Most fifties (and over)
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 50+ 0 4s 6s
AP Tare 2009-2018 8 8 1 252 79 36.00 170 148.23 0 3 3 1 23 10
(Mumbai)
W Jaffer 2009-2011 3 3 1 149 57 74.50 110 135.45 0 2 2 0 17 3
(Mumbai)
CJ Gandhi 2011-2018 4 4 0 148 56 37.00 111 133.33 0 2 2 0 13 4
(Gujarat)
VH Zol 2013-2019 5 5 0 179 64 35.80 141 126.95 0 2 2 0 22 5
(Maharashtra)
KM Jadhav 2007-2019 6 6 2 182 60* 45.50 122 149.18 0 2 2 0 15 7
(Maharashtra)
RU Bhosale 2009-2009 1 1 1 54 54* - 50 108.00 0 1 1 0 3 1
(Maharashtra)
K Bidhuri 2019-2019 1 1 0 68 68 68.00 51 133.33 0 1 1 0 3 4
(Delhi)
AA Bilakhia 2007-2007 1 1 0 57 57 57.00 44 129.54 0 1 1 0 6 1
(Gujarat)
C Bishnoi 2019-2019 1 1 0 56 56 56.00 41 136.58 0 1 1 0 5 3
(Haryana)
B Chipli 2012-2012 1 1 0 60 60 60.00 43 139.53 0 1 1 0 10 1
(Karnataka)
S Dhawan 2012-2012 1 1 0 62 62 62.00 43 144.18 0 1 1 0 8 2
(Delhi)
Harpreet Singh 2016-2016 1 1 0 52 52 52.00 37 140.54 0 1 1 0 5 3
(Madhya Pradesh)
R Inder Singh 2013-2013 1 1 0 69 69 69.00 51 135.29 0 1 1 0 8 2
(Punjab)
RP Kadam 2019-2019 1 1 0 57 57 57.00 40 142.50 0 1 1 0 7 1
(Karnataka)
SS Prabhudessai 2019-2019 1 1 1 60 60* - 49 122.44 0 1 1 0 4 2
(Goa)
SP Qureshi 2009-2009 1 1 0 80 80 80.00 49 163.26 0 1 1 0 10 4
(Saurashtra)
Shivam Chauhan 2019-2019 1 1 1 50 50* - 37 135.13 0 1 1 0 2 3
(Haryana)
J Anand 2012-2014 2 2 0 62 54 31.00 56 110.71 0 1 1 0 6 2
(Delhi)
ER Dwivedi 2014-2016 2 2 0 56 56 28.00 49 114.28 0 1 1 1 6 0
(Uttar Pradesh)
Ganesh Satish 2012-2016 2 2 0 59 54 29.50 38 155.26 0 1 1 0 6 2
(Karnataka, Vidarbha)
AS Lamba 2014-2019 2 2 0 59 54 29.50 52 113.46 0 1 1 0 5 2
(Rajasthan)
AA Malek 2007-2013 2 2 0 57 51 28.50 39 146.15 0 1 1 0 6 3
(Gujarat)
PN Mankad 2017-2018 2 2 0 65 64 32.50 42 154.76 0 1 1 0 7 3
(Saurashtra)
SK Raina 2016-2018 2 2 1 103 56 103.00 84 122.61 0 1 1 0 7 4
(Uttar Pradesh)
SA Rawat 2019-2019 2 2 0 111 70 55.50 66 168.18 0 1 1 0 7 7
(Uttarakhand)
LR Shukla 2012-2013 2 2 0 77 50 38.50 55 140.00 0 1 1 0 6 5
(Bengal)
PC Valthaty 2009-2010 2 2 0 74 70 37.00 53 139.62 0 1 1 0 12 2
(Mumbai)
PSK Gupta 2013-2016 3 3 0 121 68 40.33 102 118.62 0 1 1 0 14 2
(Uttar Pradesh)
RD Gaikwad 2018-2019 3 3 0 147 52 49.00 101 145.54 0 1 1 0 15 4
(Maharashtra)
SD Lad 2013-2018 4 3 0 85 82 28.33 63 134.92 0 1 1 1 6 4
(Mumbai)
AUK Pathan 2011-2016 3 3 0 75 53 25.00 45 166.66 0 1 1 0 8 5
(Gujarat, Railways)
N Rana 2016-2019 3 3 0 62 53 20.66 45 137.77 0 1 1 1 3 5
(Delhi)
DR Shorey 2014-2019 3 3 0 81 74 27.00 73 110.95 0 1 1 1 9 2
(Delhi)
SP Goswami 2012-2018 4 4 0 124 58 31.00 115 107.82 0 1 1 0 13 0
(Bengal)
AM Rahane 2007-2017 4 4 0 132 78 33.00 107 123.36 0 1 1 0 18 2
(Mumbai)
SS Shaikh 2011-2015 4 4 0 99 58 24.75 82 120.73 0 1 1 0 7 5
(Mumbai)
UA Sharma 2013-2018 4 4 1 111 95 37.00 59 188.13 0 1 1 1 12 5
(Uttar Pradesh)
RA Tripathi 2013-2019 5 4 1 132 70 44.00 107 123.36 0 1 1 0 12 2
(Maharashtra)
HH Khadiwale 2009-2014 5 5 0 108 59 21.60 91 118.68 0 1 1 0 13 1
(Maharashtra)
NK Patel 2007-2013 5 5 1 164 96* 41.00 120 136.66 0 1 1 0 14 7
(Gujarat)
PA Patel 2009-2015 5 5 0 111 82 22.20 88 126.13 0 1 1 0 12 5
(Gujarat)
SA Yadav 2011-2018 6 6 2 155 57* 38.75 114 135.96 0 1 1 0 14 5
(Mumbai)
SP Jackson 2009-2018 8 8 1 139 73* 19.85 136 102.20 0 1 1 2 16 3
(Saurashtra)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Baroda v Haryana at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 25, 2019 [Twenty20]
Baroda v Maharashtra at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 24, 2019 [Twenty20]
Baroda v Delhi at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 22, 2019 [Twenty20]