryana)
KN Saikia 5 9 1 100 25 12.50 230 43.47 0 0 1 15 2
(Assam)
N Saini 7 12 0 535 150 44.58 1177 45.45 1 4 2 66 3
(Haryana)
AM Salvi 5 5 4 13 12* 13.00 59 22.03 0 0 1 2 0
(Mumbai)
DP Salvi 3 5 1 173 81* 43.25 302 57.28 0 1 1 18 2
(Railways)
S Sam 5 4 3 2 1* 2.00 13 15.38 0 0 1 0 0
(Tamil Nadu)
BB Samantray 6 10 0 274 55 27.40 731 37.48 0 1 0 31 3
(Orissa)
SM Sanandia 2 3 1 52 35 26.00 163 31.90 0 0 0 6 0
(Saurashtra)
Sandeep Singh 2 3 1 16 14* 8.00 95 16.84 0 0 1 3 0
(Haryana)
Sangram Singh 4 6 0 183 89 30.50 483 37.88 0 1 0 24 1
(Himachal Pradesh)
PJ Sangwan 5 6 2 127 76 31.75 156 81.41 0 1 0 21 1
(Delhi)
SS Sarkar 3 - - - - - - - - - - - -
(Bengal)
R Sathish 8 9 2 298 106 42.57 495 60.20 1 1 0 36 1
(Tamil Nadu)
I Saxena 2 3 0 0 0 0.00 8 0.00 0 0 3 0 0
(Bengal)
Jalaj S Saxena 1 2 0 95 73 47.50 207 45.89 0 1 0 13 0
(Madhya Pradesh)
VA Saxena 3 4 0 246 143 61.50 752 32.71 1 1 1 33 2
(Rajasthan)
JN Shah 7 9 0 279 94 31.00 493 56.59 0 2 2 34 6
(Saurashtra)
PR Shah 9 11 0 428 132 38.90 681 62.84 1 3 2 46 3
(Baroda)
AM Shaikh 1 1 0 18 18 18.00 24 75.00 0 0 0 3 0
(Mumbai)
AK Sahoo 6 9 1 205 34* 25.62 272 75.36 0 0 0 32 3
(Orissa)
AA Sharma 1 2 0 3 2 1.50 16 18.75 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
AS Sharma 1 2 1 14 9 14.00 50 28.00 0 0 0 2 0
(Himachal Pradesh)
G Sharma 5 8 1 261 101* 37.28 591 44.16 1 2 1 37 1
(Assam)
KV Sharma 2 3 0 47 30 15.66 114 41.22 0 0 0 7 0
(Railways)
Manav Sharma 4 6 1 165 51* 33.00 430 38.37 0 1 0 22 0
(Haryana)
R Sharma 1 2 1 22 22 22.00 41 53.65 0 0 0 4 0
(Punjab)
RG Sharma 6 10 4 732 200* 122.00 904 80.97 2 4 0 84 11
(Mumbai)
LR Shukla 6 7 2 422 250 84.40 708 59.60 1 1 0 56 6
(Bengal)
SS Shukla 4 5 0 76 39 15.20 184 41.30 0 0 0 11 0
(Uttar Pradesh)
NTS Sidhu 3 5 3 14 6 7.00 41 34.14 0 0 1 2 0
(Punjab)
RP Singh 5 8 2 91 47 15.16 154 59.09 0 0 1 17 0
(Uttar Pradesh)
S Singh 2 1 0 40 40 40.00 75 53.33 0 0 0 7 0
(Bengal)
TP Singh 3 5 0 90 41 18.00 202 44.55 0 0 1 15 0
(Railways)
A Singh 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Gujarat)
PI Solanki 2 3 1 17 13* 8.50 59 28.81 0 0 1 2 1
(Saurashtra)
RK Solanki 7 11 2 249 87* 27.66 545 45.68 0 1 1 37 0
(Baroda)
S Sriram 7 12 1 467 146 42.45 846 55.20 2 1 1 66 0
(Assam)
SJ Srivastava 2 2 0 23 23 11.50 58 39.65 0 0 1 2 1
(Uttar Pradesh)
TM Srivastava 6 9 0 256 60 28.44 582 43.98 0 2 0 34 0
(Uttar Pradesh)
TP Sudhindra 1 2 1 25 22* 25.00 59 42.37 0 0 0 3 0
(Madhya Pradesh)
Sunny Singh 7 12 1 300 102 27.27 558 53.76 1 1 1 34 4
(Haryana)
M Suresh 5 8 1 153 37 21.85 383 39.94 0 0 0 24 0
(Railways)
P Suyal 5 4 1 3 2 1.00 24 12.50 0 0 1 0 0
(Delhi)
Swapnil Singh 4 6 0 43 24 7.16 121 35.53 0 0 3 5 0
(Baroda)
S Tarafdar 1 2 0 16 16 8.00 85 18.82 0 0 1 1 0
(Assam)
Tarjinder Singh 6 9 0 374 99 41.55 852 43.89 0 3 1 48 0
(Assam)
M Tehlan 3 5 0 127 83 25.40 288 44.09 0 1 0 15 0
(Delhi)
BD Thaker 7 12 1 300 67 27.27 905 33.14 0 2 0 41 3
(Gujarat)
BJ Thakkar 5 8 0 163 69 20.37 431 37.81 0 1 1 27 0
(Himachal Pradesh)
AK Thakur 3 3 1 28 21 14.00 38 73.68 0 0 1 5 0
(Himachal Pradesh)
MK Tiwary 7 8 1 525 233* 75.00 1037 50.62 1 3 0 53 4
(Bengal)
V Tokas 2 2 0 15 8 7.50 41 36.58 0 0 0 2 0
(Railways)
YA Tomar 1 1 0 18 18 18.00 48 37.50 0 0 0 2 0
(Haryana)
SK Trivedi 6 9 0 110 65 12.22 204 53.92 0 1 4 16 0
(Gujarat)
S Tyagi 4 5 3 18 11 9.00 24 75.00 0 0 0 3 0
(Uttar Pradesh)
JD Unadkat 4 5 3 27 15* 13.50 54 50.00 0 0 2 5 0
(Saurashtra)
K Upadhyay 2 3 2 15 9* 15.00 48 31.25 0 0 0 3 0
(Railways)
RV Uthappa 8 14 0 538 149 38.42 892 60.31 1 2 0 64 6
(Karnataka)
MY Vahora 9 10 2 85 36 10.62 192 44.27 0 0 2 11 1
(Baroda)
Varun Sharma 2 3 1 63 43 31.50 267 23.59 0 0 0 6 0
(Himachal Pradesh)
K Vasudevadas 5 5 1 191 99 47.75 401 47.63 0 1 0 19 1
(Tamil Nadu)
Vikas Mishra 5 5 3 13 5* 6.50 96 13.54 0 0 1 1 0
(Delhi)
R Vinay Kumar 6 9 1 199 51 24.87 371 53.63 0 3 1 24 4
(Karnataka)
SD Vohra 6 6 2 92 34* 23.00 302 30.46 0 0 1 10 0
(Baroda)
PG Waghela 1 2 0 15 10 7.50 29 51.72 0 0 0 1 0
(Mumbai)
AA Waghmode 2 3 0 64 52 21.33 191 33.50 0 1 0 7 0
(Baroda)
CC Williams 9 14 1 438 114 33.69 1333 32.85 1 3 0 49 0
(Baroda)
Jai P Yadav 8 12 1 224 42 20.36 425 52.70 0 0 1 24 6
(Railways)
K Yadav 1 2 1 0 0* 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Delhi)
SA Yadav 1 2 0 80 73 40.00 113 70.79 0 1 0 16 0
(Mumbai)
SG Yadav 5 7 3 68 20 17.00 274 24.81 0 0 0 9 0
(Gujarat)
Vivek Yadav 3 4 0 83 38 20.75 184 45.10 0 0 0 12 1
(Rajasthan)
VS Yeligati 1 1 1 0 0* - 5 0.00 0 0 0 0 0
(Mumbai)
Yuvraj Singh 3 6 0 313 92 52.16 512 61.13 0 3 0 52 3
(Punjab)
Records includes the following current or recent matches:
Baroda v Rajasthan at Vadodara, Ranji Trophy Super League final, Jan 11-15, 2011 [First-class]
Rajasthan v Tamil Nadu at Jaipur, Ranji Trophy Super League 1st semi final, Jan 3-6, 2011 [First-class]
Baroda v Karnataka at Vadodara, Ranji Trophy Super League 2nd semi final, Jan 3-4, 2011 [First-class]