Player Balls Match Venue Date
ST Jayasuriya 45 Mum Indians v Super Kings Mumbai 14 May 2008
RG Sharma 52 Mum Indians v KKR Kolkata 12 May 2012