Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
VA Deshpande 2010-2011 2 1.0 0 12 2 2/12 6.00 12.00 3.0 0 0
(Rajasthan)
TP Singh 2007-2010 3 2.0 0 12 3 3/12 4.00 6.00 4.0 0 0
(Railways)
Amit Mishra 2014-2018 2 5.0 0 21 5 4/10 4.20 4.20 6.0 1 0
(Uttar Pradesh)
RG Sharma 2007-2007 1 3.0 0 34 3 3/34 11.33 11.33 6.0 0 0
(Rajasthan)
AD Nath 2013-2019 7 2.0 0 16 2 2/16 8.00 8.00 6.0 0 0
(Uttar Pradesh)
RC Choudhary 2010-2010 1 1.0 0 7 1 1/7 7.00 7.00 6.0 0 0
(Uttar Pradesh)
VA Jagadeesh 2013-2016 2 1.0 0 7 1 1/7 7.00 7.00 6.0 0 0
(Kerala)
Sachin Baby 2013-2019 3 1.0 0 3 1 1/3 3.00 3.00 6.0 0 0
(Kerala)
AA Sheth 2016-2016 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Baroda)
GY Tomar 2013-2015 2 1.0 0 2 1 1/2 2.00 2.00 6.0 0 0
(Uttar Pradesh)
KK Ahmed 2018-2019 3 9.5 0 60 8 5/18 7.50 6.10 7.3 0 1
(Rajasthan)
JJ Bumrah 2013-2016 2 7.4 0 49 6 3/16 8.16 6.39 7.6 0 0
(Gujarat)
A Kant Singh 2017-2017 1 3.5 0 17 3 3/17 5.66 4.43 7.6 0 0
(Chhattisgarh)
B Mohanty 2013-2013 1 4.0 0 30 3 3/30 10.00 7.50 8.0 0 0
(Odisha)
TU Deshpande 2019-2019 1 4.0 0 38 3 3/38 12.66 9.50 8.0 0 0
(Mumbai)
Sunil M Dholpure 2007-2007 1 4.0 0 28 3 3/28 9.33 7.00 8.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Manan Sharma 2013-2013 1 4.0 0 32 3 3/32 10.66 8.00 8.0 0 0
(Delhi)
U Manukrishnan 2016-2016 1 4.0 0 29 3 3/29 9.66 7.25 8.0 0 0
(Kerala)
Mohammed Shami 2011-2011 1 4.0 0 24 3 3/24 8.00 6.00 8.0 0 0
(Bengal)
YB Rawat 2015-2015 1 4.0 0 12 3 3/12 4.00 3.00 8.0 0 0
(Madhya Pradesh)
AB Tanwar 2019-2019 1 4.0 1 22 3 3/22 7.33 5.50 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
P Chopra 2016-2019 2 3.0 0 18 2 2/18 9.00 6.00 9.0 0 0
(Himachal Pradesh)
Fabid Ahmed 2016-2016 1 3.0 0 21 2 2/21 10.50 7.00 9.0 0 0
(Kerala)
AJ Mandal 2017-2018 2 3.0 0 26 2 1/8 13.00 8.66 9.0 0 0
(Chhattisgarh)
Kuldeep Yadav 2014-2019 4 13.4 0 80 9 5/17 8.88 5.85 9.1 0 1
(Uttar Pradesh)
PM Datey 2017-2018 2 8.0 0 47 5 4/23 9.40 5.87 9.6 1 0
(Madhya Pradesh)
Amarjeet Singh 2010-2011 2 6.3 0 57 4 4/21 14.25 8.76 9.7 1 0
(Madhya Pradesh)
VS Kushwah 2017-2018 2 5.0 0 45 3 2/31 15.00 9.00 10.0 0 0
(Chhattisgarh)
R Sai Kishore 2019-2019 2 7.5 0 26 4 3/9 6.50 3.31 11.7 0 0
(Tamil Nadu)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Tamil Nadu v Vidarbha at Thiruvananthapuram, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 17, 2019 [Twenty20]
Kerala v Vidarbha at Thumba, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 14, 2019 [Twenty20]
Rajasthan v Vidarbha at Thiruvananthapuram, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 12, 2019 [Twenty20]