Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied NR %
Afghanistan v Australia 2012-2019 3 0 3 0 0 0.00
v Bangladesh 2014-2019 8 3 5 0 0 37.50
v Canada 2010-2011 5 4 1 0 0 80.00
v England 2015-2019 2 0 2 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2018 2 1 1 0 0 50.00
v India 2014-2019 3 0 2 1 0 16.66
v Ireland 2010-2019 27 13 13 0 1 50.00
v Kenya 2010-2013 6 4 2 0 0 66.66
v Netherlands 2009-2012 6 4 2 0 0 66.66
v New Zealand 2015-2019 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 2012-2019 4 0 4 0 0 0.00
v Scotland 2009-2019 13 8 4 0 1 66.66
v South Africa 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2014-2019 4 1 3 0 0 25.00
v United Arab Emirates 2014-2018 6 3 3 0 0 50.00
v West Indies 2017-2019 9 3 5 0 1 37.50
v Zimbabwe 2014-2018 25 15 10 0 0 60.00
Africa XI v Asia XI 2005-2007 6 1 4 0 1 20.00
Asia XI v Africa XI 2005-2007 6 4 1 0 1 80.00
v ICC World XI 2005-2005 1 0 1 0 0 0.00
Australia v Afghanistan 2012-2019 3 3 0 0 0 100.00
v Bangladesh 1990-2019 21 19 1 0 1 95.00
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1971-2020 152 84 63 2 3 57.04
v ICC World XI 2005-2005 3 3 0 0 0 100.00
v India 1980-2020 140 78 52 0 10 60.00
v Ireland 2007-2016 5 4 0 0 1 100.00
v Kenya 1996-2011 5 5 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2007 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1974-2020 138 92 39 0 7 70.22
v Pakistan 1975-2019 104 68 32 1 3 67.82
v Scotland 1999-2015 5 5 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2020 103 48 51 3 1 48.52
v Sri Lanka 1975-2019 97 61 32 0 4 65.59
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2019 140 74 60 3 3 55.10
v Zimbabwe 1983-2014 30 27 2 0 1 93.10
Bangladesh v Afghanistan 2014-2019 8 5 3 0 0 62.50
v Australia 1990-2019 21 1 19 0 1 5.00
v Bermuda 2007-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v England 2000-2019 21 4 17 0 0 19.04
v Hong Kong 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v India 1988-2019 36 5 30 0 1 14.28
v Ireland 2007-2019 10 7 2 0 1 77.77
v Kenya 1997-2006 14 8 6 0 0 57.14
v Netherlands 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1990-2019 35 10 25 0 0 28.57
v Pakistan 1986-2019 37 5 32 0 0 13.51
v Scotland 1999-2015 4 4 0 0 0 100.00
v South Africa 2002-2019 21 4 17 0 0 19.04
v Sri Lanka 1986-2019 48 7 39 0 2 15.21
v United Arab Emirates 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2019 38 15 21 0 2 41.66
v Zimbabwe 1997-2020 75 47 28 0 0 62.66
Bermuda v Bangladesh 2007-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Canada 2006-2008 11 5 6 0 0 45.45
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Kenya 2006-2009 8 0 8 0 0 0.00
v Netherlands 2006-2009 7 1 6 0 0 14.28
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2006 2 0 2 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2011 5 1 4 0 0 20.00
v Australia 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2008 11 6 5 0 0 54.54
v England 1979-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2007-2011 8 2 6 0 0 25.00
v Kenya 2003-2013 15 5 9 0 1 35.71
v Netherlands 2006-2014 9 0 8 0 1 0.00
v New Zealand 2003-2011 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 2 7 0 0 22.22
v South Africa 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2003-2010 4 0 4 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2011 2 0 2 0 0 0.00
East Africa v England 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v India 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
England v Afghanistan 2015-2019 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1971-2020 152 63 84 2 3 42.95
v Bangladesh 2000-2019 21 17 4 0 0 80.95
v Canada 1979-2007 2 2 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v India 1974-2019 100 42 53 2 3 44.32
v Ireland 2006-2020 13 10 2 0 1 83.33
v Kenya 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2011 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2019 91 41 43 3 4 48.85
v Pakistan 1974-2019 88 53 32 0 3 62.35
v Scotland 2008-2018 5 3 1 0 1 75.00
v South Africa 1992-2020 63 28 30 1 4 48.30
v Sri Lanka 1982-2019 75 36 36 1 2 50.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1973-2019 102 52 44 0 6 54.16
v Zimbabwe 1992-2004 30 21 8 0 1 72.41
Hong Kong v Afghanistan 2014-2018 2 1 1 0 0 50.00
v Bangladesh 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v India 2008-2018 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 2004-2018 3 0 3 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2014-2018 8 4 4 0 0 50.00
v Scotland 2016-2018 5 2 2 0 1 50.00
v United Arab Emirates 2014-2017 4 2 2 0 0 50.00
v Zimbabwe 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
ICC World XI v Asia XI 2005-2005 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2005 3 0 3 0 0 0.00
India v Afghanistan 2014-2019 3 2 0 1 0 83.33
v Australia 1980-2020 140 52 78 0 10 40.00
v Bangladesh 1988-2019 36 30 5 0 1 85.71
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1974-2019 100 53 42 2 3 55.67
v Hong Kong 2008-2018 2 2 0 0 0 100.00
v Ireland 2007-2015 3 3 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2004 13 11 2 0 0 84.61
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2020 110 55 49 1 5 52.85
v Pakistan 1978-2019 132 55 73 0 4 42.96
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v South Africa 1991-2019 84 35 46 0 3 43.20
v Sri Lanka 1979-2019 159 91 56 1 11 61.82
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1979-2019 133 64 63 2 4 50.38
v Zimbabwe 1983-2016 63 51 10 2 0 82.53
Ireland v Afghanistan 2010-2019 27 13 13 0 1 50.00
v Australia 2007-2016 5 0 4 0 1 0.00
v Bangladesh 2007-2019 10 2 7 0 1 22.22
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2007-2011 8 6 2 0 0 75.00
v England 2006-2020 13 2 10 0 1 16.66
v India 2007-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Kenya 2007-2012 10 7 2 0 1 77.77
v Netherlands 2006-2013 10 7 1 1 1 83.33
v New Zealand 2007-2017 4 0 4 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2016 7 1 5 1 0 21.42
v Papua New Guinea 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
v Scotland 2006-2018 20 15 4 0 1 78.94
v South Africa 2007-2016 5 0 5 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2016 4 0 4 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2018 6 6 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2020 12 1 10 0 1 9.09
v Zimbabwe 2007-2019 13 6 6 1 0 50.00
Kenya v Afghanistan 2010-2013 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 1996-2011 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1997-2006 14 6 8 0 0 42.85
v Bermuda 2006-2009 8 8 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2013 15 9 5 0 1 64.28
v England 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
v India 1996-2004 13 2 11 0 0 15.38
v Ireland 2007-2012 10 2 7 0 1 22.22
v Netherlands 2007-2014 10 3 7 0 0 30.00
v New Zealand 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2011 6 0 6 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 3 5 0 1 37.50
v South Africa 1996-2008 10 0 10 0 0 0.00
v Sri Lanka 1996-2011 6 1 5 0 0 16.66
v West Indies 1996-2003 6 1 5 0 0 16.66
v Zimbabwe 1996-2011 32 5 25 0 2 16.66
Namibia v Australia 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v England 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v India 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Oman 2019-2020 2 2 0 0 0 100.00
v Pakistan 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2019-2019 2 2 0 0 0 100.00
v United Arab Emirates 2020-2020 2 0 2 0 0 0.00
v United States of America 2019-2019 2 1 1 0 0 50.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
Nepal v Netherlands 2018-2018 2 1 1 0 0 50.00
v Oman 2020-2020 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2018-2019 4 2 2 0 0 50.00
v United States of America 2020-2020 2 2 0 0 0 100.00
Netherlands v Afghanistan 2009-2012 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 2003-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2009 7 6 1 0 0 85.71
v Canada 2006-2014 9 8 0 0 1 100.00
v England 1996-2011 3 0 3 0 0 0.00
v India 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2006-2013 10 1 7 1 1 16.66
v Kenya 2007-2014 10 7 3 0 0 70.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Nepal 2018-2018 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2003 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2006-2011 9 2 6 0 1 25.00
v South Africa 1996-2013 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2002-2006 3 0 3 0 0 0.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2019 3 2 1 0 0 66.66
New Zealand v Afghanistan 2015-2019 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1974-2020 138 39 92 0 7 29.77
v Bangladesh 1990-2019 35 25 10 0 0 71.42
v Canada 2003-2011 3 3 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1973-2019 91 43 41 3 4 51.14
v India 1975-2020 110 49 55 1 5 47.14
v Ireland 2007-2017 4 4 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v Pakistan 1973-2019 107 48 55 1 3 46.63
v Scotland 1999-2015 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2019 71 25 41 0 5 37.87
v Sri Lanka 1979-2019 99 49 41 1 8 54.39
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2019 65 28 30 0 7 48.27
v Zimbabwe 1987-2015 38 27 9 1 1 74.32
Oman v Namibia 2019-2020 2 0 2 0 0 0.00
v Nepal 2020-2020 2 2 0 0 0 100.00
v Papua New Guinea 2019-2019 2 2 0 0 0 100.00
v Scotland 2019-2019 2 1 1 0 0 50.00
v United Arab Emirates 2020-2020 1 1 0 0 0 100.00
v United States of America 2020-2020 2 2 0 0 0 100.00
Pakistan v Afghanistan 2012-2019 4 4 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2019 104 32 68 1 3 32.17
v Bangladesh 1986-2019 37 32 5 0 0 86.48
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1974-2019 88 32 53 0 3 37.64
v Hong Kong 2004-2018 3 3 0 0 0 100.00
v India 1978-2019 132 73 55 0 4 57.03
v Ireland 2007-2016 7 5 1 1 0 78.57
v Kenya 1996-2011 6 6 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2003 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2019 107 55 48 1 3 53.36
v Scotland 1999-2013 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2019 79 28 50 0 1 35.89
v Sri Lanka 1975-2019 155 92 58 1 4 61.25
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2019 134 60 71 3 0 45.89
v Zimbabwe 1992-2018 59 52 4 1 2 92.10
Papua New Guinea v Hong Kong 2014-2018 8 4 4 0 0 50.00
v Ireland 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
v Namibia 2019-2019 2 0 2 0 0 0.00
v Oman 2019-2019 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2017-2019 6 1 5 0 0 16.66
v United Arab Emirates 2017-2018 4 1 3 0 0 25.00
v United States of America 2019-2019 3 1 2 0 0 33.33
v West Indies 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
Scotland v Afghanistan 2009-2019 13 4 8 0 1 33.33
v Australia 1999-2015 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1999-2015 4 0 4 0 0 0.00
v Bermuda 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Canada 2007-2014 9 7 2 0 0 77.77
v England 2008-2018 5 1 3 0 1 25.00
v Hong Kong 2016-2018 5 2 2 0 1 50.00
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2006-2018 20 4 15 0 1 21.05
v Kenya 2007-2014 9 5 3 0 1 62.50
v Netherlands 2006-2011 9 6 2 0 1 75.00
v New Zealand 1999-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Oman 2019-2019 2 1 1 0 0 50.00
v Pakistan 1999-2013 3 0 3 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2019 6 5 1 0 0 83.33
v South Africa 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2011-2019 3 0 3 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2019 8 5 3 0 0 62.50
v United States of America 2019-2019 2 1 1 0 0 50.00
v West Indies 1999-2018 3 0 3 0 0 0.00
v Zimbabwe 2017-2018 3 1 1 1 0 50.00
South Africa v Afghanistan 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1992-2020 103 51 48 3 1 51.47
v Bangladesh 2002-2019 21 17 4 0 0 80.95
v Canada 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v England 1992-2020 63 30 28 1 4 51.69
v India 1991-2019 84 46 35 0 3 56.79
v Ireland 2007-2016 5 5 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2008 10 10 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2013 4 4 0 0 0 100.00
v New Zealand 1992-2019 71 41 25 0 5 62.12
v Pakistan 1992-2019 79 50 28 0 1 64.10
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 1992-2019 77 44 31 1 1 58.55
v United Arab Emirates 1996-2015 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1992-2019 62 44 15 1 2 74.16
v Zimbabwe 1992-2018 41 38 2 0 1 95.00
Sri Lanka v Afghanistan 2014-2019 4 3 1 0 0 75.00
v Australia 1975-2019 97 32 61 0 4 34.40
v Bangladesh 1986-2019 48 39 7 0 2 84.78
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1982-2019 75 36 36 1 2 50.00
v India 1979-2019 159 56 91 1 11 38.17
v Ireland 2007-2016 4 4 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2011 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2002-2006 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1979-2019 99 41 49 1 8 45.60
v Pakistan 1975-2019 155 58 92 1 4 38.74
v Scotland 2011-2019 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2019 77 31 44 1 1 41.44
v United Arab Emirates 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2020 60 29 28 0 3 50.87
v Zimbabwe 1992-2018 57 44 11 0 2 80.00
United Arab Emirates v Afghanistan 2014-2018 6 3 3 0 0 50.00
v Bangladesh 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v England 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2017 4 2 2 0 0 50.00
v India 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Ireland 2015-2018 6 0 6 0 0 0.00
v Namibia 2020-2020 2 2 0 0 0 100.00
v Nepal 2018-2019 4 2 2 0 0 50.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Oman 2020-2020 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2018 4 3 1 0 0 75.00
v Scotland 2014-2019 8 3 5 0 0 37.50
v South Africa 1996-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Sri Lanka 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v United States of America 2019-2019 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2015-2018 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2015-2019 6 1 5 0 0 16.66
United States of America v Australia 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v Namibia 2019-2019 2 1 1 0 0 50.00
v Nepal 2020-2020 2 0 2 0 0 0.00
v New Zealand 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v Oman 2020-2020 2 0 2 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2019-2019 3 2 1 0 0 66.66
v Scotland 2019-2019 2 1 1 0 0 50.00
v United Arab Emirates 2019-2019 2 2 0 0 0 100.00
West Indies v Afghanistan 2017-2019 9 5 3 0 1 62.50
v Australia 1975-2019 140 60 74 3 3 44.89
v Bangladesh 1999-2019 38 21 15 0 2 58.33
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2010 4 4 0 0 0 100.00
v England 1973-2019 102 44 52 0 6 45.83
v India 1979-2019 133 63 64 2 4 49.61
v Ireland 2007-2020 12 10 1 0 1 90.90
v Kenya 1996-2003 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2019 65 30 28 0 7 51.72
v Pakistan 1975-2019 134 71 60 3 0 54.10
v Papua New Guinea 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
v Scotland 1999-2018 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2019 62 15 44 1 2 25.83
v Sri Lanka 1975-2020 60 28 29 0 3 49.12
v United Arab Emirates 2015-2018 2 2 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 1983-2018 48 36 10 1 1 77.65
Zimbabwe v Afghanistan 2014-2018 25 10 15 0 0 40.00
v Australia 1983-2014 30 2 27 0 1 6.89
v Bangladesh 1997-2020 75 28 47 0 0 37.33
v Bermuda 2006-2006 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2006-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1992-2004 30 8 21 0 1 27.58
v Hong Kong 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
v India 1983-2016 63 10 51 2 0 17.46
v Ireland 2007-2019 13 6 6 1 0 50.00
v Kenya 1996-2011 32 25 5 0 2 83.33
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2019 3 1 2 0 0 33.33
v New Zealand 1987-2015 38 9 27 1 1 25.67
v Pakistan 1992-2018 59 4 52 1 2 7.89
v Scotland 2017-2018 3 1 1 1 0 50.00
v South Africa 1992-2018 41 2 38 0 1 5.00
v Sri Lanka 1992-2018 57 11 44 0 2 20.00
v United Arab Emirates 2015-2019 6 5 1 0 0 83.33
v West Indies 1983-2018 48 10 36 1 1 22.34
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years

The result percentage excludes no results and counts ties as half a win

Records includes the following current or recent matches:
England v Australia at Manchester, 3rd ODI, Sep 16, 2020 [ODI # 4261]
England v Australia at Manchester, 2nd ODI, Sep 13, 2020 [ODI # 4260]
England v Australia at Manchester, 1st ODI, Sep 11, 2020 [ODI # 4259]